LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
7
1
0
5
8
3
TIN TỨC SỰ KIỆN 31 Tháng Mười Hai 2010 5:25:00 CH

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN

Ngày 31/12/2010, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Củ Chi sơ kết 2 năm lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thị trấn (2008 – 2010). Đồng chí Tạ Quang Việt, Trưởng Ban dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Tân, Phó Bí thư

thường trực Huyện ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện công tác lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch – Phó chủ tịch UBND xã - thị trấn, các xã thị trấn đều đã xây dựng kế hoạch tổ chức cụ thể. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức theo đúng quy trình hướng dẫn, tạo điều kiện để nhân dân ý thức được trách nhiệm của mình, đóng góp ý kiến sát với thực tế cho từng chức danh được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch , Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua Mặt trận tổ quốc và các thành viên mặt trận thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của mình để tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, hợp lòng dân được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cũng thông qua công tác này giúp cho những người được lấy phiếu tín nhiệm có điều kiện hiểu dân, gần dân, lắng nghe các ý kiến góp ý của nhân dân về những ưu điểm, khuyết điểm của mình qua đó kịp thời khắc phục, điều chỉnh, sửa chữa những hạn chế và tiếp tục phát huy những mặt mạnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Năm 2008, kết quả tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND đạt từ 71% đến 100% (tỷ lệ tín nhiệm từ 50% đến dưới 70% có 7 xã, dưới 50% có 1 xã). Sang năm 2010, đồng chí có phiếu tín nhiệm dưới 50% vào năm 2008 đã đạt tỷ lệ tín nhiệm là 91,83%. Trong tổng số 57 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm năm 2010 thì tất cả đều đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 68%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Quang Việt, Trưởng Ban dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Tân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao hiệu quả bước đầu qua 2 năm tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã thị trấn. Quá trình tổ chức thực hiện diễn ra đúng tiến độ, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Người dân và cán bộ mặt trận đã thể hiện được trách nhiệm công dân, phát huy vai trò đóng góp xây dựng chính quyền của dân, do dân vì dân. Với những kết quả bước đầu đạt được, các đồng chí yêu cầu UBMTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, quán triệt đối với người được lấy phiếu tín nhiệm và nhân dân, khuyến khích tính tự giác, đề cao tinh thần tự phê bình của cán bộ công chức được lấy phiếu tín nhiệm. Đồng thời, hệ thống mặt trận các cấp tiếp tục làm tốt vai trò giám sát sau khi đã tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm. Trong đó có việc tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân bầu; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, tránh tình trạng khiếu nại vượt cấp,…. góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tất cả vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

(Bích Ngân, 31/12/2010)


Số lượt người xem: 3123    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm