LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
7
1
0
4
3
8
TIN TỨC SỰ KIỆN 30 Tháng Tư 2017 7:25:00 SA

QUYẾT TÂM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ HUYỆN CỦ CHI TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

42 năm sau ngày giải phóng, nhìn lại chặng đường đã qua, từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân huyện Củ Chi - ai cũng dâng lên cảm xúc tự hào.
Trong suốt những năm tháng đánh Mỹ xâm lược, quân và dân Củ Chi vẫn trước sau một lòng đồng cam cộng khổ, anh dũng chiến đấu, quyết tâm giữ vững mảnh đất quê hương, sẵn sàng tư thế và lực lượng đón thời cơ quyết định cùng tiến công vào đầu não sào huyệt cuối cùng của địch khi có lệnh. Chiều ngày 29/4, Củ Chi hoàn toàn giải phóng, làm bàn đạp vững chắc để các cánh quân hừng hực khí thế tiến công vào nội đô dinh lũy cuối cùng của chế độ Mỹ – ngụy. Trưa 30/4/1975, Sài Gòn được giải phóng. Bắc – Nam sum họp một nhà. Chúng ta không thể nào quên được, biết bao người con ưu tú của huyện và chiến sĩ cách mạng trên mọi miền đất nước đã ngã xuống trên mảnh đất này để giành độc lập, tự do cho quê hương.

Ghi nhớ những công lao to lớn đó, 42 năm, theo nhịp bước thời gian, trải qua nhiều thử thách, cam go, thành công và vấp váp, luôn cầu thị, nỗ lực khắc phục hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để tiến lên, Củ Chi không chỉ có những điểm sáng trong phát triển kinh tế mà còn có những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng.

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Theo Bác, “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”. Những năm qua, tư tưởng của Bác mãi là ngọn đuốc soi đường, cùng với sự lãnh đạo của Đảng, để Đảng bộ và nhân dân Củ Chi vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong xây dựng, bảo vệ, phát triển huyện nhà, nhất là trong công tác xây dựng Đảng.

Ngay sau ngày giải phóng, giữa tháng 5/1975, Ban Thường vụ Thành ủy ra quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Củ Chi gồm có 15 đồng chí. Những ngày đầu giải phóng, Đảng bộ huyện chỉ có vài trăm đảng viên thì đến năm 1988, bước đầu thực hiện chủ trương đường lối đổi mới, Đảng bộ huyện có 3.685 đảng viên và đến nay đã có 7.767 đảng viên của 52 cơ sở đảng trực thuộc (27 đảng bộ cơ sở, 25 chi bộ cơ sở).

Trải qua hơn 10 kỳ Đại hội và đang thực hiện nhiệm kỳ thứ XI, Đảng bộ huyện Củ Chi đã không ngừng đổi mới và tăng cường công tác chính trị, tư tưởng. Về giáo dục, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, tỷ lệ đảng viên tham gia học Nghị quyết đạt 97,72%. Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào Đảng, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước, Thành phố, của huyện. Điểm xuyên suốt là đề cao tinh thần tự phê bình, phê bình, cầu thị tiếp thu phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Trong quá trình thực hiện mặc dù còn có những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, nhưng Đảng bộ huyện đã biết lắng nghe, tự chấn chỉnh, khắc phục nên được nhân dân luôn ủng hộ, giữ vững vai trò lãnh đạo. Đảng bộ huyện, trước hết là Huyện ủy và các cấp ủy Đảng trực thuộc mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi tập thể, cá nhân thường xuyên tự soi rọi lại mình, phấn đấu khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm; kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đạt kết quả rõ rệt. Đồng thời, từng tập thể, cá nhân ra sức học và làm theo Bác, nhất là đề cao sự trung thực, tinh thần trách nhiệm; gắn bó máu thịt với nhân dân; đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Củ Chi thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng: “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng” và “Nhân dân ta rất tốt, nếu chi bộ khéo lãnh đạo và đảng viên hăng hái xung phong làm gương mẫu thì khó khăn gì cũng vượt qua, công việc gì cũng làm tốt”. Do đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, đạt kết quả tích cực bằng việc chú trọng năng lực cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát hiện và chủ động giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở, gắn bó máu thịt với nhân dân. Nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy được nâng cao, khắc phục bước đầu tình trạng đơn điệu, qua loa, nể nang, né tránh. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tiếp tục kiên quyết thực hiện sát đúng thực chất. Từng tiêu chí đánh giá phải được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm từng loại hình tổ chức đảng. Đồng thời, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kết quả đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ khoảng 78%. Tỷ lệ cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh đạt từ 59,6% đến 86,27%.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”. Các cấp ủy đã chú ý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương làm tốt, cách làm hay, tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và lan tỏa ra nhân dân được thực hiện khá tốt trên địa bàn huyện Củ Chi. Đến nay, có nhiều gương tập thể và cá nhân điển hình được tuyên dương, khen thưởng về việc học và làm theo Bác.

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua của Đảng bộ huyện Củ Chi chứng tỏ Củ Chi luôn phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế chưa được như nguyện vọng của nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cùng với những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dẫn đường, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X làm mục tiêu; trách nhiệm của Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị huyện là phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó vừa là mục tiêu, động lực, đồng thời cũng là yêu cầu và nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng một huyện Củ Chi thành huyện văn hóa nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

KIỀU NGÂN


Số lượt người xem: 1620    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm