LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
0
5
1
4
0
Tin tức 04 Tháng Bảy 2022 6:10:00 SA

Củ Chi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023

Phụ huynh học sinh theo dõi thông tin, thông báo tuyển sinh chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi (https://pgdcuchi.hcm.edu.vn) tại chuyên mục Tuyển sinh.
Cụ thể tuyển sinh như sau:
1. Huy động trẻ ra lớp mầm non 5 tuổi và các lớp khác
- Huy động 100% trẻ 5 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn huyện Củ Chi vào trường mầm non theo tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh huyện quy định.
- Thời gian tuyển sinh:
+ Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2022.
+ Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: Ngày 20/7/2022
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin xét tuyển
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
+ Bản photo hộ khẩu (khi nộp đem theo bản chính để đối chiếu)
- Trường Mầm non Thị Trấn Củ Chi 2 tiếp tục thực hiện xây dựng trường tiên tiến hiện đại đối với trẻ các lớp mầm (3-4 tuổi), lớp chồi (4-5 tuổi) và lớp lá (5-6 tuổi).
2. Tuyển sinh vào lớp 1
a. Tuyển sinh vào lớp 1
- Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn huyện vào học lớp 1 theo tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh huyện quy định.
- Thời gian tuyển sinh:
+ Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2022
+ Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: Ngày 01/8/2022.
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin dự tuyển (theo mẫu do trường tiểu học trong địa bàn phát hành)
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
+ Bản photo hộ khẩu (khi nộp đem theo bản chính để đối chiếu)
b. Tuyển sinh vào lớp 1 chương trình “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam”
- Tiếp tục thực hiện tại Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi.
Điều kiện: Cha mẹ học sinh trên địa bàn huyện có nhu cầu và tự nguyện cho con em được học chương trình: “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam”.
- Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 35 học sinh/lớp.
- Thời gian tuyển sinh:
+ Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2022
+ Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: Ngày 01/8/2022
- Thành phần hồ sơ:
Đơn xin dự tuyển lớp 1 chương trình tích hợp (theo mẫu do Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi phát hành)
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
+ Bản photo hộ khẩu (khi nộp đem theo bản chính để đối chiếu)
- Lưu ý: Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo chương trình tích hợp tại Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi vẫn phải nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 theo phân tuyến.
3. Tuyển sinh vào lớp 6
a. Tuyển sinh vào lớp 6
- Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Củ Chi được xét tuyển vào học lớp 6 theo tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh huyện quy định.
- Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 45 học sinh/lớp.
- Phấn đấu tỷ lệ học sinh bán trú: phấn đấu đạt từ 20% trở lên
- Thời gian tuyển sinh:
+ Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2022
+ Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: ngày 01/8/2022
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin dự tuyển (theo mẫu do trường trung học cơ sở trong địa bàn phát hành)
+ Học bạ (bản chính) cấp tiểu học
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
+ Bản photo hộ khẩu (khi nộp đem theo bản chính để đối chiếu)
b. Tuyển sinh vào lớp 6 chương trình “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam”
- Tiếp tục thực hiện tại Trường Trung học cơ sở Thị trấn 2.
- Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 35 học sinh/lớp.
- Đối tượng tuyển:
+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo Chương trình tiếng Anh tích hợp.
+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện, có đủ năng lực tiếng Anh đáp ứng một trong các điều kiện nêu trong Mục 1, phụ lục 5d (đính kèm) về điều kiện tiếp nhận học sinh vào lớp 6 chương trình tiếng Anh tích hợp.
- Thời gian tuyển sinh:
+ Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2022
+ Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: ngày 01/8/2022
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin nhập học lớp 6 chương trình tích hợp (theo mẫu do Trường Trung học cơ sở Thị trấn 2 phát hành)
+ Học bạ cấp tiểu học và Học bạ tiếng Anh tăng cường (bản sao có công chứng)
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
+ Bản photo hộ khẩu (khi nộp đem theo bản chính để đối chiếu)
- Lưu ý: Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo chương trình tích hợp tại Trường Trung học cơ sở Thị trấn 2 vẫn phải nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 bình thường theo phân tuyến.
4. Việc xét tuyển trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6 học ngoài tuyến tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện
Sau khi các trường tuyển sinh hết số trẻ, số học sinh theo chỉ tiêu đã được Ban Chỉ đạo tuyển sinh huyện quy định, nếu các trường còn khả năng nhận, Ban chỉ đạo tuyển sinh sẽ xem xét và xét tuyển bổ sung đối với những học sinh ngoài địa bàn theo nguyện vọng chính đáng của cha mẹ học sinh.
a. Điều kiện xét tuyển học sinh ngoài tuyến
· Chỉ giải quyết ngoài tuyến đối với những trường còn khả năng nhận và đảm bảo số học sinh trong một lớp không vượt Điều lệ trường mầm non, Điều lệ trường tiểu học và Điều lệ trường trung học cơ sở.
· Học sinh khuyết tật học hòa nhập, học sinh là người dân tộc, con gia đình chính sách, có cha hoặc mẹ đang làm việc tại các đơn vị gần trường học nơi cha mẹ đang công tác.
· Học sinh là con của bộ đội, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ đặc biệt dài hạn; con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có khó khăn trong việc đưa đón trẻ được ưu tiên xét tuyển vào học tại các trường học gần nơi cha mẹ đang công tác.
a. Thành phần hồ sơ
· Đơn đề nghị xét tuyển ngoài tuyến của cha mẹ học sinh có xác nhận của cơ quan nơi cha hoặc mẹ đang công tác để làm cơ sở xét tuyển. Các trường hợp còn lại phải có xác nhận của địa phương nơi trẻ đang cư trú.
· Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
· Bản photo hộ khẩu (khi nộp đem theo bản chính để đối chiếu)
· Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị (nếu có)
· Giấy chứng minh công an nhân dân hoặc chứng minh quân nhân của cha, mẹ (nếu có).
a. Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
· Đối với trường hợp xin học trái tuyến ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Thị trấn Củ Chi, thời gian nộp hồ sơ từ ngày 15/8 đến hết ngày 19/8/2022, cha mẹ học sinh nộp hồ sơ tại Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi, địa chỉ số 01 Nguyễn Phúc Trú, Khu phố 1, Thị Trấn Củ Chi.
· Đối với các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại mục III.6d của Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 – 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 10526/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện.
i. Trình tự xét tuyển
· Bước 1: Từ ngày 15/8 đến 19/8/2022, tổ chức tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu hồ sơ và lập danh sách tổng hợp trình Hội đồng tuyển sinh.
· Bước 2: Hội đồng tuyển sinh tổ chức họp xét duyệt từng trường hợp xin học trái tuyến.
· Bước 3: Hội đồng tuyển sinh trình Ban Chỉ đạo tuyển sinh huyện phê duyệt danh sách đề nghị xét tuyển trái tuyến.
· -Bước 4: Ban Chỉ đạo tuyển sinh phê duyệt danh sách học sinh trái tuyến.
· Bước 5: Các trường nhận danh sách học sinh trái tuyến đã được phê duyệt từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
· Bước 6: Hiệu trưởng công khai danh sách học sinh trái tuyến đã được phê duyệt cho cha mẹ học sinh và học sinh biết; sắp xếp chỗ học cho học sinh.
* Lưu ý: Hiệu trưởng chỉ được tiếp nhận học sinh và sắp xếp lớp khi nhận được danh sách học sinh ngoài tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh huyện phê duyệt.

Số lượt người xem: 3223    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm