Modify settings and columns
  
Xem: 
UBND huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)38920215(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhcuchi@tphcm.gov.vn
Văn phòng HĐND và UBND huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)38920215(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhvanphong.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Nội vụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)38920264(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhnoivu.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Tư phápDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)38020383(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhtuphap.cuchi@tphcm.gov.vn
Thanh tra huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)38923190(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhthanhtra.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Kinh tếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)38920371(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhkinhte.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)37928894(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhtnmt.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạchDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)37909075(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhtckh.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Quản lý đô thịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)38920514(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhqldt.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Văn hóa và Thông tinDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)38920537(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhvhtt.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)38920844(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhgiaoduc.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)38920732(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhldtbxh.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Y tếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)37923707(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhyte.cuchi@tphcm.gov.vn
Ban biên tập WebsiteDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(028)38920495(028)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhvanphong.cuchi@tphcm.gov.vn
Tìm kiếm