LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 2762  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
2419/QĐ-UBND 28/01/2019 Quyết định Về việc khen thưởng các đội dự thi Hội thi gói bánh Tét mừng xuân Kỷ Hợi huyện Củ Chi năm 2019
2492/QĐ-UBND 28/01/2019 Quyết định Về việc tặng giấy khen cho các đội dự thi trò chơi dân gian mừng xuân Kỷ Hợi huyện Củ Chi năm 2019
2253/QĐ-UBND 23/01/2019 Quyết định Về việc tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong các hội thi, hội diễn Xuân Kỷ Hợi năm 2019
1411/UBND-NV 30/01/2019 Công văn Về việc thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi năm 2018-2019
1138/TB-UBND 25/01/2019 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh Nhà Thuốc Tư Nhân Nhi Nguyễn
1137/TB-UBND 25/01/2019 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh Đỗ Thị Lý
165/TB-VP-TCD 29/01/2019 Lịch làm việc Lịch tiếp công dân của cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Củ Chi trong tháng 02 năm 2019
1273/TB-UBND 28/01/2019 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi trong tháng 02 năm 2019
05/LCT 28/01/2019 Lịch làm việc LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA TT. HĐND HUYỆN VÀ TT. UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 16/02/2019)
1006/TB-UBND 23/01/2019 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Sản xuất nước đá Thu Trúc.
1005/TB-UBND 23/01/2019 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Nhà thuốc Phước Thịnh
1004/TB-UBND 23/01/2019 Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Nha khoa Nụ Cười
619/QĐ-UBND 10/01/2019 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Củ Chi năm 2018
33/QĐ-UBND 04/01/2019 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2018
1510/QĐ-UBND 18/01/2019 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
1304/QĐ-UBND 16/01/2019 Quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
1220/QĐ-UBND 14/01/2019 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
1508/QĐ-UBND 18/01/2019 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2018
1470/QĐ-UBND 18/01/2019 Quyết định Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
04/LCT 17/01/2019 Lịch làm việc LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA TT. HĐND HUYỆN VÀ TT. UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
Tìm kiếm