LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 3444  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
93/CK-NSNN 14/01/2020 Công văn CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN CỦ CHI NĂM 2019--12 THÁNG
93/CK-NSNN 14/10/2019 Công văn CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN CỦ CHI NĂM 2019
4764/QĐ-UBND 28/08/2020 Quyết định Về việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2018 - 2020
4772/QĐ-UBND 28/08/2020 Quy định Về việc khen thưởng các cá nhân đã đạt giải cao trong Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng” năm 2020
4773/QĐ-UBND 28/08/2020 Quyết định Về việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Củ Chi giai đoạn 2011 - 2020
4824/QĐ-UBND 31/08/2020 Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện.Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện.
4819/QĐ-UBND 31/08/2020 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thể dục, thể thao khối trường học năm học 2019 - 2020
4818/QĐ-UBND 31/08/2020 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học, năm học 2019 - 2020
4817/QĐ-UBND 31/08/2020 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2020
4768/QĐ-TTTVPT 28/08/2020 Quyết định Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
do không xác định được người vi phạm
4755/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2001-2020
36/LCT 28/08/2020 Lịch làm việc LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)
4635/QĐ-UBND 24/08/2020 Quyết định Về việc tặng Giấy khen đối với các đơn vị đạt giải cao trong việc trang trí và diễu hành xe hoa tuyên truyền “Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025”
4720/QĐ-UBND 26/08/2020 Quyết định Về việc khen thưởng đột xuất các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, tạm giữ, chuyển điều tra 01 xe ô tô vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn huyện
4720/QĐ-UBND 26/08/2020 Quyết định V? vi?c khen thu?ng d?t xu?t các t?p th? và cá nhân dã có thành tích xu?t s?c trong công tác ki?m tra, t?m gi?, chuy?n di?u tra 01 xe ô tô v?n chuy?n thu?c lá di?u nh?p l?u trên d?a bàn huy?n
4703/QĐ-UBND 25/08/2020 Quyết định Về việc khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
4704/QĐ-UBND 25/08/2020 Quyết định Về việc khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
4566/QĐ-UBND 19/08/2020 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi huyện Củ Chi năm học 2019 - 2020
4686/QĐ-KPHQ 24/08/2020 Quyết định Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với
bà Võ Hoàng Nam Trân
35/LCT 21/08/2020 Lịch làm việc LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/08/2020)
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
Tìm kiếm