LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 637  
Tên Thủ TụcLĩnh vựcMức độ
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trường học, cơ quan không thuộc thành phố cấp Giấy chứng nhận
Y tế 2
Cấp giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống do quận – huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Y tế 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ ngừng hoạt động y, dược , y học cổ truyền
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề y dược cổ truyền
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền.
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Y tế 2
tục Xác nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân)
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân)
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề dược, dược cổ truyền (chuyển ngoài quận)
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề dược, dược cổ truyền (chuyển trong quận)
Y tế 2
Xác nhận đơn chuyển địa điểm hành nghề dược
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bán lẻ-loại hình cá thể)
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nát
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi người quản lý chuyên môn về dược
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bán lẻ-loại hình cá thể)
Y tế 2
Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất.
Y tế 2
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm