Modify settings and columns
  
Xem: 
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giáo dục - Đào tạoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Yes
Kinh tếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Yes
Lao động-Thương binh và Xã hội Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Yes
Nội vụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Yes
Quản lý Đô thịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Yes
Tài chính - Kế hoạchDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Yes
Tài nguyên và Môi trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Yes
Thanh traDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Yes
Tư phápDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Yes
Văn hóa và Thông tinDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Yes
Y tếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Yes
Tìm kiếm