Bỏ qua nội dung chính

UBND Huyện Củ Chi

Trang chủ
Thủ tục hành chính
Quy hoạch và Phát triển
Chính quyền - Địa phương
TIN TỨC SỰ KIỆN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Lịch công tác
Tuyển sinh
Thông tin tuyên truyền
  
UBND Huyện Củ Chi > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 10 năm trước
Cong Khai Ngan Sach Cong Khai Ngan Sach    9 10 năm trước
CongKhaiNganSach_DB CongKhaiNganSach_DB  Công khai ngân sách  0 10 năm trước
ChinhSachUuDaiDauTu_DB ChinhSachUuDaiDauTu_DB  Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư  20 9 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    9 6 tháng trước
DanhSachNguyHai_DB DanhSachNguyHai_DB    250 9 năm trước
Dich_Vu_Cong_Truc_Tuyen_DB Dich_Vu_Cong_Truc_Tuyen_DB    0 10 năm trước
Disable_(THONG_TIN_QUY_HOACH_DB) Disable_(THONG_TIN_QUY_HOACH_DB)  Quản lý thông tin quy hoạch  4 10 năm trước
Đơn vị Đơn vị    1 10 năm trước
GopYDB GopYDB    60 44 phút trước
Hitcounter Hitcounter    1 Cách đây 1 phút
Hoi_Dap_DB_111254532141 Hoi_Dap_DB_111254532141    1719 17 phút trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    56 2 tuần trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 10 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    1 10 năm trước
LichCongTac LichCongTac    3 10 năm trước
LichLamViec LichLamViec    1 10 năm trước
LienHeDB LienHeDB    0 12 năm trước
Lienhe_DB_new Lienhe_DB_new    0 10 năm trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 13 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    11 10 năm trước
Năm sinh Năm sinh    86 12 năm trước
Nghề nghiệp Nghề nghiệp    9 12 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    6 3 tháng trước
QLDA_DB QLDA_DB  Quản lý dự án  260 9 năm trước
QLVB_DB QLVB_DB  Quản lý văn bản  53 9 năm trước
QLVB_DB_Ver_2014 QLVB_DB_Ver_2014  Quản lý văn bản version 2014  12623 21 giờ trước
QLVB_Thong_tin_bao_chi_2014 QLVB_Thong_tin_bao_chi_2014    20 8 năm trước
SPList_HoiDap SPList_HoiDap    0 10 năm trước
SPList_hoidap_cs SPList_hoidap_cs    734 6 ngày trước
SPList_TT_HC SPList_TT_HC    638 9 năm trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 10 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 10 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 13 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 13 năm trước
Test Test    0 10 năm trước
Test_29112012 Test_29112012    3 10 năm trước
Test_DB Test_DB    8 10 năm trước
Test_SPLIST Test_SPLIST    1 9 năm trước
TestDuAn TestDuAn    37 9 năm trước
TestItemstatus TestItemstatus    5 10 năm trước
TestVBDH TestVBDH    2 9 năm trước
TNMT_DanhSachNguonThai_DB TNMT_DanhSachNguonThai_DB  Danh sách các nguồn thải có nguy cơ gây hại sức khoẻ và môi trường  0 10 năm trước
TTLH_CBCCCTQ_DB TTLH_CBCCCTQ_DB    0 2 tháng trước
TTLH_CQDV_DB TTLH_CQDV_DB    14 7 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 13 năm trước
Thông Tin Dư Án Thông Tin Dư Án    46 10 năm trước
Thông Tin Khen Thưởng Thông Tin Khen Thưởng    1 10 năm trước
Thông Tin Quy Hoạch và Phát Triển_DB Thông Tin Quy Hoạch và Phát Triển_DB    38 9 năm trước
Thông Tin Xử Phạt Thông Tin Xử Phạt    1 10 năm trước
ThuTucHanhChinh_2015 ThuTucHanhChinh_2015    93 8 năm trước
ThuTucHanhChinh_DB ThuTucHanhChinh_DB    1 8 năm trước
ThuTucHC ThuTucHC    1 10 năm trước
VanBanCDDH VanBanCDDH  Văn bản Chỉ đạo điều hành  52 9 năm trước
VanBanPhapLuatTrungUong VanBanPhapLuatTrungUong    1 10 năm trước
VB_CDDH VB_CDDH  Văn bản chỉ đạo điều hành  53 9 năm trước
VBDH VBDH    1 10 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    2 10 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    148 8 năm trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    0 10 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    23 9 năm trước
VBPL_TP VBPL_TP    1 10 năm trước