LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 3331  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
3274/QĐ-UBND 29/05/2020 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
3274/QĐ-UBND 29/05/2020 Quyết định V? vi?c khen thu?ng các t?p th?, cá nhân th?c hi?n t?t “H?c t?p và làm theo tu tu?ng, d?o d?c, phong cách H? Chí Minh” nam 2020
4995/TB-UBND 02/06/2020 Thông báo Về việc thực hiện khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm ông Lê Khắc Minh
4809/TB-UBND 28/05/2020 Thông báo Về việc thực hiện khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm không Hữu Ngọc
23/LCT 29/05/2020 Lịch làm việc LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020)
4783/TB-UBND 28/05/2020 Thông báo Về việc thực hiện khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm ông Lê Khắc Nam
4810/TB-UBND 28/05/2020 Thông báo Về việc thực hiện khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm ông Lê Khắc Nam
3180/QĐ-UBND 27/05/2020 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể đã có thành tích 05 năm liên tục đạt danh hiệu “Ấp, Khu phố văn hóa” giai đoạn 2015 - 2019
3122/QĐ-XPVPHC 22/05/2020 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ nhà hộ sinh Minh Vân
3085/QĐ-CCXP 20/05/2020 Quyết định Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Trần Văn Sáng, xã Hòa Phú
3112/QĐ-UBND 21/05/2020 Quyết định ề việc khen thưởng các đơn vị dẫn đầu Khối Thi đua ngành dọc năm 2019
3116/QĐ-XPVPHC 22/05/2020 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Impulse Fashion Việt Nam
3117/QĐ-UBND 22/05/2020 Quyết định Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác tổ chức hiến máu tình nguyện phối hợp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3102/QĐ-UBND 21/05/2020 Quyết định Về việc khen thưởng đột xuất đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
3101/QĐ-UBND 21/05/2020 Quyết định Về việc khen thưởng các đơn vị dẫn đầu Cụm, Khối Thi đua năm 2019
4472/TB-UBND 21/05/2020 Thông báo Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm ông Huỳnh Ngọc Thông, xã Tân Thạnh Đông.
4470/TB-UBND 21/05/2020 Thông báo Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm ông Nguyễn Hoàng Hoan, xã Tân Thạnh Đông.
4471/TB-UBND 21/05/2020 Thông báo Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm ông Trịnh Minh Cảnh, xã Tân Thạnh Đông.
222/TB-VP-TCD 20/05/2020 Thông báo Lịch tiếp công dân của cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân huyện Củ Chi trong tháng 06 năm 2020
4419/TB-UBND 20/05/2020 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi trong tháng 06 năm 2020
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
Tìm kiếm