Modify settings and columns
  
Xem: 
Bản đồ trực tuyếnFilter
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Phú TrungUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3.077,65 ha-
-
11662/QĐ-UBND09/11/2012Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phú Hòa ĐôngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.178,58 ha-
-
9560/QĐ-UBND02/11/2012Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình MỹUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.539,44 ha-
-
9548/QĐ-UBND01/11/2012Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An PhúUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.432,37 ha-
-
9549/QĐ-UBND01/11/2012Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa PhúUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
910,06 ha -
-
9550/QĐ-UBND01/11/2012Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phạm Văn CộiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.319,94 ha-
-
9518/QĐ-UBND31/10/2012Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân An HộiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3.024,14 ha-
-
9519/QĐ-UBND31/10/2012Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước HiệpUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.964,29 ha-
-
9520/QĐ-UBND31/10/2012Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phú Mỹ HưngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.445,2 ha -
-
9521/QĐ-UBND31/10/2012Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh AnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.623,69 ha-
-
9522/QĐ-UBND31/10/2012Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Củ ChiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
43.496,6 ha-2645/QĐ-UBND23/05/2012Quyết địnhNguyễn Hữu TínUBND thành phốQuy hoạch xây dựng
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã nông thôn mới – xã Tân Thông HộiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1788,14 ha-599/QĐ-UBND17/01/2012Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã nông thôn mới – xã Thái Mỹ Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.414,09 ha-12730/QĐ-UBND28/12/2011Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Thạnh ĐôngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.650,37 ha-
-
11319/QĐ-UBND25/11/2011Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nhuận ĐứcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.182,67 ha-
-
11748/QĐ-UBND16/11/2011Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Trung Lập HạUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.698,97 ha-
-
11691/QĐ-UBND10/11/2011Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Trung AnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.999,48 ha-
-
11661/QĐ-UBND09/11/2011Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phước ThạnhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.507,3 ha-
-
11517/QĐ-UBND03/11/2011Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Trung Lập ThượngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.322,65 ha-
-
11318/QĐ-UBND25/10/2011Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Thạnh TâyUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.148,11 ha-
-
11320/QĐ-UBND25/10/2011Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An Nhơn TâyUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.890,06 ha-
-
11321/QĐ-UBND25/10/2011Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Đồ án quy hoạch chung xây dựng thí điểm xã Thái MỹUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.411,09 ha1/5000
-
 
9380/QĐ-UBND17/08/2011Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư An Nhơn Tây (Khu 3)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
113,25 ha1/20005747/QĐ-UBND18/04/2011Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án quy hoạch chung xây dựng thí điểm xã Tân Thông HộiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.788,14 ha1/5000
-
 
113/QĐ-UBND12/01/2010Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch xây dựng
Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Trung Lập ThượngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
99,46 ha 1/200045624/QĐ-UBND26/11/2009Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân Thông Hội (Khu 2)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
132,04 ha1/200045495/QĐ-UBND18/11/2009Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân Phú Trung (Khu 3)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
156,24 ha 1/200045267/QĐ-UBND17/11/2009Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án quy hoạch chi tiết khu Tái định cư Tân Phú Trung - Tân Thạnh TâyUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
50,2 ha 1/200025910/QĐ-UBND17/08/2009Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Bàu Đưng (Khu 2)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
68,6 ha1/200025774/QĐ-UBND11/08/2009Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân Thạnh TâyUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
100 ha1/200024/2008/QĐ-UBND08/10/2008Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư An Nhơn Tây (Khu 2)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
103 ha1/200013271/QĐ-UBND01/10/2008Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Phước Thạnh (Khu 3)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
102 ha1/200013274/QĐ-UBND01/10/2008Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Phạm Văn Cội Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
45,1 ha 1/20005336/QĐ-UBND28/03/2008Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Thảo Cầm Viên - Safarri Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28,5 ha1/20005885/QĐ-UBND29/11/2007Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Tân Phú Trung (Khu 4)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
107 ha1/200085/2007/QĐ-UBND16/07/2007Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư Hòa PhúUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
143,7 ha1/2000
70/2007/QĐ-UBND20/06/2007Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Bàu ĐưngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
52 ha1/2000
46/2007/QĐ-UBND14/05/2007Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Tân Phú TrungUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
43,15 ha 1/2000
47/2007/QĐ-UBND14/05/2007Quyết địnhLê Minh TấnUBND huyện Củ ChiQuy hoạch đô thị
Tìm kiếm