LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
4
5
2
2
1
Tin tức 02 Tháng Mười Hai 2022 10:00:00 SA

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Được nghe, theo dõi các bài phát biểu, các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước, nay được đọc tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” chúng ta càng thấy rõ hơn ở Tổng Bí thư - một cán bộ lãnh đạo vừa sâu sắc về lý luận vừa quyết liệt trong thực tiễn qua sự lãnh đạo, điều hành ở các cương vị khác nhau.

 

Xác định rõ con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, ngày 16/5/2021, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là một bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ trực tiếp phản bác những quan điểm sai trái, phiến diện, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà còn khẳng định sự lựa chọn của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, vừa phù hợp với quy luật khách quan. Tác phẩm với 4 nội dung cơ bản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường XHCN? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?
Với tinh thần cách mạng cao cả, sự lo lắng đối với vận mệnh của đất nước và sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tới nhiều vấn đề quan trọng trong phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc xây dựng các tiền đề để đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là: “Thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Thông qua bài viết, Tổng Bí thư đã tiếp tục khẳng định tính ưu việt vượt trội, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, khi “Ý Đảng” đã hòa quyện với “Lòng dân” sẽ tạo ra sức mạnh vô địch, không một thế lực nào có thể ngăn cản dân tộc ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng một xã hội “Hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm”… Qua đó, tiếp tục củng cố và thống nhất về nhận thức chính trị, tăng cường thế trận lòng dân, tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta đều cảm thấy hết sức ấm lòng và như được tiếp thêm nguồn sức mạnh trong việc thực hiện vai trò của người chiến sĩ cách mạng theo con đường chủ nghĩa Mác – Lê-nin đi tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Với niềm tin ấy, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước nói chung và huyện Củ Chi của chúng ta nói riêng ngày càng tươi đẹp hơn như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên toàn địa bàn huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, hưởng ứng sáng tạo để những vấn đề có tính định hướng mà Tổng Bí thư đã nhấn mạnh sẽ tiếp tục tạo động lực, củng cố niềm tin, góp phần khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân của huyện ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Tuyên giáo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, định hướng tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức tọa đàm tác phẩm; đề nghị đưa nội dung bài viết vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể tại các địa phương, cơ quan, đơn vị… nhằm tiếp tục cung cấp vũ khí lý luận sắc bén, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đồng thời phê phán bác bỏ và đấu tranh làm thất bại các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, ngay sau khi có Kế hoạch của Huyện, các cấp ủy đã triển khai tới tất cả các tổ chức cơ sở đảng giới thiệu tác phẩm này đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Một số đơn vị đã triển khai lồng ghép giới thiệu tác phẩm trong sinh hoạt chi bộ, xem đây là một buổi sinh hoạt chuyên đề sâu rộng. Đối với các chi bộ ấp, khu phố chia nhỏ nội dung, không triển khai một lúc mà lồng ghép, lựa chọn vấn đề trọng tâm, cốt lõi gắn với thực tế cuộc sống, để có sự nhìn nhận, đánh giá sự đi lên CNXH một cách đúng đắn nhất, làm sao đảng viên dễ hiểu, dễ nhớ. Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, lồng ghép vào nội dung bồi dưỡng chính trị hè giới thiệu nội dung tác phẩm đến cán bộ trường học.
Với việc triển khai đồng bộ, rộng khắp việc tuyên truyền, hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư, tin tưởng rằng thông qua đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng lần này, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện tiếp tục được củng cố niềm tin, ngày càng nhận thức sâu sắc thêm về những mục tiêu, phương hướng và giá trị nhân văn cao cả của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng đều “Vì hạnh phúc của Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”, qua đó nỗ lực phấn đấu, nhân lên nguồn sức mạnh để thực hiện khát vọng xây dựng huyện Củ Chi ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Củ Chi.

Số lượt người xem: 661    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm