Modify settings and columns
  
Xem: 
Nguyễn Hữu Hoài PhúDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chủ tịchUBND huyện Củ Chi(08)38920215(08)38920263tanlm.cuchi@tphcm.gov.vn
Phạm Thị Thanh HiềnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó Chủ tịchUBND huyện Củ Chi(08)38920216(08)38920263ctgai.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Việt DũngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó Chủ tịchUBND huyện Củ Chi(08)38920217(08)38920263nvdung.cuchi@tphcm.gov.vn
Lê Đình ĐứcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó Chủ tịchUBND huyện Củ Chi(08)38920218(08)38920263nhhphu.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Văn ÚtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chánh Văn phòngVăn phòng UBND huyện Củ Chi(08)38920299(08)389202630908000335ntphuong.cuchi@tphcm.gov.vn
Trần Văn ThảnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó Chánh văn phòngVăn phòng UBND huyện Củ Chi(08)38920350(08)3892026301693252844tvthanh.cuchi@tphcm.gov.vn
Trần Văn GiàuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó Chánh văn phòngVăn phòng UBND huyện Củ Chi(08)38920215(08)389202630913111421tvgiau.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thị TrinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó Chánh Văn phòngPhòng Nội vụ(08)37908240(08)389202630908668739nttrinh.cuchi@tphcm.gov.vn
Trần Văn ChíDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trưởng phòngPhòng Nội vụ(08)38920264(08)389202630909615468tvchi.cuchi@tphcm.gov.vn
Huỳnh Văn KênhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Nội vụ(08)38920264(08)389202630908001960hvkenh.cuchi@tphcm.gov.vn
Trần Thị Ngọc DungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Nội vụ(08)38920264(08)389202630974696858ttndung.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Văn HạnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trưởng phòngPhòng Tư pháp(08)38020383(08)389202630908495569nvhanh.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Đức HùngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Tư pháp(08)37921381(08)389202630908269068ndhung.cuchi@tphcm.gov.vn
Huỳnh thị Trúc MaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Tư pháp(08)38920383(08)3892026301249133412httmai.cuchi@tphcm.gov.vn
Lê Thị KhaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó Chánh thanh traThanh tra huyện Củ Chi(08)38920513(08)389202630919088055ltkha.cuchi@tphcm.gov.vn
Lê Đình ĐứcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trưởng phòngPhòng Kinh tế(08)38920371(08)3892026301259991111ldduc.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Văn CảmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Kinh tế(08)38920371(08)389202630918209224nvcam.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thanh PhongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trưởng phòngPhòng Tài nguyên và Môi trường(08)38920835(08)389202630988515870ntphong.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Văn VữngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Tài nguyên và Môi trường(08)38923270(08)389202630908165056nvvung.cuchi@tphcm.gov.vn
Võ Văn AnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Tài nguyên và Môi trường(08)38920835(08)389202630985062779vvan.cuchi@tphcm.gov.vn
Huỳnh Thị VangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Tài nguyên và Môi trường(08)38920371(08)389202630903399154htvang.cuchi@tphcm.gov.vn
Lê Văn ThúaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trưởng phòngPhòng Tài chính - Kế hoạch(08)37909075(08)389202630913792456lvthua.cuchi@tphcm.gov.vn
Lê Thị Thanh TuyềnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Tài chính - Kế hoạch(08)38921909(08)389202630918506690ltttuyen.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Ngọc LanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Tài chính - Kế hoạch(08)38920452(08)389233630983480482nnlan.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Hoàng NguyênDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trưởng phòngPhòng Quản lý đô thị(08)38920514(08)389202630903800406nhnguyen.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thái BìnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Quản lý đô thị(08)38920514(08)389202630913655624ntbinh.cuchi@tphcm.gov.vn
Phạm Hoàng HàDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Quản lý đô thị(08)38920512(08)389202630913133727phha.cuchi@tphcm.gov.vn
Trần Văn LanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trưởng phòngPhòng Văn hóa và Thông tin(08)38920537(08)389202630903111494tvlan.cuchi@tphcm.gov.vn
Huỳnh Văn TúDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Văn hóa và Thông tin(08)38920537(08)389202630913825914
Lê Thị VânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Văn hóa và Thông tin(08)38920537(08)389202630909044289ltvan.cuchi@tphcm.gov.vn
Lê Hùng SenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trưởng phòngPhòng Giáo dục và Đào tạo(08)38920844(08)389202630903673530lhsen.cuchi@tphcm.gov.vn
Trần Văn ToảnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Giáo dục và Đào tạo(08)38921357(08)389202630903740207tvtoan.cuchi@tphcm.gov.vn
Bùi Thị Kim ChùngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Giáo dục và Đào tạo(08)38920461(08)389202630907673462btkchung.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thị LoanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Giáo dục và Đào tạo(08)38920461(08)389202630903083637ntloan.cuchi@tphcm.gov.vn
Lê Văn KháDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trưởng phòngPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội(08)38920732(08)389202630903692194lvkha.cuchi@tphcm.gov.vn
Trần Văn CànhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội(08)38920510(08)389202630903677276tvcanh.cuchi@tphcm.gov.vn
Trương Văn HaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội(08)37907130(08)389202630918814761tvhai.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng PhíDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội(08)38920510(08)389202630986238383nthphi.cuchi@tphcm.gov.vn
Đinh Thanh HồngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trưởng PhòngPhòng Y tế(08)37923707(08)389202630902380305dthong.cuchi@tphcm.gov.vn
Trương Tấn HùngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Y tế(08)37923707(08)389202630984226168tthung.cuchi@tphcm.gov.vn
Phạm Phú CườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Kinh tế(08)38920371(08)389202630982247799ppcuong.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thanh SơnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Kinh tế(08)38920371(08)389202630903924371ntson.cuchi@tphcm.gov.vn
Đặng Minh TâmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó trưởng phòngPhòng Tư pháp(08)38920383(08)389202630918444460dmtam.cuchi@tphcm.gov.vn
Phạm Văn BìnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó Chánh thanh traThanh tra huyện Củ Chi(08)38920513(08)389202630908441901pvbinh.cuchi@tphcm.gov.vn
Nguyễn Văn VĩnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phó Trưởng phòngPhòng Quản lý đô thị(08)38920620(08)379100300918093480nvvinh.cuchi@tphcm.gov.vn
Tìm kiếm