LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
0
2
8
1
4
9
Tin tức 11 Tháng Năm 2022 8:50:00 SA

Quản lý nhà nước về đất đai hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Đất đai, xây dựng luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân. Việc siết chặt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng sẽ từng bước đưa công tác này đi vào nền nếp, phát huy được hiệu quả, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Quyết tâm chấn chỉnh trật tự xây dựng, quản lý đất đai
Huyện xác định việc quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 27-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép mà không bị xử lý đúng pháp luật, làm tiền đề thực hiện hiệu quả việc chỉnh trang, phát triển đô thị, ổn định an ninh trật tự, xây dựng huyện Củ Chi văn minh, hiện đại. Điều này thể hiện sự quyết tâm của huyện trong việc lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn huyện thời gian qua.
Từ đó, huyện thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; kiên quyết xử lý nghiêm và dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm, nhất là trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Đồng thời, yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về đất đai, xây dựng nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng về chấp hành pháp luật đất đai; rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn, đề xuất xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm lấn, chiếm, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, không đúng đối tượng. Tổ chức công khai việc quy hoạch sử dụng đất; sao lưu bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm chuyển về các xã, thị trấn để các địa phương làm cơ sở thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy định. Duy trì hội nghị giao ban đánh giá kiểm điểm công tác quản lý đất đai với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, ngành chức năng; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng đất ở địa phương. Xác định rõ công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng đối với việc quản lý đất đai, nên các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành cho người dân. UBND xã, thị trấn thực hiện việc quy hoạch sử dụng đất, phân công nhiệm vụ từng thành viên, phụ trách từng ấp, khu phố để kiểm tra, giám sát.
Vì vậy mà những các vụ vi phạm vừa nhen nhóm được phát hiện và xử lý, nhất là đối với những vụ việc có tranh chấp, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng không phép, sai phép,… 
Tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng
Đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi người dân. Do vậy, quản lý, sử dụng đất đai không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội, mà còn tác động tới tương lai phát triển của mỗi địa phương. Nhằm tăng cường quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn đất đai và công tác quản lý Nhà nước phải đi vào nền nếp, đảm bảo theo quy định pháp luật, ngày 28/4/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy  đảng, chính quyền trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện. Chỉ thị số 09-CT/HU nhận định: “Thời gian gần đây, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cơ bản được chuyển biến tích cực; có quyết liệt khắc phục những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng theo kết luận kiểm tra, thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra Thành phố. Kịp thời phát hiện và kiên quyết chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trên lĩnh vực đất đai, xây dựng bước đầu có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện”.
Hiện huyện có quỹ đất nông nghiệp lớn, diện tích khoảng 17.000 ha. Trong vài năm gần đây, tiến trình đô thị hóa của huyện diễn ra nhanh, nhất là theo xu thế phát triển về kinh tế-xã hội hiện nay của huyện trở thành cực phát triển của Thành phố. Từ tiềm năng phát triển của huyện, thị trường bất động sản ở huyện khá sôi động. Người dân nơi khác đến tìm mua đất ở Củ Chi cũng ngày càng nhộn nhịp. Dân số ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng đất, xây dựng tăng theo. Từ đó, công tác quản lý việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng của người dân ngày càng khó khăn.
Chỉ thị 09-CT/HU cũng đã đánh giá: “Thực trạng việc tách thửa đất nông nghiệp, hình thành đường giao thông để dẫn vào khu đất đã được tách thửa; việc xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp chưa đảm bảo quy trình và quy định pháp luật, phần nào gây ảnh hưởng đến việc quản lý quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện. Công tác phối hợp giữa các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn chưa chặt chẽ, từng lúc từng nơi có biểu hiện buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, nhất là kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tình hình trên nếu không được kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt chấn chỉnh kịp thời sẽ gây ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, phá vỡ quy hoạch tổng thể sử dụng đất, cản trở sự phát triển của huyện, giá đất có nhiều biến động ảo khó kiểm soát, không hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư”.
Để đảm bảo nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, đúng quy định pháp luật
Trên tinh thần Chỉ thị 09-CT/HU, để công tác quản lý đất đai, xây dựng phát huy được hiệu quả, cấp ủy nơi đó phải chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch cụ thể về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng trên địa bàn, tạo sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị. Đây cũng chính là mấu chốt quan trọng hàng đầu để phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng hiện đại hóa. Trong đó chú trọng cải cách hành chính tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình làm thủ tục hồ sơ về đất. Tăng cường kiểm tra, rà soát chặt chẽ quỹ đất công do địa bàn quản lý, từ đó có kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định. Thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật ngay từ khi các vi phạm mới phát sinh.
Tăng cường mạnh mẽ hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của huyện liên quan đến công tác quy hoạch, công tác quản lý trật tự xây dựng, nhất là pháp luật về lĩnh vực xây dựng, đất đai nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó lấy công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục để người dân hiểu và làm đúng theo quy định về đất đai, xây dựng. Tăng cường tuyên truyền bằng tờ gấp pháp luật về đất đai, xây dựng đến từng trụ sở văn phòng ấp, khu phố. Nội dung tuyên truyền phải rõ ràng, thường xuyên để người dân dễ tiếp cận các quy định về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, sử dụng đất đúng quy định hiện hành. Việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng đúng quy định vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài, là trách nhiệm của các chính quyền, các ngành, mọi tổ chức chính trị xã hội, người dân và của cả cộng đồng; cần thực hiện nghiêm quy định về nguyên tắc sử sụng đất theo khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai năm 2013 “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”. Đất nông nghiệp chỉ được sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Đồng thời phê phán các hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình, các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong giám sát công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng ở các chi bộ, ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố…
Công tác quy hoạch sử dụng đất đảm bảo tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quy hoạch vùng sản xuất, chăn nuôi và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt một cách rộng rãi, minh bạch bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền, niêm yết, công khai trên trang tin điện tử, nơi người dân dễ nắm và tiếp cận về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để nhân dân giám sát chặt chẽ công tác quy hoạch và thực hiện kế hoạch sử dụng đất được duyệt, góp phần hạn chế vi phạm về đất đai, xây dựng. Tất cả biến động sử dụng đất phải được cơ sở cập nhật và theo dõi thường xuyên đảm bảo cho nhu cầu quản lý đất đai của địa phương.
Tăng cường trách nhiệm của cơ sở trong việc quản lý đất đai được quy định tại khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm”. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý ngăn chặn các vi phạm về đất đai, xây dựng ngay từ đầu (tránh tình trạng xây dựng hoàn thiện mới tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ); công khai giấy phép xây dựng và danh sách các trường hợp xây dựng không phép, trái phép để dân biết và cùng tham gia giám sát, đảm bảo yêu cầu: công trình xây dựng không niêm yết giấy phép xây dựng thì không được xây dựng.
Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức được phân công trực tiếp công tác tham mưu, quản lý đất đai, xây dựng từ huyện đến các xã, thị trấn. Kiên quyết kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, công chức có biểu hiện liên kết, móc nối, tạo điều kiện cho một số người kinh doanh, môi giới buôn bán đất, thực hiện nhu cầu xin phép chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng không đúng quy định pháp luật.
Nhiệm vụ quản lý đất đai, xây dựng là một trong những nhiệm vụ cả hệ thống chính trị thực hiện. Phát huy tính chiến đấu của đảng và vai trò của chi ủy viên, đảng viên ở ấp, khu phố trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng ở địa phương. Trên cơ sở đó, Bí thư các chi bộ ấp, khu phố chỉ đạo nêu cao trách nhiệm của Trưởng ấp, Tổ Trưởng tổ nhân dân và các tổ chức hội, đoàn thể, đảng viên tại ấp, khu phố thông tin kịp thời về tình hình xây dựng sai phép, không phép, sử dụng đất sai mục đích cho cơ quan có thẩm quyền cùng cấp biết xử lý, không để kéo dài gây thiệt hại đến tài sản của người dân.
Chỉ thị 09-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy có tính cụ thể và kiên quyết, yêu cầu công việc cụ thể hơn. Các nội dung đều hướng đến việc phải kiên quyết từ trong đội ngũ, từ trong tổ chức cho đến trong hoạt động đời sống thường ngày của người dân. Với tinh thần đó, công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện dần đi vào nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, đúng quy định của pháp luật, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Số lượt người xem: 1062    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm