Modify settings and columns
Quản lý văn bản version 2014
  
Xem: 
Trích yếuFilter
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
4270/QĐ-CCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/08/2020Quyết định
Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc
phục hậu quả đối với bà Tô Thị Thu An
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
4261/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/08/2020Quyết định
Về việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
4226/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/08/2020Quyết định
Ban hành quy chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện.
Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
4201/QĐ-BCĐDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/08/2020Quyết định
Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại điểm cách ly tập trung của huyện để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (Covid-19)
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
4200/QĐ-BCĐDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/08/2020Quyết định
Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại điểm cách ly tập trung của huyện để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (Covid-19)
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
32/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/07/2020Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
4097/QĐ-BCĐDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/07/2020Quyết định
Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại điểm cách ly tập trung của huyện để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (Covid-19)
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
3924/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/07/2020Quyết định
Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2020             
Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
4098/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/07/2020Quyết định
V/v kiện toàn Hội đồng xử lý tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
3884/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/07/2020Quyết định
Về việc kiện toàn Báo cáo viên pháp luật huyện Củ Chi
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
4042/QĐ-XPVPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/07/2020Quy định
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty
 TNHH Phát Triển Công Nghiệp Hậu Cần Sài Gòn
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
4085/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/07/2020Quyết định
Về việc khen thưởng đột xuất đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
3976/QĐ-XPVCPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/07/2020Quyết định
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Ân Nam
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
31/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/07/2020Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 27/07/2020 đến ngày 02/08/2020)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
3975/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/07/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Hành Quân Xanh, Kỳ Nghỉ Hồng năm 2020
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
3922/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/07/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2016 - 2020
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
3923/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/07/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể đã đạt thành tích mô hình học tập tiểu biểu giai đoạn 2016 - 2020
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
315/TB-VP-TCDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/07/2020Thông báo
Lịch tiếp công dân của cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân huyện Củ Chi trong tháng 8 năm 2020
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
6812/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/07/2020Thông báo
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi trong tháng 8 năm 2020
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
6734/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/07/2020Thông báo
Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm
Bà Đặng Thị Minh Thu
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
6735/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/07/2020Thông báo
Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm Bà Nguyễn Thị Nhựt
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
3849/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các em học sinh đã đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2019 - 2020
Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
3873/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/07/2020Quyết định
Về việc công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Củ Chi 06 tháng đầu năm 2020
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiCông khai ngân sáchAttachment
0
3940/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/07/2020Quyết định
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Củ Chi
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
3939/QĐ-MTPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/07/2020Quyết định
Miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bà Đặng Thị Nga
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
30/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/07/2020Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
 (Từ ngày 20/07/2020 đến ngày 26/07/2020)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
6567/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/07/2020Thông báo
Về việc thực hiện khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm ông Nguyễn Văn Sườn
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3906/QĐ-CCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/07/2020Quyết định
Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc
phục hậu quả đối với bà Huỳnh Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3907/QĐ-CCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/07/2020Quyết định
Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc
phục hậu quả đối với ông Diệp Chí Vĩ
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3905/QĐ-CCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/07/2020Quyết định
Quyết định cưỡng chế bà Phạm Thị Thanh Phước, xã Tân Thông Hội.
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3903/QĐ-MTPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/07/2020Quyết định
Miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3888/QĐ-XPVPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/07/2020Quyết định
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH E.LAND Việt Nam
Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3799/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2020Quyết định
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác của Ban liên lạc Cựu tù Chính trị và Tù binh huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
3867/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/07/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016 - 2020             
Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
29/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2020Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
 (Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việc
0
3752/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2020Quyết định
Về việc khen thưởng đột xuất đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Củ Chi
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
3709/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các em học sinh đã đạt danh hiệu gương đội viên, thiếu nhi tiến bộ huyện Củ Chi năm học 2019 - 2020
Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
3710/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể đã có thành tích thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
3715/QĐ-CCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2020Quyết định
ưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Lưu Ngọc Cảnh
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3713/QĐ-CCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2020Quy định
Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Trịnh Minh Cảnh
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3714/QĐ-CCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2020Quyết định
Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc
phục hậu quả đối với ông Hồ Văn Dũng
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3712/QĐ-CCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2020Quyết định
Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Hoàng Hoan
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3707/QĐ-CCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2020Quyết định
Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3684/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/06/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
28/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2020Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
 (Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
3716/QĐ-ĐCCCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2020Quyết định
Đính chính Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Toàn Quốc.
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3695/QĐ-XPVPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/06/2020Quyết định
Xử phạt vi phạm hành chính Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa An Viên
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3702/QĐ-KPHQDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/07/2020Quyết định
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Chợ Lớn do bà Trần Bích Thủy làm đại diện
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
6025/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/06/2020Thông báo
Về việc ngưng giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
3696/QĐ-HBXPVPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/06/2020Quyết định
Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bà Trịnh Hồng Lượn
Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3675/QĐ-KPHQDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/06/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thể dục, thể thao năm 2018
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3699/QĐ-XPVHHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/06/2020Quyết định
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Công ty TNHH phát triển dịch vụ Y tế Quang Thái
Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
5675/KH-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/06/2020Kế hoạch
Tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Năm học 2020 - 2021
Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
3611/QĐ-XPVPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2020Quyết định
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sâm Vĩnh
Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3557/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân             
Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
27/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2020Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
 (Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
277/TB-VP-TCDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2020Lịch làm việc
Lịch tiếp công dân của cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân huyện Củ Chi trong tháng 07 năm 2020
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
5804/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/06/2020Thông báo
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi trong tháng 07 năm 2020
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
3616/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2020Quyết định
Về việc khen thưởng đột xuất đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
3413/QĐ-XPVPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/06/2020Quyết định
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Đức Hải
Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
3450/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2020Quyết định
Về việc khen thưởng đột xuất đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
3455/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đài Truyền thanh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).      
Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
3451/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2020Quyết định
Về việc khen thưởng đột xuất đối với tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong ca phẫu thuật bệnh nhân Nguyễn Văn Dinh
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
3517/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/06/2020Quyết định
Về việc khen thưởng đột xuất đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
0
26/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/06/2020Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
 (Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
5563/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/06/2020Thông báo
Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm- Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trân, xã Bình Mỹ.
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
25/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/06/2020Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
 (Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
5258/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/06/2020Thông báo
Về việc thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện nghiên cứu Da -  Giầy
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
0
3336/QĐ-XPVPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/06/2020Quyết định
Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 12;
Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
0
24/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/06/2020Tờ trình
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
 (Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
0
3274/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/05/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
3274/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/05/2020Quyết định
V? vi?c khen thu?ng các t?p th?, cá nhân th?c hi?n t?t “H?c t?p và làm theo tu tu?ng, d?o d?c, phong cách H? Chí Minh” nam 2020
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
4995/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/06/2020Thông báo
Về việc thực hiện khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm ông Lê Khắc Minh
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
4809/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2020Thông báo
Về việc thực hiện khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm không Hữu Ngọc
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
23/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/05/2020Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
4
4783/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2020Thông báo
Về việc thực hiện khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm ông Lê Khắc Nam
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
4810/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2020Thông báo
Về việc thực hiện khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm ông Lê Khắc Nam
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
3180/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể đã có thành tích 05 năm liên tục đạt danh hiệu “Ấp, Khu phố văn hóa” giai đoạn 2015 - 2019
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
3122/QĐ-XPVPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/05/2020Quyết định
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ nhà hộ sinh Minh Vân
Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
4
3085/QĐ-CCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/05/2020Quyết định
Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Trần Văn Sáng, xã Hòa Phú
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
4
3112/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2020Quyết định
ề việc khen thưởng các đơn vị dẫn đầu Khối Thi đua ngành dọc năm 2019
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
3116/QĐ-XPVPHCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/05/2020Quyết định
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Impulse Fashion Việt Nam
Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiXử phạtAttachment
4
3117/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/05/2020Quyết định
Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác tổ chức hiến máu tình nguyện phối hợp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
3102/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2020Quyết định
Về việc khen thưởng đột xuất đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
3101/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các đơn vị dẫn đầu Cụm, Khối Thi đua năm 2019
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
4472/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2020Thông báo
Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm ông Huỳnh Ngọc Thông, xã Tân Thạnh Đông.
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
4470/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2020Thông báo
Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm ông Nguyễn Hoàng Hoan, xã Tân Thạnh Đông.
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
4471/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2020Thông báo
Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm ông Trịnh Minh Cảnh, xã Tân Thạnh Đông.
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
222/TB-VP-TCDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/05/2020Thông báo
Lịch tiếp công dân của cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân huyện Củ Chi trong tháng 06 năm 2020
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
4
4419/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/05/2020Thông báo
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi trong tháng 06 năm 2020
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
4
2856/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/05/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội người cao tuổi, đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015 - 2019
Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
2994/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/05/2020Quyết định
Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2019
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
4337/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/05/2020Thông báo
Về việc thực hiện khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm Đặng Thị Hoa Trinh
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
2988/QĐ-CCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/05/2020Quyết định
Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Hữu Ánh
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
2989/QĐ-CCXPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/05/2020Quyết định
Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Phạm Thị Hồng phước
Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
2993/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/05/2020Quyết định
Về việc khen thưởng đột xuất đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
2995/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/05/2020Quyết định
Về việc khen thưởng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiKhen thưởngAttachment
4
21/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/05/2020Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA TT. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
4
2850/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/05/2020Quyết định
Về công nhận kết quả xét tuyển
chức danh công chức cấp xã không qua thi tuyển
(vị trí Văn hóa – Xã hội; Tư pháp – Hộ tịch; Văn phòng – Thống kê)
Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBNDUBND huyện Củ ChiChỉ đạo, điều hànhAttachment
4
20/LCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2020Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 CỦA TT. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)
---UBND huyện Củ ChiLịch làm việcAttachment
4
1 - 100 Next
Tìm kiếm