Modify settings and columns
  
Xem: 
4693/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/03/2011Lê Minh TấnVề việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011UBND huyện Củ ChiQuyết định
46077/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/12/2009Lê Minh TấnVề việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008.UBND huyện Củ ChiQuyết định
46078/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/12/2009Lê Minh TấnVề giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2010 đối với các đơn vị dự toán sử dụng ngân sách huyệnUBND huyện Củ ChiQuyết định
179/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2008Lê Minh TấnTổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007UBND huyện Củ ChiBáo cáo
13/2008/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/04/2008Lê Minh TấnVề giao chỉ tiêu kế hoạch vốn duy tu, sửa chữa công trình đầu tư xây dựng năm 2008 nguồn vốn sự nghiệp của huyệnUBND huyện Củ ChiQuyết định
109/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/09/2007Lê Minh TấnVề ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy Huyện Củ Chi.23/11/2010UBND huyện Củ ChiNghị quyết
108/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/09/2007Lê Minh TấnVề việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006UBND huyện Củ ChiQuyết định
22/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2007Lê Minh TấnVề chuyển tạm thu ngân sách huyện năm 2006 sang năm 2007 UBND huyện Củ ChiQuyết định
21/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2007Lê Minh TấnVề chuyển chi tạm ứng ngân sách huyện năm 2006 sang năm 2007UBND huyện Củ ChiQuyết định
Tìm kiếm