LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
7
0
9
9
7
6
TIN TỨC SỰ KIỆN 12 Tháng Bảy 2010 2:35:00 CH

KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG/2010:

KINH TẾ :

v    Sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 1.533,988 tỷ đồng, đạt  59,74% kế hoạch năm, tăng 65,30% so cùng kỳ. Doanh thu sản xuất công nghiệp ước thực hiện 3.112,425 tỷ đồng, đạt  59,46% kế hoạch năm, tăng  64,74% so cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2010 có 135 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, trong đó: 08 công ty cổ phần; 51 công ty TNHH; 44 công ty TNHH 1 thành viên; 04 DNTN và 28 chi nhánh đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện

*Điện:

Tình hình cung cấp điện đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, điện năng tiêu thụ ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 312,521 triệu KWh, tăng 14,25% so cùng kỳ. Kết quả tiết kiệm điện là 4,318 triệu Kwh, đạt 59,97% so kế hoạch cả năm.

v     Sản xuất nông nghiệp:

 Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước thực hiện 475,557 tỷ đồng, đạt 53,65% kế hoạch năm 2010, tăng 6,96% so với cùng kỳ. Cụ thể: Trồng trọt 222,013 tỷ đồng, đạt 64,6% kế hoạch, tăng 9,41% so cùng kỳ, chiếm 46,68%; Chăn nuôi 178,026 tỷ đồng, đạt 44,68% kế hoạch, tăng 12,55% so cùng kỳ, chiếm 37,44%.

Chương trình chuyển đổi kinh tế nông nghiệp: Trong 6 tháng đã chuyển 1.076,02ha đất lúa sang cỏ 460,1ha; sang hoa kiểng 26,5ha; sang cây ăn trái 191ha; sang rau 234,1ha. Hiện nay đất trồng lúa còn 7.170,21ha, đạt 84,96% kế hoạch năm 2010. Chuyển sang đất trồng cỏ phục vụ chăn nuôi 2.395,9ha, đạt 95,84% kế hoạch 2010; đất trồng hoa - cây kiểng: 284,88ha, đạt 56,98% kế hoạch 2010; đất trồng cây ăn trái: 3.146,9ha, đạt 62,94% kế hoạch 2010; đất trồng rau: 1.801,2ha, đạt 60,04% kế hoạch 2010.

            Đã phê duyệt 19 đề án theo chương trình 105 cho 30 hộ vay với tổng số tiền 18,545 tỷ đồng.

* Công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống cháy rừng; trong 6 tháng đầu năm xảy ra 07 vụ cháy thiệt hại tài sản 185 triệu đồng, trong đó: 01 vụ cháy tại Công ty Tân Tiến sản xuất nệm, do chập điện, 06 vụ cháy rừng, cây phân tán, nguyên nhân là do đốt cỏ để làm vệ sinh, nhưng không đảm bảo an toàn trong việc chống cháy lan.

Công tác phòng, chống lụt bão: Đã triển khai Kế hoạch phòng, chống lụt, bão, kiểm tra thực hiện các công trình phòng chống lụt bão năm 2010; Đã phê duyệt 22/27 công trình, trong đó triển khai thi công 17 công trình, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 3 công trình, các công trình triển khai thi công đạt từ 40% đến 90% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 10 năm 2010. Đồng thời nghiệm thu đưa vào sử dụng 16 điểm có nguy cơ bể bờ, tràn bờ trên địa bàn xã Bình Mỹ, Trung An và triển khai thi công duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi ở các xã kênh Đông.

Trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 65 nhà dân ở một số xã, hư hỏng một số công trình điện, UBND huyện đã chỉ đạo khắc phục  ổn định cuộc sống cho nhân dân. 

v    Thương mại-Dịch vụ và kinh tế hợp tác :

Tổng mức bán ra ước thực hiện 4.023,084 tỷ đồng, đạt  53,07% kế hoạch năm, tăng 44,99% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước thực hiện 45,688 triệu USD, đạt  52,57% kế hoạch năm, giảm 23.51% so cùng kỳ.

Đã giải quyết  1.047 hồ sơ đăng ký kinh doanh, tăng 12,94% so cùng kỳ. Tính đến nay trên địa bàn huyện có 14.643 hộ kinh doanh đăng ký.

Về kinh tế tập thể: trong 6 tháng đầu năm 2010 đã hướng dẫn lập thủ tục giải thể 03 HTX; củng cố giúp HTX nuôi trồng thủy sản Tương Lai; sáp nhập HTX xe khách Củ Chi vào Hợp tác xã vận tải 19/5.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm tra về niêm yết giá được quan tâm thực hiện tích cực, trong 6 tháng đầu năm đã xử lý 120 vụ, xử phạt thu nộp ngân sách 3,2 tỷ đồng.

v    Đầu tư xây dựng:

Trong 6 tháng đầu năm 2010, tiếp tục triển khai thi công các công trình chuyển tiếp năm 2009 và triển khai một số công trình mới, ước thực hiện vốn đầu tư xây dựng là 221,865 tỷ đồng, đạt 59,43% so với kế hoạch vốn tạm giao trong năm, trong đó nguồn vốn thành phố phân cấp cho huyện là 15 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện là 2,9 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp huyện là 3 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tập trung thành phố là 197 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương là 3,965 tỷ đồng.

Đối với chương trình đầu tư xây dựng cơ bản 02 xã thực hiện mô hình thí điểm xã nông thôn mới: Xã Tân Thông Hội dự kiến 06 tháng đầu năm giải ngân 6,465 tỷ đồng (trong đó vốn thành phố phân cấp là 2,5 tỷ đồng, vốn Trung ương là 3,965 tỷ đồng); Xã Thái Mỹ vì đề án được duyệt trong tháng 3 năm 2010 nên chủ yếu triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình trong đề án, ước giải ngân đến tháng 6 năm 2010 là 0,5 tỷ.

v    Thu-chi ngân sách :

* Thu ngân sách :

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng số thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 146,364 tỷ đồng, đạt 60% dự toán năm theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 123% so cùng kỳ.

* Chi ngân sách:

Trong 6 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 227,692 tỷ đồng, đạt 57% dự toán thành phố giao và bằng 132% so cùng kỳ.

v    Quản lý đô thị:

Đã trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố thẩm định 01 hồ sơ nhiệm vụ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư xã Bình Mỹ (diện tích 54,44ha). Huyện đã phê duyệt 04 đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết với diện tích 299,97ha; lập đồ án quy hoạch điều chỉnh 09 hồ sơ, với tổng diện tích 687,50ha; đã phê duyệt 03 hồ sơ nhiệm vụ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích 23,44ha; phê duyệt 03 hồ sơ đồ án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích là 77,06ha; phê duyệt 01 hồ sơ dự toán QHCT xây dựng khu nghĩa trang chính sách thành phố-103 ha.

Công tác cấp số nhà: đến nay đã giải quyết hoàn thành 71.085 hồ sơ, đạt 100% kế hoạch, hiện đã gắn được 60.706 biển số nhà. Cấp theo nhu cầu 368 số nhà.

Huyện đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các chủ phương tiện có xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn huyện được hỗ trợ theo Quyết định 548/QĐ-TTg ngày 29 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ, số lượng 3.054 phương tiện, với Tổng mức chi hỗ trợ là 15,402 tỷ đồng.

v    Tài nguyên- Môi trường:

Đã giải quyết 6.822 hồ sơ chuyển quyền, cấp giấy, đổi giấy, cấp phó bản; giải quyết 2.988 trường hợp có nhu cầu đăng ký và xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, giải quyết 879 hồ sơ chuyển mục đích. Công tác giao đất, cho thuê đất từ đầu năm đến nay giải quyết 14 trường hợp; quyết định chuyển mục đích sử dụng sang đất sản xuất kinh doanh 04 trường hợp.

Công tác cấp Giấy CNQSDĐ đối với trường hợp không đủ điều kiện: Đã giải quyết được 22 trường hợp/96 trường hợp, đạt tỷ lệ: 22,92%, Chưa giải quyết: 74 trường hợp.

Trong 06 tháng đầu năm 2010, đã tiếp nhận 25 đơn thư phản ánh, khiếu nại về ô nhiễm môi trường của nhân dân và đã giải quyết 21 đơn. Đã kiểm tra việc thực hiện các qui định về kiểm soát ô nhiễm môi trường của 135/250 đơn vị sản xuất đạt tỷ lệ 54% so với kế hoạch. Trong đó xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực môi trường 22 đơn vị, với tổng số tiền phạt là 272,8 triệu đồng và buộc ngưng hoạt động sản xuất 02 đơn vị. Kiểm tra khai thác cát trái phép 12 đợt, phát hiện xử lý tịch thu 04 phương tiện khai thác cát trái phép.

v    Giải quyết đơn tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo và thực hiện Quyết định có hiệu lực pháp luật:

- Về giải quyết tranh chấp đất đai: Tiếp nhận 61 trường hợp (trong đó nhận mới là 53 trường hợp, năm 2009 chuyển qua là 08 trường hợp). Kết quả giải quyết 51 trường hợp, đạt 83,61%. Tồn trong hạn 10 hồ sơ, chiếm 16,39%.

- Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận mới 68 đơn khiếu nại, tố cáo và 16 đơn tồn cuối năm 2009 chuyển sang, nâng tổng số đơn khiếu nại, tố cáo là 84 đơn đã giải quyết 71 đơn, đạt 84,52%. Tồn trong hạn 13 đơn, chiếm 15,48%.

* Công tác thực hiện quyết định có hiệu lực pháp luật. 

 Tổng số có 92 Quyết định có hiệu lực pháp luật đã thực hiện: 80/92 Quyết định (chiếm tỷ lệ 86,96%).

v    Công tác bồi thường-Giải phóng mặt bằng:

            Trong tháng 6/2010 tập trung giải quyết tồn đọng các dự án dở dang, ước tính chi trả cho 20 hộ với số tiền bồi thường 1,5 tỷ đồng. Lũy tiến 6 tháng đầu năm 2010 đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và chi trả bổ sung ở các dự án dở dang cho 91 hộ dân với tổng số tiền 54,9 tỷ đồng.

Công tác bối thường - Giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu năm 2010 triển khai thực hiện còn chậm là do chờ quy định của thành phố thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ và chờ thành phố phê duyệt đơn giá bồi thường đất nông nghiệp.

III/ VĂN HÓA XÃ HỘI:   

v    Thực hiện chính sách xã hội:

- Thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí mới của thành phố,  trong 6 tháng đầu năm, huyện đã điều tra và đề nghị Thành phố bổ sung 361 hộ có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm, nâng tổng số hộ nghèo toàn huyện đến nay là 22.627 hộ, chiếm tỷ lệ 23,9%.  Trong 6 tháng đầu năm  đã đưa ra khỏi chương trình được 1.048 hộ nghèo, trong đó: số hộ có thu nhập từ 6 triệu đến 8 triệu là 290 hộ; 8 triệu đến 10 triệu là 334 hộ; 10 triệu đến 12 triệu là 424 hộ. Ngoài ra đã nâng chuẩn hộ có thu nhập dưới 6 triệu lên trên 6 triệu được 11/100 hộ. Như vậy tổng số hộ nghèo toàn huyện đến nay còn 21.579 hộ/94.634 hộ dân, chiếm tỷ lệ 22,8%.

- Đã thực hiện hỗ trợ hộ nghèo (Giai đoạn 2) mưu sinh bằng xe 3,4 bánh tự chế chuyển đổi ngành nghề cho 38 hộ, mức hỗ trợ mỗi hộ là 7.000.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 266 triệu đồng.

- Trong 6 tháng đầu năm 2010, đã giải quyết việc làm cho được 3.210 người, đạt 40,12% chỉ tiêu; đã xây dựng được 15 căn nhà tình nghĩa, nâng tổng số nhà tình nghĩa đã xây dựng trên địa bàn huyện lên được 4.041 căn; xây dựng được 111 căn nhà tình thương, nâng tổng số nhà tình thương từ khi thực hiện chương trình đến nay lên được 4.876 căn.

Về giải ngân và thu hồi các nguồn vốn:

- Vốn XĐGN: Từ đầu năm đến nay đã giải ngân cho 119 hộ vay, với tổng số tiền 959 triệu đồng; vốn trong hạn thu được 996,137 triệu, đạt 15,2%.

- Vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm: Tổng số dư nợ trong dân với số tiền 36,934 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn số tiền 1,059 tỷ, trong 6 tháng đầu năm đã thu nợ quá hạn được 778 triệu đồng.

v    2. Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao:

- Về hoạt động thể dục thể thao, trong 6 tháng đầu năm 2010 huyện đã tổ chức được 37 giải thể thao thi đấu các môn như: Bóng đá, Cầu lông, Cờ tướng, Quần vợt …vv, với sự tham dự của 6.322 vận động viên; tổ chức tham dự 23 giải thi đấu cấp Thành phố với 436 vận động viên, đạt được 209 Huy chương các loại, gồm: 56 Huy chương vàng, 64 Huy chương bạc, 89 Huy chương đồng.Về thể thao khối trường học, huyện đã tổ chức được 10 môn Hội khỏe Phù Đổng năm học 2009 – 2010, với 3.163 em học sinh tham dự, chọn được 302 em tham dự vòng chung kết cấp Thành phố, đạt được 124 Huy chương, gồm: 37 Huy chương vàng, 37 Huy chương bạc, 50 Huy chương đồng.

- Về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện “ Nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”, trong 6 tháng đầu năm 2010 huyện đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao chất lượng các khu dân cư, xã - thị trấn văn hóa, xây dựng tổ nhân dân, tổ dân phố kiểu mẫu và xây dựng góc truyền thống của các ấp, khu phố (Tính đến nay đã có 21/21 xã, thị trấn đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa; 103 ấp, khu phố đã xây dựng góc truyền thống). Đã tổ chức ra quân thực hiện 02 công trình thực hiện Nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị năm 2010 là: Nạo vét khai thông dòng chảy tuyến kênh tiêu Tân Thạnh Đông-Hòa Phú và Dọn vệ sinh Bô rác ấp Phước Hưng, xã Phước Thạnh; tổ chức kiểm tra 112 lượt các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, phát hiện và xử lý 153 vụ vi phạm, với số tiền phạt 75,3 triệu đồng.

(ĐÔNG NHỰT, 12/07/2010)


Số lượt người xem: 3069    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm