Modify settings and columns
  
Xem: 
Mục tiêu chínhFilter
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xây dựng cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Trung Lập Thượng, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập cho các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201240.651.000.000 đồngDự án đang triển khai7020845Ngân sách thành phố tập trung
Cải tạo mở rộng Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201256.000.000.000 đồngDự án đang triển khai7020872Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Tiến, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2010-201231.381.000.000 đồngDự án đang triển khai7257530Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tân Thạnh Đông 1, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập cho các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2007-201235.738.000.000 đồngDự án đang triển khai7021591Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tân Thành, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201251.207.000.000 đồngDự án đang triển khai7153695Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng nâng cấp Trường tiểu học An Nhơn Đông, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201244.891.000.000 đồngDự án đang triển khai7020867Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới Trường tiểu học Phước Thạnh, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201247.111.000.000 đồngDự án đang triển khai7021665Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới Trường THCS Tân Thông HộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201390.000.000.000 đồngDự án đang triển khai7021434Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng đường nối Nguyễn Thị Rành vào khu công nghiệp Tây Bắc Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giáo dụcNhóm C2006-201012.839.000.000 đồngDự án đang triển khai7153737Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường vào khu sinh thái Hoa-cá-kiểng xã Trung An - Phú Hòa ĐôngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giáo dụcNhóm C2009-201248.276.000.000 đồngDự án đang triển khai7020987Ngân sách thành phố tập trung
Nâng cấp đường nối từ Tỉnh lộ 15 vào Bùng Binh Gò RiềngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giáo dụcNhóm C2009-201247.327.000.000 đồngDự án đang triển khai7020826Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường Liên xã Phước Thạnh-Trung Lập ThượngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giáo dụcNhóm C2010-201249.722.000.000 đồngDự án đang triển khai7020817Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (đoạn từ Tân Quy đếnTL9)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giáo dụcNhóm C2011-2012186.000.000.000 đồngDự án đang triển khai7020941Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường liên xã Tân Thạnh Tây - Trung AnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giáo dụcNhóm C2009-201149.818.000.000 đồngDự án đang triển khai7020887Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng, cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Trung An, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201234.455.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7021652Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường Mẫu Giáo Bông Sen 3BDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2006-201227.893.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7021609Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường mẫu giáo Sen Hồng 1 -Phạm Văn cộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201218.181.000.000 đồngDự án đang triển khai7153909Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường THCS Thị Trấn 2 Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2006-201229.830.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7153740Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường THPT Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201260.688.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7020841Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới Trường THCS Trung An, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2007-201228.764.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7021462Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới Trường tiểu học Tân Thạnh Tây, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201234.226.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7021584Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới và mở rộng Trường THCS Phú Hòa Đông, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201252.677.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7021636Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng thay thế Trường THCS Phạm Văn Cội, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201255.517.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7021662Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng Trường Công Nhân Kỹ Thuật Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ công tác đào tạo nghề của Huyện; xây dựng nông thôn mới
Giáo dụcNhóm C2005-201226.451.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7021621Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng Trường THCS Tân Phú TrungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2009-201244.421.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7153768Ngân sách thành phố tập trung
Nâng cấp mở rộng Tỉnh Lộ 8 (đoạn vào cầu Phú Cường)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Huyện
Giao thôngNhóm C2005-201231.801.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7153757Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng đường An Nhơn Tây - Gò NổiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giao thôngNhóm C2004-201218.142.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7020962Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới 4 cầu trên Tỉnh lộ 15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giao thôngNhóm C2005-201233.922.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7021412Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng cầu Láng The, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giao thôngNhóm C2007-201213.588.000.000 đồngDự án đang triển khai7021404Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường Trung An - Phú Hòa Đông, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giao thôngNhóm C2006-201249.275.000.000 đồngDự án đang triển khai7153750Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường Lộc Phước - Sông LôDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giao thôngNhóm C2009-201226.525.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7020981Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa nâng cấp đường Phú HiệpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giao thôngNhóm C2007-201227.110.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7020975Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng Tỉnh lộ 6 (tuyến tránh trường bắn)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giao thôngNhóm C2008-201253.424.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7020999Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường Ba SaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân
Giao thôngNhóm C2009-201248.426.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7020949Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa nâng cấp đường vào cụm công nghiệp cơ khí ôtôDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Huyện
Giao thôngNhóm C2011-20127.883.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7255109Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng Nhà văn hóa cho cụm xã An Nhơn Tây, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Nhuận ĐứcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân
Văn hóaNhóm C2010-201215.000.000.000 đồngDự án đã hoàn tất7218100Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Trung Lập HạDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2012-201346.010.000.000 đồngDự án đang triển khai7020851Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường THCS Nhuận Đức, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2012-201346.087.000.000 đồngDự án đang triển khai7228050Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Phú Mỹ Hưng, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2012-201341.354.000.000 đồngDự án đang triển khai7228047Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng thay thế đạt chuẩn Trường Tiểu học Phạm Văn Cội, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
 Phục vụ việc học tập của các em học sinh
Giáo dụcNhóm C2012-201329.976.000.000 đồngDự án đang triển khai7020862Ngân sách thành phố tập trung
Cải tạo mở rộng Bệnh viện Củ Chi (tên cũ là Bệnh viện An Nhơn Tây)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
Y tếNhóm B2012-2013345.141.000.000 đồngDự án đang triển khai7193457Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng trại tạm giam của Công An huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ hoạt động ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Huyện
An ninhNhóm C2011-201228.738.000.000 đồngDự án đang triển khai7218109Ngân sách thành phố tập trung
Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu đô thị hóa xã Tân Thông HộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chống ngập nước bảo đảm vệ sinh môi trường cho khu dân cư
Giao thôngNhóm B2011-2013129.000.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tư7020899Ngân sách thành phố tập trung
Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu Trung tâm Huyện lỵ Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chống ngập nước bảo đảm vệ sinh môi trường cho khu dân cư
Giao thôngNhóm B2011-2013142.000.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tư7020901Ngân sách thành phố tập trung
Lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung Tâm giao dịch và triển lãm nông sảnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện, xây dựng nông thôn mới, tạo đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân
Thương mạiNhóm B2011-2012141.000.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tư7342645Ngân sách thành phố tập trung
Lập dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng công viên Sài Gòn - SafariDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ nhu cầu tái định cư cho nhân dân, ổn định đời sống nhân dân
Xã hộiNhóm B2009-2012240.000.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tư7238123Ngân sách thành phố tập trung
Tìm kiếm