Modify settings and columns
Quản lý văn bản
  
Xem: 
Trích yếu nội dung văn bảnFilter
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/03/2014Lịch làm việc
<DIV>LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI (Từ ngày 17/03/2014 đến ngày 23/03/2014)</DIV>
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
87/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/03/2014Thông cáo
<DIV>Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Ngọc Thành.</DIV>
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hành
252/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2013Thông báo
Về việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2013
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
43/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Trần Hoàng Phương.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
42/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Mai Hồng Dạn.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
41/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lê Thị Nhuận.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
40/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/01/2013Thông báo
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Đức Mạnh (Quách Thị Thanh).
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
39/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Vũ Thị Thanh.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
38/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Văn Tùng.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
37/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/01/2013Thông báo
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Đức Thọ 2 (Võ Ngọc Mẫn).
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
36/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Huỳnh Thị Tố Oanh.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
35/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lê Minh Phước.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
31/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Ngọc Tường Vi.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
30/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Trần Thị Phưong Dung.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
27/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/01/2013Thông báo
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Anh Đạt (Trương Thị Mỹ Loan).
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
25/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Vũ Văn Tuấn.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
24/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Quang Thạch.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
23/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Ngọc Thông.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
22/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2013Thông báo
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quan.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
21/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2013Thông báo
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Song Huỳnh (Huỳnh Minh Hùng).
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
20/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2013Thông báo
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Bùi Quang Triệu.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
19/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2013Thông báo
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Nhà thuốc Lệ Xuân (Nguyễn Thái Bình).
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
18/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2013Thông báo
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Lê Văn Sáu.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
15/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/01/2013Thông báo
về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Thanh Thanh.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
13/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2013Thông báo
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Cửa hàng Út Lợi (Liêu Văn Lợi).
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
12/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2013Thông báo
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Nguyễn Đức (Nguyễn Đúc Trung).
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
11/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Đỗ Thị Mỹ Trinh.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
10/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Mai Xuân Thịnh.
UBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
9/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lê Văn Phượng.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
8/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Đoàn Thị Xuân Diệu.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
7/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2013Thông báo
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Trần Thị Thạch.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
6/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nhiêu Hoàng Tú.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
5/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lưu Thị Hồng Vân (lần 2).
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
2/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Vũ Thị Thùy.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
1/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/01/2013Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Cao Hoàng Ngọc.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiÝ kiến xử lý, phản hồiAttachment
03/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/01/2013Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CH (Từ ngày 21/01/2013 đến ngày 26/01/2013)
-UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
02/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2013Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 14/01/2013 đến ngày 19/01/2013)
-UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
01/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2013Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 07/01/2013 đến ngày 12/01/2013)
-UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
9562/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2012Quyết định
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Mai địa chỉ: Lô 8, ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
9561/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2012Quyết định
Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tấn Trung chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi Trung Phong, địa chỉ: số 211, Tỉnh lộ 15, ấp chợ, xã Phú Hòa Đông,huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
9552/QĐ-XPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/11/2012Quyết định
Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và hoạt động thương mại đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Phú Gia
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
9547/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2012Quyết định
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với Ông Đinh Tuấn Quốc, địa chỉ: Ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
9509/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/10/2012Quyết định
V/v khen thưởng cán bộ chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ trong khi thi hành nhiệm vụ
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởng
9508/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/10/2012Quyết định
Quyết định V/v khen thưởng sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Công an - Huyện Đoàn về "Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên'' (Giai đoạn từ 8/2010 đến 8/2012)
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
9276/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/10/2012Quyết định
Quyết định Về việc khen thưởng thành tích tập thể, cá nhân xuất sắc năm học 2011-2012
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
9046/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/10/2012Quyết định
V/v khen thưởng thành tích trong kể chuyện tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới cờ đầu tuần vòng 3
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
646/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2012Thông báo
Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Lê Thị Hồng Loan.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
646/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2012Thông báo
Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Lê Thị Hồng Loan.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
645/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2012Thông báo
Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuyết.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
644/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2012Thông báo
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Khải Phát
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
643/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2012Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của bà Lê Thị Kim Thúy
Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
642/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2012Thông báo
Thông báo về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Phạm Thị Thúy.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
641/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/11/2012Thông báo
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Đại lý thuốc tây số 65
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
Tìm kiếm