LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
2
5
3
3
1
TIN TỨC SỰ KIỆN 26 Tháng Năm 2011 10:05:00 SA

NGHỊ QUYẾT TỪ Ý ĐẢNG LÒNG DÂN.

 

Một mùa xuân nữa lại về, năm nay người dân Củ Chi đón xuân trong niềm hân hoan phấn khởi, hân hoan vì những thành tựu mà Đảng bộ huyện đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng. Phấn khởi vì có sự ra đời của 3 Nghị quyết 06, 07, 08 về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phổ cập các bậc học; về đào tạo bồi dưỡng cán bộ; về công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và kéo giảm tai nạn giao thông vì đây là những vấn đề bức xúc mà nhân dân đang quan tâm. Có thể nói 3 Nghị quyết trên có tầm quan trọng chiến lược lâu dài mà Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã dành nhiều thời gian, tâm quyết để xây dựng và triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ X (giai đoạn 2010 - 2015).
AN NINH TRẬT TỰ CÓ ỔN ĐỊNH MỚI THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI:
            Đó là nội dung mà Nghị quyết 06-NQ/HU đề cập. Thực tế trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân đã tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, từng bước kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện còn diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm giết người cướp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt lứa tuổi phạm tội thường là thanh thiếu niên. Tình hình tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra nhiều, một số khu vực vẫn còn tình trạng tụ tập chạy xe lạng lách, biểu diễn, gây rối trật tự công cộng.
            Từ tình hình trên, mục tiêu của Đảng bộ huyện lần này là lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Củng cố thế trận bảo vệ an ninh trật tự ngày càng vững chắc. Với các chỉ tiêu đặt ra là: hàng năm phấn đấu kéo giảm từ 7- 10% số vụ phạm pháp hình sự , nâng tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 68 đến 72%, riêng trọng án đạt từ 90% trở lên; không để các tụ điểm, tuyến, địa bàn trọng điểm, đã chuyển hoá trước đây phức tạp trở lại; giải quyết căn cơ tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu kéo giảm từ 10 đến 15% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, chạy xe lạng lách biểu diễn gây rối trật tự công cộng. Phấn đấu đến 2015 xây dựng 144/178 ấp – khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động và có tội phạm được phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời; xây dựng 70% xã, thị trấn có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khá vững mạnh, 80% tổ dân phố, tổ nhân dân đạt loại khá trở lên.
            Mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho công tác này có được thực hiện thành công hay không còn phải nhờ vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong đó nghị quyết nhấn mạnh đến việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đến vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện và tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân có ý thức trách nhiệm về phòng chống tội phạm, chấp hành Luật giao thông đường bộ. Đặc biệt nghị quyết lần này nhấn mạnh đến cán bộ đảng viên có vợ (chồng), con bị xử lý hình sự tuỳ theo mức độ liên đới phải xem xét khi giới thiệu ứng cử, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm; đồng thời xem đó là một tiêu chí để bình xét và phân loại đối với tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử thi hành án dân sự. Không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Bên cạnh đó không ngừng củng cố nâng chất, nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự (gọi tắc là mô hình 5+1); kêu gọi sự tự nguyện đóng góp của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng Quỹ phòng, chống tội phạm.
CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHẤT THIẾT PHẢI CÔNG TÂM, THẠO VIỆC, TẬN TỤY VỚI NHÂN DÂN:
            Cán bộ công chức là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Xuất phát từ quan điểm này mà trong những năm qua huyện luôn quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, toàn huyện có 762 cán bộ được cử đi đào tạo, trong đó có 56 đồng chí là thạc sĩ, 310 đồng chí có trình độ đại học và cao đẳng, 79 đồng chí là cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cũng được thực hiện thường xuyên và liên tục .
            Tuy nhiên, hiện nay cán bộ chưa qua đào tạo ở một số đơn vị còn cao cụ thể qua thống kê về trình độ cán bộ công chức tại thời điểm tháng 10/2010 có 198 cán bộ chưa qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, 668 cán bộ, công chức chưa qua đào tạo về chính trị. Chính vì vậy mà mục tiêu của Đảng bộ Huyện lần này là đào tạo bồi dưỡng chuẩn hoá 100% cán bộ chủ chốt huyện, xã; đào tạo 300 cán bộ có trình độ đại học, 30 cán bộ có trình độ trên đại học, 200 cán bộ có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, 900 cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị – hành chính theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi lần thứ X (Nhiệm kỳ 2010 -2015) về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.
            Để đạt được mục tiêu trên Nghị quyết nêu ra 9 giải pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và lãnh đạo các cấp về dự báo tình hình, đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ công chức, các cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác qui hoạch cán bộ có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, phải gắn đào tạo bồi dưỡng với bổ nhiệm, sử dụng, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp điều kiện kinh tế. Tăng cường mở rộng mối quan hệ với các trường đại học nhằm gửi cán bộ công chức tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành mà huyện đang cần hoặc mở các lớp đại học tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công chức vừa tham gia học tốt vừa sắp xếp thời gian hợp lý đề hoàn thành nhiệm vụ cơ quan.
NÂNG CAO DÂN TRÍ, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC, BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA:
            Trong những năm qua, công tác chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục huyện Củ Chi đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ giáo viên, công nhân viên, sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân từ năm 2006 đến nay huyện đã cơ bản hoàn thành công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục các bậc học với tỷ lệ 21/21 xã thị trấn đạt chuẩn quốc về chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục bậc trung học. Đã duy trì và giữ vững tỷ lệ 99,99% chuẩn quốc gia về công tác chống mù chữ, 97% trẻ 11 tuổi hoàn thành bậc tiểu học, 88% trẻ từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và 70% độ tuổi từ 18 đến 21 có bằng Trung học phổ thông. Tuy nhiên, công tác phổ cập giáo dục vẫn còn nhiều khó khăn nhất là vận động ra lớp và duy trì sỉ số học sinh do trẻ mất căn bản, học yếu kém và lưu ban nhiều năm nên ngán ngại học tập, công tác chủ nhiệm lớp ở các trường phổ thông chưa được cán bộ quản lý và giáo viên quan tâm đúng mức trong khi việc tổ chức quản lý các lớp phổ cập còn hạn chế. Tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban hàng năm ở bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông còn cao, tác động ảnh huởng xấu đến công tác của huyện.
Từ thực tế trên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra mục tiêu là giữ vững và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục các bậc học trong giai đoạn 2010 -2015 và những năm tiếp theo góp phần nâng cao dân trí, phấn đấu đến năm 2015 xây dựng 53 trường đạt chuẩn Quốc gia trong đó có 14 trường Mầm non, 22 trường Tiểu học và 17 trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đến năm 2012, 100% học sinh Mầm non 5 tuổi học 2 buổi trên ngày và đến 2015 100% học sinh bậc Tiểu học học 2 buổi/ ngày. Giảm tỷ lệ lưu ban, nghỉ, bỏ học bậc Tiểu học dưới 100%, bậc Trung học cơ sở 1,5% và Trung học phổ thông không quá 3%/năm. Phấn đấu đến năm 2015 đạt hiệu suất đào tạo bậc Tiểu học là 99%, Trung học cơ sở 85%, Trung học phổ thông 75%.
 Để đạt được mục tiêu trên ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ huyện cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất với 8 giải pháp. Trong đó đặc biệt đề cập đến vai trò của các cấp Ủy Đảng, chính quyền về lãnh đạo, củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên làm công tác phổ cập; xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý giáo dục học sinh, thực hiện ký kết liên tịch giữa xã, Thị trấn với các trường và gia đình. Đưa chỉ tiêu phổ cập giáo dục vào việc bình xét thi đua và phân tích chất lượng cơ sở  Đảng và Đảng viên hàng năm đối với các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện Ủy, Chi bộ các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhất là chi, tổ hội ở ấp, khu phố trong việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, tổ chức đưa con em trong diện phổ cập ra lớp phổ cập, giáo dục thường xuyên và trường nghề. Gắn đào tạo nghề với công tác giới thiệu, giải quyết việc làm.
Tuy đây mới chỉ là nghị quyết nhưng cho thấy sự hoà quyện của ý Đảng lòng dân, từ việc đánh giá đúng thực trạng, đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và những giải pháp sát với tình hình thực tế cho thấy sự quyết tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong việc quan tâm chăm lo đến an sinh xã hội. Vì xã hội có ổn định, trình độ dân trí được nâng cao, nhân lực có được đào tạo bồi dưỡng tốt thì mới thúc đẩy kinh tế phát triển. Mặt khác đây cũng là mong mỏi của người dân về một xã hội lành mạnh, văn minh. Hy vọng rằng những quyết tâm ấy cộng với tinh thần vượt khó vươn lên của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, trong năm mới Tân Mão 3 nghị quyết trên sẽ được triển khai thực hiện và sẽ đạt được kết quả cao ngay trong năm đầu tiên triển khai, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết năm 2011 mà Đảng bộ huyện đã đề ra.
THÁI BÌNH
 

Số lượt người xem: 3717    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm