Modify settings and columns
  
Xem: 
01/2015/QĐ-UBND Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/03/2015Lê Minh TấnBan hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa-xã hội, quốc phòng – an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015.UBND huyện Củ ChiQuyết định16/03/2015Văn bản đang còn hiệu lực
02/2014/CT-UBND Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2014Cao Thị Gái Về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014-2015UBND huyện Củ ChiQuyết định27/11/2014Văn bản đang còn hiệu lực
04/2014/QĐ-UBND Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/11/2014 Lê Minh Tấn Về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoàiUBND huyện Củ ChiQuyết định27/11/2014Văn bản đang còn hiệu lực
01/2014/CT-UBND Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/08/2014Lê Minh TấnVề triển khai các giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014UBND huyện Củ ChiQuyết định04/08/2014Văn bản đang còn hiệu lực
03/2014/QĐ-UBND Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2014Lê Minh Tấn Ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân 21 xã, thị trấn thuộc huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định16/07/2014Văn bản đang còn hiệu lực
02/2014/QĐ-UBND Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/06/2014Lê Minh Tấn Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị huyện Củ Chi UBND huyện Củ ChiQuyết định12/06/2014Văn bản đang còn hiệu lực
2915/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/03/2014Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDVề việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hànhUBND huyện Củ ChiQuyết định06/03/2014Văn bản đang còn hiệu lực
01/2014/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/02/2014Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDBan hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa-xã hội, quốc phòng – an ninh và ngân sách huyện năm 2014; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2014. UBND huyện Củ ChiQuyết định27/02/2014Văn bản đang còn hiệu lực
06/2013/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/10/2013Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi UBND huyện Củ ChiQuyết định15/10/2013Văn bản đang còn hiệu lực
05/2013/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/09/2013Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBNDBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định18/09/2013Văn bản đang còn hiệu lực
03/2013/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/08/2013Lê Minh TấnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định03/09/2013Văn bản đang còn hiệu lực
04/2013/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/08/2013Lê Minh TấnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định03/09/2013Văn bản đang còn hiệu lực
02/2013/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/02/2013Lê Minh TấnBan hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2013.UBND huyện Củ ChiQuyết định08/02/2013Văn bản hết hiệu lực
01/2013/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2013Lê Minh TấnVề tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2013UBND huyện Củ ChiChỉ thị14/01/2013Văn bản hết hiệu lực
01/2013/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2013Lê Minh TấnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định18/01/2013Văn bản đang còn hiệu lực
08/2012/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/12/2012Lê Minh TấnVề tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013UBND huyện Củ ChiChỉ thị17/12/2012Văn bản đang còn hiệu lực
05/2012/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/12/2012Lê Minh TấnBan hành Quy chế Văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân 21 xã – thị trấn thuộc huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định19/12/2012Văn bản đang còn hiệu lực
04/2012/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/11/2012Lê Minh TấnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định26/11/2012Văn bản đang còn hiệu lực
03/2012/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2012Lê Minh TấnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định26/04/2012Văn bản đang còn hiệu lực
02/2012/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/02/2012Cao Thị GáiVề ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2011- 2015)” trên địa bàn huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định20/02/2012Văn bản đang còn hiệu lực
01/2012/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/01/2012Lê Minh TấnVề ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012.UBND huyện Củ ChiQuyết định16/01/2012Văn bản hết hiệu lực
15/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/12/2011Lê Minh TấnBan hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định16/12/2011Văn bản đang còn hiệu lực
14/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2011Lê Minh TấnVề phê duyệt Chương trình Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015.UBND huyện Củ ChiQuyết định12/12/2011Văn bản đang còn hiệu lực
10/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/11/2011Lê Minh TấnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định28/11/2011Văn bản đang còn hiệu lực
09/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/10/2011Lê Minh TấnBan hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định13/10/2011Văn bản đang còn hiệu lực
08/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/09/2011Lê Minh TấnVề việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định05/10/2011Văn bản đang còn hiệu lực
07/2011/QÐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/09/2011Lê Minh TấnVề phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định08/08/2011Văn bản đang còn hiệu lực
06/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/08/2011Lê Minh TấnBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định08/08/2011Văn bản đang còn hiệu lực
05/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/07/2011Lê Minh TấnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định02/08/2011Văn bản đang còn hiệu lực
04/2011/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/2011Lê Minh TấnVề việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT – TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011-2015) theo Nghị quyết UBND huyện Củ ChiChỉ thịVăn bản đang còn hiệu lực
03/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2011Lê Minh TấnBan hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định22/06/2011Văn bản đang còn hiệu lực
02/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/05/2011Lê Minh TấnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định23/05/2011Văn bản đang còn hiệu lực
02/2011/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/04/2011Lê Minh TấnVề việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011.UBND huyện Củ ChiChỉ thịVăn bản đang còn hiệu lực
01/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/02/2011Lê Minh TấnVề ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và chương trình làm việc của UBND huyện năm 2011.Quyết định03/03/2011Văn bản hết hiệu lực
01/2011/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/02/2011Lê Minh TấnVề tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2011.UBND huyện Củ ChiChỉ thịVăn bản đang còn hiệu lực
09/2010/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2010Lê Minh TấnVề giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011 đối với các xã, thị trấnUBND huyện Củ ChiQuyết định24/12/2010Văn bản đang còn hiệu lực
08/2010/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/12/2010Lê Minh TấnVề ban hành Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011-2015. UBND huyện Củ ChiQuyết định23/12/2010Văn bản đang còn hiệu lực
08/2010/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/12/2010Lê Minh TấnVề tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện.UBND huyện Củ ChiChỉ thị01/12/2010Văn bản đang còn hiệu lực
07/2010/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/11/2010Lê Minh TấnV/v điều chuyển đầu công việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Công thương sang Phòng Quản lý đô thị huyện tại Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định25/11/2010Văn bản đang còn hiệu lực
06/2010/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/11/2010Lê Minh TấnPhê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015.UBND huyện Củ ChiQuyết định23/11/2010Văn bản đang còn hiệu lực
07/2010/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/10/2010Lê Minh TấnVề thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011 trên địa bàn huyện.UBND huyện Củ ChiChỉ thị19/10/2010Văn bản đang còn hiệu lực
06/2010/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010Lê Minh TấnVề tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ  trên địa bàn huyện. UBND huyện Củ ChiChỉ thị11/10/2010Văn bản đang còn hiệu lực
04/2010/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/07/2010Lê Minh TấnVề phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.UBND huyện Củ ChiChỉ thị14/07/2010Văn bản đang còn hiệu lực
03/2010/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/07/2010Lê Minh TấnVề tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2010), UBND huyện Củ ChiChỉ thị01/07/2010Văn bản đang còn hiệu lực
05/2010/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/06/2010Lê Minh TấnVề việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại huyện và UBND 21 xã-thị trấnUBND huyện Củ ChiQuyết định18/06/2010Văn bản đang còn hiệu lực
03/2010/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/05/2010Lê Minh TấnVề ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định06/05/2010Văn bản đang còn hiệu lực
02/2010/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/04/2010Lê Minh TấnVề ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định16/04/2010Văn bản đang còn hiệu lực
02/2010/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/04/2010Lê Minh TấnVề tăng cường công tác quản lý bình ổn giá trên địa bàn huyện năm 2010UBND huyện Củ ChiChỉ thị14/04/2010Văn bản đang còn hiệu lực
01/2010/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/04/2010Lê Minh TấnVề ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định13/04/2010Văn bản đang còn hiệu lực
01/2010/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/03/2010Lê Minh TấnVề việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2010.UBND huyện Củ ChiChỉ thị02/03/2010Văn bản đang còn hiệu lực
13/2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/11/2009Lê Minh TấnV/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (TCVN) ISO 9001:2000 vào hoạt động quản lý Nhà nước tại UBND huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định04/11/2009Văn bản đang còn hiệu lực
07/2009/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/08/2009Lê Minh TấnVề tổ chức thực hiện “Tháng an toàn giao thông” Tháng 9 năm 2009 trên địa bàn huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiChỉ thịVăn bản đang còn hiệu lực
12/2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/07/2009Lê Minh TấnVề việc thành lập Trường tiểu học Thị trấn Củ Chi 2.UBND huyện Củ ChiQuyết định24/07/2009Văn bản đang còn hiệu lực
11 /2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2009Lê Minh TấnVề việc ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Uỷ ban nhân dân huyện và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyệnUBND huyện Củ ChiQuyết định10/07/2009Văn bản đang còn hiệu lực
10/2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/06/2009Lê Minh TấnVề Ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/20008 của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XUBND huyện Củ ChiQuyết định04/06/2009Văn bản đang còn hiệu lực
04-2009CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2009Lê Minh TấnVề đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. UBND huyện Củ ChiChỉ thị19/05/2009Văn bản đang còn hiệu lực
03/2009/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/05/2009Lê Minh TấnVề phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010.UBND huyện Củ ChiChỉ thị15/05/2009Văn bản đang còn hiệu lực
09/2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/05/2009Lê Minh TấnV/v ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định15/05/2009Văn bản đang còn hiệu lực
08/2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2009Lê Minh TấnV/v bãi bỏ Quyết định số 1137/2006/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện.UBND huyện Củ ChiQuyết định11/05/2009Văn bản đang còn hiệu lực
07/2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/05/2009Lê Minh TấnV/v ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định06/05/2009Văn bản đang còn hiệu lực
02/2009/CT-UBND-VPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/03/2009Lê Minh TấnVề việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009.UBND huyện Củ ChiChỉ thị25/03/2009Văn bản đang còn hiệu lực
06/2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/03/2009Lê Minh TấnBan hành Chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2010UBND huyện Củ ChiQuyết định18/03/2009Văn bản hết hiệu lực
05/2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/03/2009Lê Minh TấnBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định02/03/2009Văn bản đang còn hiệu lực
04/2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/02/2009Lê Minh TấnV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định11/02/2009Văn bản hết hiệu lực
02/2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/01/2009Lê Minh TấnV/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (TCVN) ISO 9001:2000 vào hoạt động quản lý Nhà nước tại UBND huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định19/01/2009Văn bản đang còn hiệu lực
03/2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/01/2009Lê Minh TấnV/v ban hành và áp dụng các tài liệu ISO 9001:2000.UBND huyện Củ ChiQuyết định19/01/2009Văn bản hết hiệu lực
01/2009/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/01/2009Lê Minh TấnVề ban hành kế hoạch Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2009UBND huyện Củ ChiQuyết định12/01/2009Văn bản đang còn hiệu lực
01/2009/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/01/2009Lê Minh TấnVề tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2009.UBND huyện Củ ChiChỉ thị09/01/2009Văn bản đang còn hiệu lực
21/2008/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/07/2008Lê Minh TấnV/v ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn Tổ nhân dân, Tổ dân phố kiểu mẫu.UBND huyện Củ ChiQuyết định23/07/2008Văn bản đang còn hiệu lực
17/2008/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/2008Trịnh Thị Kim HuệVề tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007UBND huyện Củ ChiNghị quyết11/07/2008Văn bản đang còn hiệu lực
16/2008/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/2008Trịnh Thị Kim HuệVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008UBND huyện Củ ChiNghị quyết11/07/2008Văn bản đang còn hiệu lực
20/2008/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/2008Lê Minh TấnV/v giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp 6 tháng cuối năm 2008.UBND huyện Củ ChiQuyết định11/07/2008Văn bản đang còn hiệu lực
19/2008/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2008Lê Minh TấnVề việc phê duyệt đồ án quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo huyện Củ Chi đến năm 2020.UBND huyện Củ ChiQuyết định09/07/2008Văn bản đang còn hiệu lực
18/2008/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/06/2008Lê Minh TấnVề ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định Pháp luật lao động trên địa bàn huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định13/06/2008Văn bản đang còn hiệu lực
17/2008/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2008Lê Minh TấnBan hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão, thiên tai, và tìm kiếm cứu nạn huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định10/06/2008Văn bản đang còn hiệu lực
02/2008/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2008Trịnh Thị Kim HuệVề chương trình hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện Củ Chi năm 2008UBND huyện Củ ChiNghị quyết11/01/2008Văn bản đang còn hiệu lực
03/2008/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2008Trịnh Thị Kim HuệVề tình hình kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2007, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2008UBND huyện Củ ChiNghị quyết11/01/2008Văn bản đang còn hiệu lực
117/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2007Lê Minh TấnV/v điều chỉnh bổ sung mức thu phí chợ đối với một số ngành hàng trên địa bàn huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định24/12/2007Văn bản đang còn hiệu lực
115/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/12/2007Lê Minh TấnV/v ban hành Qui định tạm thời về tiêu chuẩn ấp, khu phố cơ bản không còn tội phạm và ma túy ẩn náu hoạt động.UBND huyện Củ ChiQuyết định18/12/2007Văn bản đang còn hiệu lực
14/2007/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/12/2007Trịnh Thị Kim HuệVề bổ sung các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 -2010) của Huyện Củ Chi UBND huyện Củ ChiNghị quyết14/12/2007Văn bản đang còn hiệu lực
15/2007/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/12/2007Trịnh Thị Kim HuệVề phân loại đơn vị hành chính cấp huyệnUBND huyện Củ ChiNghị quyết14/12/2007Văn bản đang còn hiệu lực
16/2007/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/12/2007Trịnh Thị Kim HuệVề thông qua nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí MinhUBND huyện Củ ChiNghị quyết14/12/2007Văn bản đang còn hiệu lực
17/2007/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/12/2007Trịnh Thị Kim HuệVề thực hiện thu chi ngân sách năm 2007 và dự toán thu chi ngân sách năm 2008 UBND huyện Củ ChiNghị quyết14/12/2007Văn bản đang còn hiệu lực
114/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2007Lê Minh TấnV/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000UBND huyện Củ ChiQuyết định30/11/2007Văn bản đang còn hiệu lực
113/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2007Lê Minh TấnVề điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho huyệnUBND huyện Củ ChiQuyết định29/11/2007Văn bản đang còn hiệu lực
111/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/11/2007Lê Minh Tấnvề giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ĐTXD năm 2007 - nguồn vốn ngân sách huyệnUBND huyện Củ ChiQuyết định21/11/2007Văn bản đang còn hiệu lực
112/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/11/2007Lê Minh TấnVề giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ĐTXD năm 2007 - nguồn vốn sự nghiệp của huyệnUBND huyện Củ ChiQuyết định21/11/2007Văn bản đang còn hiệu lực
110/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/11/2007Lê Minh TấnV/v phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Củ Chi.UBND huyện Củ ChiQuyết định07/11/2007Văn bản đang còn hiệu lực
94/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/08/2007Lê Minh TấnVề ban hành quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực đất đai cho công dân theo cơ chế hành chính “một cửa liên thông” từ xã đến huyện và ngược lại tại 20 xã và Thị Trấn,UBND huyện Củ ChiQuyết định24/08/2007Văn bản đang còn hiệu lực
93/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/08/2007Lê Minh TấnVề việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm điều hành cụm công nghiệp cơ khí ô tô Hòa Phú Diện tích 4,1895 HaUBND huyện Củ ChiQuyết định22/08/2007Văn bản đang còn hiệu lực
92/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/08/2007Lê Minh TấnVề việc công nhận tổ cán sự xã hội tình nguyện xã Bình Mỹ.UBND huyện Củ ChiQuyết định22/08/2007Văn bản đang còn hiệu lực
07/2007/NQ- HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/07/2007Trịnh Thị Kim HuệVề tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006UBND huyện Củ ChiNghị quyết20/07/2007Văn bản đang còn hiệu lực
08/2007/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/07/2007Trịnh Thị Kim HuệVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.UBND huyện Củ ChiNghị quyết20/07/2007Văn bản đang còn hiệu lực
86/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/07/2007Lê Minh TấnVề việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Diện tích 162,87 HaUBND huyện Củ ChiQuyết định17/07/2007Văn bản đang còn hiệu lực
85/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/07/2007Lê Minh TấnVề việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Phú Trung (khu 4), xã Tân Phú Trung , huyện Củ Chi. Diện tích 107 HaUBND huyện Củ ChiQuyết định17/07/2007Văn bản đang còn hiệu lực
86/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/07/2007Lê Minh TấnVề việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Diện tích 162,87 HaUBND huyện Củ ChiQuyết định16/07/2007Văn bản đang còn hiệu lực
84/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/07/2007Lê Minh TấnVề việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu tái định cư dự án xây dựng công viên Sài Gòn SAFARI, huyện Củ Chi. Diện tích 28,5 Ha UBND huyện Củ ChiQuyết định13/07/2007Văn bản đang còn hiệu lực
83/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/06/2007Tô Từ NguyênVề việc quy định mức thu phí chợ trên địa bàn huyện Củ ChiUBND huyện Củ ChiQuyết định28/06/2007Văn bản đang còn hiệu lực
70/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/06/2007Lê Minh TấnVề việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Hòa Phú, xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi. Diện tích 143,7 Ha UBND huyện Củ ChiQuyết định20/06/2007Văn bản đang còn hiệu lực
49/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/06/2007Cao Thị GáiVề ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục huyện Củ Chi đến năm 2010UBND huyện Củ ChiQuyết định12/06/2007Văn bản đang còn hiệu lực
1 - 100 Next
Tìm kiếm