LIÊN KẾT WEB
 

THÔNG BÁO

 

_________________

 

 

 

 

Căn cứ Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thông báo:

           Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện  Củ Chi ông:

-  Họ tên: Nguyễn Hữu Hoài Phú

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ chi

- Số điện thoại: 0903842495

- Địa chỉ email: nhhphu.cuchi@tphcm.gov.vn; cuchi@tphcm.gov.vn

Trên đây là thông báo cử người đại diện phát ngôn của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi./.

 

Về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

 

 
Tìm kiếm