Modify settings and columns
Quản lý dự án
  
Xem: 
7020845
Xây dựng cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Trung Lập Thượng, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201240.651.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7020872
Cải tạo mở rộng Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201256.000.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7257530
Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Tiến, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcNhóm C2010-201231.381.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7021591
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tân Thạnh Đông 1, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcNhóm C2007-201235.738.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7153695
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tân Thành, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201251.207.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7021665
Xây dựng mới Trường tiểu học Phước Thạnh, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201247.111.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7020867
Xây dựng nâng cấp Trường tiểu học An Nhơn Đông, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201244.891.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7021434
Xây dựng mới Trường THCS Tân Thông HộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201390.000.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7153737
Xây dựng đường nối Nguyễn Thị Rành vào khu công nghiệp Tây Bắc Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2006-201012.839.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7020987
Sửa chữa, nâng cấp đường vào khu sinh thái Hoa-cá-kiểng xã Trung An - Phú Hòa ĐôngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2009-201248.276.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7020826
Nâng cấp đường nối từ Tỉnh lộ 15 vào Bùng Binh Gò RiềngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2009-201247.327.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7020817
Sửa chữa, nâng cấp đường Liên xã Phước Thạnh-Trung Lập ThượngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2010-201249.722.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7020941
Sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (đoạn từ Tân Quy đếnTL9)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm B2011-2012186.000.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7020887
Sửa chữa, nâng cấp đường liên xã Tân Thạnh Tây - Trung AnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2009-201149.818.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7021652
Xây dựng, cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Trung An, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201234.455.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7021609
Xây dựng mở rộng Trường Mẫu Giáo Bông Sen 3BDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2006-201227.893.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7153909
Xây dựng mở rộng Trường mẫu giáo Sen Hồng 1 -Phạm Văn cộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201218.181.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7153740
Xây dựng mở rộng Trường THCS Thị Trấn 2 Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2006-201229.830.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7020841
Xây dựng mở rộng Trường THPT Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201260.688.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7021462
Xây dựng mới Trường THCS Trung An, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2007-201228.764.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7021584
Xây dựng mới Trường tiểu học Tân Thạnh Tây, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201234.226.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7021636
Xây dựng mới và mở rộng Trường THCS Phú Hòa Đông, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201252.677.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7021662
Xây dựng thay thế Trường THCS Phạm Văn Cội, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201255.517.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7021621
Xây dựng Trường Công Nhân Kỹ Thuật Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ công tác đào tạo nghề của Huyện; xây dựng nông thôn mớiGiáo dụcNhóm C2005-201226.451.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7153768
Xây dựng Trường THCS Tân Phú TrungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2009-201244.421.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7153757
Nâng cấp mở rộng Tỉnh Lộ 8 (đoạn vào cầu Phú Cường)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của HuyệnGiao thông Nhóm C2005-201231.801.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7020962
Xây dựng đường An Nhơn Tây - Gò NổiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2004-201218.142.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7021412
Xây dựng mới 4 cầu trên Tỉnh lộ 15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2005-201233.922.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7153750
Sửa chữa, nâng cấp đường Trung An - Phú Hòa Đông, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2006-201249.275.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7021404
Xây dựng cầu Láng The, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-201213.588.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7020981
Sửa chữa, nâng cấp đường Lộc Phước - Sông LôDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2009-201226.525.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7020975
Sửa chữa nâng cấp đường Phú HiệpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-201227.110.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7020999
Xây dựng Tỉnh lộ 6 (tuyến tránh trường bắn)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2008-201253.424.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7020949
Sửa chữa, nâng cấp đường Ba SaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông Nhóm C2009-201248.426.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7255109
Sửa chữa nâng cấp đường vào cụm công nghiệp cơ khí ôtôDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của HuyệnGiao thông Nhóm C2011-20127.883.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7218100
Xây dựng Nhà văn hóa cho cụm xã An Nhơn Tây, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Nhuận ĐứcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dânVăn hóa Nhóm C2010-201215.000.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố tập trung
4
7020851
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Trung Lập HạDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2012-201346.010.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7228050
Xây dựng mở rộng Trường THCS Nhuận Đức, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2012-201346.087.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7228047
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Phú Mỹ Hưng, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2012-201341.354.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7020862
Xây dựng thay thế đạt chuẩn Trường Tiểu học Phạm Văn Cội, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C2012-201329.976.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7193457
Cải tạo mở rộng Bệnh viện Củ Chi (tên cũ là Bệnh viện An Nhơn Tây)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dânY tếNhóm B2012-2013345.141.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố tập trung
4
7218109
Xây dựng trại tạm giam của Công An huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ hoạt động ổn định an ninh trật tự trên địa bàn HuyệnAn ninhNhóm C2011-201228.738.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tưNgân sách thành phố tập trung
4
7020899
Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu đô thị hóa xã Tân Thông HộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chống ngập nước bảo đảm vệ sinh môi trường cho khu dân cưGiao thông Nhóm B2011-2013129.000.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tưNgân sách thành phố tập trung
4
7020901
Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu Trung tâm Huyện lỵ Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chống ngập nước bảo đảm vệ sinh môi trường cho khu dân cưGiao thông Nhóm B2011-2013142.000.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tưNgân sách thành phố tập trung
4
7342645
Lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung Tâm giao dịch và triển lãm nông sảnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện, xây dựng nông thôn mới, tạo đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho nhân dânThương mạiNhóm B2011-2012141.000.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tưNgân sách thành phố tập trung
4
7238123
Lập dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng công viên Sài Gòn - SafariDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ nhu cầu tái định cư cho nhân dân, ổn định đời sống nhân dânXã hộiNhóm B2009-2012240.000.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tưNgân sách thành phố tập trung
4
7026566
Nâng cấp cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn - giao thông nội đồng Tư Chùi (tổ1ấp 5)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2005-20121.574.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố phân cấp
4
7024636
Sửa chữa nâng cấp đường Mười Lến - ấp 5 Bình MỹDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2005-2013655.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố phân cấp
4
7026565
Đường nội đồng Xóm Võng - ấp 7 Bình MỹDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2005-20141.575.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố phân cấp
4
7161623
Nân cấp cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn Bảy Phép -ấp 3 BMDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2005-2015423.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố phân cấp
4
7026564
Sửa chữa nâng cấp đường vào Chùa Bửu ChâuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2005-20161.001.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố phân cấp
4
7143822
Sửa chữa nâng cấp đường vào Tổ 5 - Bà Thậm-Trung AnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2005-2017341.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố phân cấp
4
7026563
Sửa chữa nâng cấp đường Bàu Trâm - Trung AnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2005-20183.226.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố phân cấp
4
7168525
Sửa chữa công trình nâng cấp một số hạng mục Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Củ Chi (Hội trường, Tường rào, NVS)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ hoạt động đào tạo của HuyệnNhóm C20091.300.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7267111
Xây dựng bổ sung các hạng mục phụ Trường bồi dưỡng giáo dục Huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ hoạt động đào tạo của HuyệnGiáo dụcNhóm C2010489.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7127168
Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục Huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ hoạt động đào tạo của HuyệnGiáo dụcNhóm C20094.486.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7255106
Sửa chữa nâng cấp Đường văn phòng ấp Đồn - xã Trung Lập HạDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2010-2011270.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7255103
Sửa chữa nâng cấp Đường nhà ông Thủy đến nhà ông Quý ,ấp xóm mới xã Trung Lập HạDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2010-20111.724.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7205385
Nâng cấp đường vào tổ 9, Ấp Đồn Xã Trung Lập HạDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2010-2011916.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7255020
Sửa chữa nâng cấp đường ông Nguyên,ấp Cây Da xã Tân Phú TrungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2010-20111.233.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7051681
Cấp phối sỏi đỏ Đường giao thông nông thôn Ấp 4 Xã Tân Thạnh ĐôngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C20111.797.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7143815
Bê tông nhựa nống đường bờ kênh đông Ấp RàngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ phát triển sản xuấtGiao thông Nhóm C20113.202.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7283948
Sửa chữa nâng cấp đường số 86, Xã Tân Phú TrungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C20111.200.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7267104
Sửa chữa nâng cấp Đường văn phòng ấp 2 xã Phước Vĩnh AnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2010-2012716.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7299673
Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường vào nhà văn hóa Lao động huyệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2011-20122.330.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7305181
Sửa chữa nâng cấp Đường ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An HộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2011-20123.026.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7279553
Sửa chữa nâng cấp Đường Bà Kỷ - ấp Phú LợiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2010-20111.314.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7279554
Sửa chữa nâng cấp Đường Đình - ấp Phú HiệpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2010-2011229.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7279555
Sửa chữa nâng cấp Đường nhà 3 Thủ - Ấp Phú ThuậnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2010-2011980.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7279557
Sửa chữa nâng cấp Đường nhà 6 Cù - ấp Phú LợiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2010-2011611.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7279556
Sửa chữa nâng cấp Đường nhà ông Kim - ấp Phú HòaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2010-20111.584.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7273543
Xây dựng mở rộng Trường MG Bông Sen 2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C20106.483.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7248503
Xây dựng mới nhà làm việc xã đội và công an xã Tân An HộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ công tác của xãAn ninhNhóm C20101.861.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7322230
Xây dựng nhà bia tưỡng niện Quân dân Y Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tưởng niệm anh hùng liệt sĩVăn hóa Nhóm C20101.634.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố phân cấp
4
7284394
Sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Thể dục -Thể thao huyệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ hoạt động thể dục thể thaoVăn hóa Nhóm C20112.800.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố phân cấp
4
7305955
Sửa chữa Nhà truyền thống huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ hoạt động văn hóa tinh thần của nhân dânVăn hóa Nhóm C20112.508.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố phân cấp
4
7293707
Xây dựng mới khối nhà ăn,phòng làm việc giáo viên,phòng Tiếng Việt trường TH An Phú 1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcNhóm C20114.311.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7319888
Xây dựng mới trụ sở làm việc đài truyền thanh huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ công tác tuyên truyền của HuyệnVăn hóa Nhóm C20113.127.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7302801
Sửa chữa Trung tâm Bồi Dưỡng chính trị (giai đoạn 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ hoạt động đào tạo của HuyệnQuản lý nhà nướcNhóm C2011600.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7305185
Sửa chữa Trụ sở làm việc đội Quản Lý Thị trường Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ công tácQuản lý nhà nướcNhóm C20111.700.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7296695
Nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Phước HiệpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ công tácAn ninhNhóm C2011560.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7299923
Nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Trung Lập HạDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ công tácAn ninhNhóm C2011570.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7305187
Xây dựng hàng rào trụ sở UBND huyệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ công tácQuản lý nhà nướcNhóm C2011950.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7025552
Cấp phối sỏi đỏ đườnggiao thông nông thôntừ cầu máng đếnnhà ô.TưởngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-2008383.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7026582
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn từ nhà ô. Ngùng đến kênh tiêu Đức LậpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-2008587.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7026577
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn từ nhà ô. Phênh đến kênh tiêu Đức LậpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-20081.215.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7026578
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn từ kênh N25.2.7 đến kênh tiêu Đức LậpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C978.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tưNgân sách thành phố phân cấp
4
7025566
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn từ kênh N25.2.9 đến kênh tiêu Đức LậpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C1.983.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tưNgân sách thành phố phân cấp
4
7025565
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn từ TL7 N39 đến kênh tiêu T39Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-20102.885.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7025562
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn từ TL7 đến cầu sắt Đức Lập (TCC1.2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C5.501.000.000 đồngDự án đang triển khaiNgân sách thành phố phân cấp
4
7025558
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn từ N39.4.6 đến kênh tiêu T39Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-2010858.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7025557
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn từ N39.4.4 đến kênh tiêu T39Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-2010509.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7026581
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn từ nhà ô. Sâm đến kênh tiêu Đức LậpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-2008555.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7026580
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn từ kênh tưới N25.2.9.2 đến kênh tiêu Đức LậpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-2008913.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7026576
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn bờ kênh N25.18Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-20093.521.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7024682
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn đường nhà 7 KýDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-20081.055.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7026553
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn bờ kênh N25.16Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-20081.488.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7026575
Cấp phối sỏi đỏ đường giao thông nông thôn bờ kênh tiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C2007-20081.419.000.000 đồngDự án đã hoàn tấtNgân sách thành phố phân cấp
4
7026570
Cấp phối sỏi đỏ đường ô.Rây,ngọn Cây Da,ô đất út NgơiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C1.010.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tưNgân sách thành phố phân cấp
4
7026561
Trải nhựa đường tổ 2,nhà ô.3Thuyền,ô.2NiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phục vụ việc đi lại của nhân dânGiao thông Nhóm C574.000.000 đồngDự án đang chuẩn bị đầu tưNgân sách thành phố phân cấp
4
1 - 100 Next
Tìm kiếm