Modify settings and columns
  
Xem: 
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xây dựng cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Trung Lập Thượng, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02085e+006Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcC2009-201240.651.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Cải tạo mở rộng Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02087e+006Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcC2009-201256.000.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Tiến, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,25753e+006Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcC2010-201231.381.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tân Thạnh Đông 1, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02159e+006Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcC2007-201235.738.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tân Thành, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,1537e+006Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcC2009-201251.207.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới Trường tiểu học Phước Thạnh, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02167e+006Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcC2009-201247.111.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng nâng cấp Trường tiểu học An Nhơn Đông, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02087e+006Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcC2009-201244.891.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới Trường THCS Tân Thông HộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02143e+006Phục vụ việc học tập cho các em học sinhGiáo dụcC2009-201390.000.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng đường nối Nguyễn Thị Rành vào khu công nghiệp Tây Bắc Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,15374e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2006-201012.839.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường vào khu sinh thái Hoa-cá-kiểng xã Trung An - Phú Hòa ĐôngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02099e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2009-201248.276.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Nâng cấp đường nối từ Tỉnh lộ 15 vào Bùng Binh Gò RiềngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02083e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2009-201247.327.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường Liên xã Phước Thạnh-Trung Lập ThượngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02082e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2010-201249.722.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (đoạn từ Tân Quy đếnTL9)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02094e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông B2011-2012186.000.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường liên xã Tân Thạnh Tây - Trung AnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02089e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2009-201149.818.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng, cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Trung An, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02165e+006Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcC2009-201234.455.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường Mẫu Giáo Bông Sen 3BDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02161e+006Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcC2006-201227.893.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường mẫu giáo Sen Hồng 1 -Phạm Văn cộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,15391e+006Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcC2009-201218.181.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường THCS Thị Trấn 2 Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,15374e+006Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcC2006-201229.830.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường THPT Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02084e+006Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcC2009-201260.688.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới Trường THCS Trung An, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02146e+006Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcC2007-201228.764.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới Trường tiểu học Tân Thạnh Tây, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02158e+006Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcC2009-201234.226.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới và mở rộng Trường THCS Phú Hòa Đông, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02164e+006Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcC2009-201252.677.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng thay thế Trường THCS Phạm Văn Cội, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02166e+006Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcC2009-201255.517.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng Trường Công Nhân Kỹ Thuật Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02162e+006Phục vụ công tác đào tạo nghề của Huyện; xây dựng nông thôn mớiGiáo dụcC2005-201226.451.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng Trường THCS Tân Phú TrungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,15377e+006Phục vụ việc học tập của các em học sinhGiáo dụcC2009-201244.421.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Nâng cấp mở rộng Tỉnh Lộ 8 (đoạn vào cầu Phú Cường)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,15376e+006Phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của HuyệnGiao thông C2005-201231.801.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng đường An Nhơn Tây - Gò NổiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02096e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2004-201218.142.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới 4 cầu trên Tỉnh lộ 15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02141e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2005-201233.922.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường Trung An - Phú Hòa Đông, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,15375e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2006-201249.275.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng cầu Láng The, huyện Củ ChiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,0214e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2007-201213.588.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường Lộc Phước - Sông LôDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02098e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2009-201226.525.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Sửa chữa nâng cấp đường Phú HiệpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02098e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2007-201227.110.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng Tỉnh lộ 6 (tuyến tránh trường bắn)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,021e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2008-201253.424.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường Ba SaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,02095e+006Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dânGiao thông C2009-201248.426.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Sửa chữa nâng cấp đường vào cụm công nghiệp cơ khí ôtôDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,25511e+006Phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của HuyệnGiao thông C2011-20127.883.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
Xây dựng Nhà văn hóa cho cụm xã An Nhơn Tây, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Nhuận ĐứcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7,2181e+006Phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dânVăn hóa C2010-201215.000.000.000 đồngNgân sách thành phố tập trung
1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
1111111
Tìm kiếm