Modify settings and columns
  
Xem: 
Tên Thủ TụcFilterTrình tự thực hiệnFilterCách thức thực hiệnFilterCơ quan thực hiện thủ tục hành chínhFilterCăn cứ pháp lý của thủ tục hành chínhFilterThành phần số lượng hồ sơFilterThời hạn giải quyếtFilterTên mẫu đơn mẫu tờ khaiFilterĐối tượng thực hiện thủ tục hành chínhFilterKết quả thủ tục hành chínhFilterYêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhFilterLệ phí nếu cóFilter
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
DVCURLFilter
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trường học, cơ quan không thuộc thành phố cấp Giấy chứng nhậnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trường học, cơ quan không thuộc thành phố cấp Giấy chứng nhận
Y tế
Attachment
2
Cấp giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống do quận – huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống do quận – huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Y tế
Attachment
2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ ngừng hoạt động y, dược , y học cổ truyền Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ ngừng hoạt động y, dược , y học cổ truyền
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề y dược cổ truyền Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề y dược cổ truyền
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền. Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền.
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Y tế
Attachment
2
tục Xác nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
tục Xác nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân)
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân)
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề dược, dược cổ truyền (chuyển ngoài quận) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề dược, dược cổ truyền (chuyển ngoài quận)
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề dược, dược cổ truyền (chuyển trong quận) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề dược, dược cổ truyền (chuyển trong quận)
Y tế
Attachment
2
Xác nhận đơn chuyển địa điểm hành nghề dược Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận đơn chuyển địa điểm hành nghề dược
Y tế
2
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bán lẻ-loại hình cá thể) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bán lẻ-loại hình cá thể)
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nátUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nát
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi người quản lý chuyên môn về dược Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi người quản lý chuyên môn về dược
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bán lẻ-loại hình cá thể) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bán lẻ-loại hình cá thể)
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất. Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất.
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đổi Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhânUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhânUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đổi chứng chỉ hành nghề dược Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi chứng chỉ hành nghề dược
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề dược Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề dược
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng chỉ hành nghề dược Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng chỉ hành nghề dược
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo (cá thể-PKCK). Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo (cá thể-PKCK).
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề y, y học cổ truyền (chuyển ngoài quận) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề y, y học cổ truyền (chuyển ngoài quận)
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân (chuyển trong quận) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân (chuyển trong quận)
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền. Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền.
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền tư nhânUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ ngừng hoạt động y, y học cổ truyền Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ ngừng hoạt động y, y học cổ truyền
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đổi Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhânUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân
Y tế
Attachment
2
Xác nhận gia hạn chứng chỉ hành nghề y Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận gia hạn chứng chỉ hành nghề y
Y tế
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng chỉ hành nghề y tư nhân. Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng chỉ hành nghề y tư nhân.
Y tế
Attachment
2
Xác nhận đơn cho biểu diễn nghệ thuậtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận đơn cho biểu diễn nghệ thuật
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ xin thực hiện quảng cáo Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ xin thực hiện quảng cáo
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép quảng cáoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép quảng cáo
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận cấp phép quảng cáo Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận cấp phép quảng cáo
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận đơn cho tổ chức trò chơi dân gian Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận đơn cho tổ chức trò chơi dân gian
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận gia hạn cấp phép kinh doanh lân sư rồng Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận gia hạn cấp phép kinh doanh lân sư rồng
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận đơn cấp phép lân sư rồng Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận đơn cấp phép lân sư rồng
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận cho phép biểu diễn lân sư rồng Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận cho phép biểu diễn lân sư rồng
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh khiêu vũ Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh khiêu vũ
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh khiêu vũUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh khiêu vũ
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ gia hạn cấp phép kinh doanh vũ trường Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ gia hạn cấp phép kinh doanh vũ trường
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh karaokeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh karaoke
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ gia hạn cấp giấy phép kinh doanh karaokeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ gia hạn cấp giấy phép kinh doanh karaoke
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Xác nhận hồ sơ cấp phép kinh doanh karaoke Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận hồ sơ cấp phép kinh doanh karaoke
Văn hóa và Thông tin
Attachment
2
Chứng thực việc khác theo qui định của pháp luậtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chứng thực việc khác theo qui định của pháp luật
Tư pháp
Attachment
2
Chứng thực chữ kýUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chứng thực chữ ký
Tư pháp
Attachment
2
Chứng thực văn bản ủy quyềnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chứng thực văn bản ủy quyền
Tư pháp
Attachment
2
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan động sản có giá trị dưới 50 triệu đồngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
Tư pháp
Attachment
2
Văn bản khai nhận di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồng.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Văn bản khai nhận di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồng.
Tư pháp
Attachment
2
Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồng.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồng.
Tư pháp
Attachment
2
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và các văn bản giấy tờ song ngữ.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và các văn bản giấy tờ song ngữ.
Tư pháp
Attachment
2
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoàiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
Tư pháp
Attachment
2
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ
Tư pháp
Attachment
2
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký quá hạn tại Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi từ tháng 7 năm 1988 đến ngày 30 tháng 6 năm 1997.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký quá hạn tại Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi từ tháng 7 năm 1988 đến ngày 30 tháng 6 năm 1997.
Tư pháp
Attachment
2
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký quá hạn tại Ủy ban nhân dân quận (huyện Thủ Đức cũ) từ tháng 7 năm 1989 đến năm 1997Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký quá hạn tại Ủy ban nhân dân quận (huyện Thủ Đức cũ) từ tháng 7 năm 1989 đến năm 1997
Tư pháp
Attachment
2
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký quá hạn tại Ủy ban nhân dân quận 1 từ tháng 7 năm 1986 đến năm 1997Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký quá hạn tại Ủy ban nhân dân quận 1 từ tháng 7 năm 1986 đến năm 1997
Tư pháp
Attachment
2
Xác định lại giới tínhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác định lại giới tính
Tư pháp
Attachment
2
Xác định lại dân tộcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác định lại dân tộc
Tư pháp
Attachment
2
Điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi.
Tư pháp
Attachment
2
Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
Tư pháp
Attachment
2
Cấp lại bản chính giấy khai sinhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp lại bản chính giấy khai sinh
Tư pháp
Attachment
2
Cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc (khai sinh, khai tử, kết hôn)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc (khai sinh, khai tử, kết hôn)
Tư pháp
Attachment
2
Thay đổi, cải chính hộ tịch, cho người từ đủ 14 tuổi trở lênUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Thay đổi, cải chính hộ tịch, cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
Tư pháp
Attachment
2
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác khen thưởngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác khen thưởng
Thanh tra
Attachment
2
Giải quyết đơn tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giải quyết đơn tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước
Thanh tra
Attachment
2
Giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư.
Thanh tra
Attachment
2
Giải quyết khiếu nại các lĩnh vực khác theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giải quyết khiếu nại các lĩnh vực khác theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo
Thanh tra
Attachment
2
Giải quyết khiếu nại về đất đaiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giải quyết khiếu nại về đất đai
Thanh tra
Attachment
2
Giải quyết đơn dân nguyệnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giải quyết đơn dân nguyện
Thanh tra
Attachment
2
Giải quyết tranh chấp về đất đaiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giải quyết tranh chấp về đất đai
Thanh tra
Attachment
2
Giải quyết khiếu nại (của tổ chức)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giải quyết khiếu nại (của tổ chức)
Thanh tra
Attachment
2
Giai quyết khiếu nại lần 2Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giai quyết khiếu nại lần 2
Thanh tra
Attachment
2
Giải quyết khiếu nại lần đầuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giải quyết khiếu nại lần đầu
Thanh tra
Attachment
2
Giải quyết tố cáoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giải quyết tố cáo
Thanh tra
Attachment
2
Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và dân nguyệnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và dân nguyện
Thanh tra
Attachment
2
Xử lý đơn thưUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xử lý đơn thư
Thanh tra
Attachment
2
Tiếp công dân (tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, dân nguyện, kiến nghị, phản ảnh …) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tiếp công dân (tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, dân nguyện, kiến nghị, phản ảnh …)
Thanh tra
Attachment
2
Tiếp công dânUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tiếp công dân
Thanh tra
Attachment
2
Xác nhận đề án bảo vệ môi trườngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường
Tài nguyên và Môi trường
Attachment
2
1 - 100 Next
Tìm kiếm