LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
2
6
2
5
4
4
Tin tức 29 Tháng Ba 2020 11:00:00 CH

Củ Chi chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng các cấp

Tích cực triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 324-KH/TU, ngày 09/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, huyện Củ Chi đã hoàn tất công tác chuẩn bị một cách chu đáo để tiến hành Đại hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức Đại hội đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhằm bảo đảm việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở diễn ra đúng tiến độ và quy định. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
Ðồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh; có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.
Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Ðảng bộ xã Thái Mỹ để chỉ đạo thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; chọn Ðảng bộ xã Phú Hòa Ðông, Ðảng bộ xã An Nhơn Tây và Chi bộ Trường Trung cấp nghề Củ Chi tổ chức Đại hội điểm. Thời gian tiến hành Đại hội điểm từ khoảng giữa tháng 3 đến ngày 31/3/2020. Ðại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở còn lại tiến hành Đại hội và kết thúc trong tháng 5/2020. Ðược chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm, Đảng bộ các xã Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Phú Hòa Ðông đã triển khai quán triệt công tác chuẩn bị Đại hội đến các chi bộ trực thuộc và tất cả đảng viên toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên các xã rất phấn khởi khi được Huyện ủy chọn tổ chức Đại hội điểm. Ðây là trách nhiệm và là nhiệm vụ quan trọng được Huyện ủy giao, đòi hỏi các Đảng bộ phải nỗ lực thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung Đại hội đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và tổ chức Đại hội thành công.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Thanh Phong đánh giá: Qua thực tế kiểm tra tại một số địa phương cho thấy, các đơn vị đều nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, tập trung triển khai sớm công tác chuẩn bị, ban hành kế hoạch về công tác nhân sự, xây dựng văn kiện, tổ chức phục vụ Đại hội đảng các cấp. Thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, coi trọng phẩm chất, uy tín; lấy "thước đo" là kết quả, nhất là chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
Ðồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện cho biết: Các tổ chức cơ sở Đảng cần tiếp tục khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị của địa phương, đơn vị; nhất là chú trọng cách thức, nội dung lấy ý kiến cho phù hợp từng đối tượng được lấy ý kiến. Xây dựng kế hoạch về quy trình nhân sự cấp ủy thực hiện theo đúng quy trình. Về đại biểu dự Đại hội bầu chọn bảo đảm về tiêu chuẩn, có tinh thần đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương, đơn vị.
Bên cạnh công tác chuẩn bị Đại hội các cấp, Huyện ủy cũng tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan nhân sự Đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Ðồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, khẩn trương hoàn thành các công trình chào mừng Ðại hội Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện công bố dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 để được trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân huyện nhà. Thời gian thực hiện từ ngày 04/3 đến ngày 25/3/2020. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm của Nhân dân huyện Củ Chi đối với những nội dung trọng tâm về: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan; những kinh nghiệm từ thực tiễn; dự báo tình hình; mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; các chương trình đột phá và những vấn đề mà Nhân dân quan tâm trong xây dựng, bảo vệ và phát triển huyện Củ Chi Đất Thép thành đồng, nhằm xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, để tiếp tục xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực; xây dựng huyện Củ Chi văn hóa, nông thôn mới phát triển toàn diện, có chất lượng sống tốt.
Kiều Ngân

Số lượt người xem: 1425    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm