LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tên loại:  
Tổng số: 1761  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
87/TB-UBND 11/03/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Ngọc Thành.
88/TB-UBND 11/03/2014 Thông báo
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Nhà thuốc Bảo Châu (Đỗ Ngọc Tuyến).
94/TB-UBND 12/03/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Đinh Văn Quý.
92/TB-UBND 12/03/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Trần Văn Giàu.
91/TB-UBND 12/03/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Trần Thị Tức.
90/TB-UBND 12/03/2014 Thông báo
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Phương.
93/TB-UBND 12/03/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Phạm Thị Thu Lan.
95/TB-UBND 12/03/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Phạm Anh Dũng.
55/TB-UBND 17/02/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lê Thị Tiền.
53/TB-UBND 17/02/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Cao Tâm Trang.
52/TB-UBND 17/02/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Cao Thiện Tâm.
44/TB-UBND 06/02/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lê Thị Tiền.
43/TB-UBND 06/02/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Huỳnh Thị Hồng Trang.
41/TB-UBND 06/02/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Hoàng Công Điền.
40/TB-UBND 06/02/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Quốc Dũng.
38/TB-UBND 24/01/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Đinh Hồng Hải.
33/TB-UBND 22/01/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Huỳnh Quang Cường.
31/TB-UBND 22/01/2014 Thông báo
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hái.
28/TB-UBND 20/01/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Võ Văn Hữu.
27/TB-UBND 20/01/2014 Thông báo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Bùi Sỹ Lệ.
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối

 
 
Tìm kiếm