Modify settings and columns
  
Xem: 
UBND huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)38920215(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhcuchi@tphcm.gov.vn
Văn phòng HĐND và UBND huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)38920215(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhvanphong.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Nội vụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)38920264(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhnoivu.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Tư phápDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)38020383(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhtuphap.cuchi@tphcm.gov.vn
Thanh tra huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)38923190(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhthanhtra.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Kinh tếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)38920371(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhkinhte.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)37928894(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhtnmt.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạchDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)37909075(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhtckh.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Quản lý đô thịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)38920514(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhqldt.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Văn hóa và Thông tinDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)38920537(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhvhtt.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)38920844(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhgiaoduc.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)38920732(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhldtbxh.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Y tếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)37923707(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhyte.cuchi@tphcm.gov.vn
Ban biên tập WebsiteDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
(08)38920495(08)38920263Tỉnh lộ 8 Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minhvanphong.cuchi@tphcm.gov.vn
Tìm kiếm