LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
2
4
2
0
1
0
TIN TỨC SỰ KIỆN 11 Tháng Bảy 2013 10:15:00 SA

Từng bước xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ ấp, vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội theo tiêu chí 18 của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới vừa là chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng, vừa là nhân tố quyết định đến cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, Đảng bộ các xã của huyện đã nỗ lực thực hiện công tác này và bước đầu đã đạt nhiều kết quả ghi nhận.

 

 

Để đạt được tiêu chí 18 và thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đảng bộ cơ sở, hằng tháng, quý, các Đảng bộ cơ sở có chủ trương, nghị quyết lãnh đạo các mặt xây dựng nông thôn mới, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; phân công tổ chức, cá nhân thực hiện; tăng cường nắm tình hình để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở giải quyết công việc đúng thẩm quyền theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Bên cạnh đó, chú trọng công tác củng cố, nâng cao nâng lực bộ máy quản lý nhà nước. Cụ thể, trong công tác cán bộ, cấp ủy, chính quyền đã rà soát lại trình độ, năng lực công tác để đưa đi đào tạo; thực hiện việc luân chuyển cán bộ, bố trí cán bộ đủ năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu xây dựng xã nông thôn mới. Mặt khác, phát huy vai trò nhiệm của mình, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là thực hiện các phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chương trình vì người nghèo; hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện các dự án phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống vật của nhân dân.

Có thể nói với việc chủ động, sáng tạo thực hiện các chỉ đạo của Huyện ủy, trong thời gian qua, nhiều Đảng bộ, chi bộ đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các Đảng bộ xã, Chi bộ các ấp đều xây dựng quy chế làm việc phù hợp với thực tiễn địa phương. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, giữ được nền nếp sinh hoạt của cấp ủy chi bộ, nội dung sinh hoạt có cải tiến thiết thực hơn, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đội ngũ cán bộ đảng viên ở các xã có chuyển biến tích cực, tăng thêm về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Kết quả qua phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm chất lượng được nâng lên. Cụ thể, năm 2012 có 14/20 đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh đạt 70%; 5/20 xã hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 25%; có 150/170 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 88,25%. Chính quyền 20 xã đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mặt trận tổ quốc tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội 20 xã đạt khá và xuất sắc. Về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, có 108/122 cán bộ chủ chốt, 155/172 cán bộ công chức, 56/100 cán bộ chuyên trách, 196/379 cán bộ không chuyên trách đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ; 67/122 cán bộ chủ chốt, 93/172 cán bộ công chức, 65/100 cán bộ chuyên trách, 116/379 cán bộ không chuyên trách đạt chuẩn về lý luận chính trị.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2015, 18/18 xã hoàn thành tiêu chí 18 xây dựng hệ thống chính trị xã dựng nông thôn mới vững mạnh. Vì vậy, trong thời gian tới, các cấp ủy xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém gắn với các phong trào thi đua xây dựng tập thể lao động tiên tiến xuất sắc và xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ xã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực công tác cho cán bộ; coi trọng bố trí, sử dụng hợp lý cán bộ. Các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy, chính quyền cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kết nạp đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nêu cao trách nhiệm cấp ủy. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa và lợi ích của việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, có những cơ chế phương pháp phù hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Thủy

 


Số lượt người xem: 5653    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm