LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
3
4
2
0
0
Tin tức 01 Tháng Hai 2021 12:05:00 CH

Kỳ họp lần thứ mười bảy HĐND huyện Củ Chi khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp chuyên đề)

Ngày 01/02/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ mười bảy HĐND huyện (kỳ họp chuyên đề).

Kỳ họp đã nghe UBND huyện trình bày tờ trình cơ cấu tổ chức, số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP.

Căn cứ Kế hoạch số 4942/KH- UBND ngày 22/12/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, UBND huyện trình HĐND huyện về cơ cấu tổ chức, số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Trong đó, UBND huyện có đề xuất về việc tổ chức lại Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị thành Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng là không phù hợp với tình hình hiện tại cũng như lâu dài của huyện, sẽ tạo nhiều khó khăn đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, mặt khác không đủ điều kiện về nhân lực để phát huy hết tiềm năng trong lĩnh vực kinh tế. UBND huyện Củ Chi nên tiếp tục thực hiện cơ cấu tổ chức gồm 12 cơ quan chuyên môn như hiện tại. UBND huyện cũng đề xuất không thực hiện tổ chức Phòng Dân tộc. Chức  năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực dân tộc do Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện theo quy định.

Sau khi đại diện Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình của UBND huyện về nội dung nêu trên, HĐND huyện Củ Chi khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Quyết nghị:

Về cơ cấu, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020: Thống nhất thực hiện cơ cấu tổ chức UBND huyện Củ Chi gồm 12 cơ quan chuyên môn. Cụ thể, gồm Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính  - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động  - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Thanh tra huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị.

Thống nhất bố trí số lượng cấp phó cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện không quá 24 Phó Trưởng phòng; giao UBND huyện hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn huyện; rà soát, quyết định cụ thể số lượng cấp phó của từng cơ quan chuyên môn theo quy định.

Ngọc Nữ

 


Số lượt người xem: 64    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm