LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
3
4
2
1
2
Tin tức 03 Tháng Hai 2021 12:10:00 CH

Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 03/02/2021, Huyện ủy tổ chức 02 điểm cầu tham dự hội nghị (trực tuyến) thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự hội nghị trực tuyến tại 02 điểm cầu của huyện có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí Huyện ủy viên, bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị trực tuyến đã thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời khẳng định thành công của Đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội XIII của Đảng xác định.

Kiều Ngân

 


Số lượt người xem: 42    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm