LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
9
8
4
5
3
0
công khai ngân sách 30 Tháng Năm 2023 3:44:32 CH
Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 21/03/2011 của Huyện Củ Chi về việc Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011  (21/03/2011)
.
Quyết định số 46078/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của Huyện Củ Chi về việc Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2010 đối với các đơn vị dự toán sử dụng ngân sách huyện  (18/12/2009)
.
Quyết định số 46077/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của Huyện Củ Chi về việc Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008.  (18/12/2009)
.
Báo Cáo số 179/BC-UBND ngày 04/07/2008 của Huyện Củ Chi về việc Tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007  (04/07/2008)
.
Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 23/04/2008 của Huyện Củ Chi về việc Về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn duy tu, sửa chữa công trình đầu tư xây dựng năm 2008 nguồn vốn sự nghiệp của huyện  (23/04/2008)
.
Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của Huyện Củ Chi về việc Về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2008 nguồn vốn sự nghiệp của huyện  (18/01/2008)
.
Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của Huyện Củ Chi về việc Về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2008 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho huyện  (18/01/2008)
.
Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của Huyện Củ Chi về việc Về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2008 nguồn vốn ngân sách huyện  (18/01/2008)
.
Quyết định số 120/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của Huyện Củ Chi về việc Về giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2007 đối với các xã, thị trấn  (28/12/2007)
.
Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của Huyện Củ Chi về việc Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008 đối với các đơn vị dự toán sử dụng ngân sách Huyện  (28/12/2007)
.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm