LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 2619  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
40/LCT 12/10/2018 Lịch làm việc LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA TT. HĐND HUYỆN VÀ TT. UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)
12655/TB-UBND 09/10/2018 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Phượng Hoàng 2
12554/TB-UBND 05/10/2018 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Thời Trang ELise
12553/TB-UBND 05/10/2018 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cu
12609/TB-UBND 08/10/2018 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Xuân Hòa
39/LCT 05/10/2018 Lịch làm việc LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA TT. HĐND HUYỆN VÀ TT. UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)
10982/QĐ-UBND 01/10/2018 Quyết định Về việc khen thưởng đột xuất cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện (04 cá nhân: Phát- Chạy- Trường - Trung).
8168/QĐ-UBND 14/08/2018 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2018 của lực lượng vũ trang huyện Củ Chi
10981/QĐ-UBND 01/10/2018 Quyết định Về việc khen thưởng đột xuất cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện ______ (02 cá nhân: Phú, Khang).
10979/QĐ-UBND 01/10/2018 Quyết định Về việc khen thưởng đột xuất cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện __ (03 CA NHAN: SANG- TAM - TAM)
10980/QĐ-UBND 01/10/2018 Quyết định Về việc khen thưởng đột xuất cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện ___ (02 CÁ NHÂN: Mùi - Tự)
12161/TB-UBND 28/09/2018 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Kim Sài Gòn
10434/QĐ-UBND 21/09/2018 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải bóng đá Nông dân huyện Củ Chi năm 2018
38/LCT 28/09/2018 Lịch làm việc LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA TT. HĐND HUYỆN VÀ TT. UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)
12077/TB-UBND 26/09/2018 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của ông Đào Văn Sơn
12076/TB-UBND 26/09/2018 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Bi
12080/TB-UBND 26/09/2018 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Trần Thị Kim Tiến
12078/TB-UBND 26/09/2018 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Phở Cây Dừa 2
11481/TB-UBND 21/09/2018 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Lê Xuân Hòa
11840/TB-UBND 21/09/2018 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Đoàn Hồng Tuấn
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
Tìm kiếm