LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
6
7
7
4
1
9
Tin tức 04 Tháng Tám 2020 8:05:00 SA

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị

Thực hiện Quyết định 281/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, thời gian qua, huyện đã triển khai có hiệu quả các mô hình; tích cực đánh giá xếp loại, công nhận danh hiệu gia đình, cộng đồng, dòng họ, đơn vị học tập. Qua đó, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện, góp phần tạo môi trường học tập rộng khắp trên địa bàn huyện.

Để thực hiện hiệu quả xây dựng các mô hình học tập, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức các lớp tập huấn về các chỉ thị, quyết định của Trung ương, Thành phố liên quan đến việc triển khai các mô hình học tập. Năm 2015, huyện chọn Hội Khuyến học xã Tân Thông Hội triển khai thí điểm và đến năm 2016, thực hiện triển khai đại trà các mô hình học tập trên địa bàn huyện. Trong đó, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”. Các gia đình đã quan tâm đến việc tạo điều kiện, phương tiện học tập cho con em; xây dựng Quỹ Khuyến học gia đình qua chương trình tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học. Chính nhờ sự quan tâm của các gia đình và Hội Khuyến học cơ sở đã góp phần hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục, hạn chế tình trạng nghỉ, bỏ học giữa chừng. Đặc biệt, đối với người lớn đã tích cực tham gia bồi dưỡng, nghiên cứu qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn của Trung tâm học tập cộng đồng. Từ những buổi sinh hoạt, lớp học, người dân đã tham gia vào các tổ, nhóm, câu lạc bộ, hợp tác xã, hội quán… để ứng dụng vào sản xuất và cuộc sống.

Cùng với xây dựng Gia đình học tập, các dòng họ đã thành lập Ban Khuyến học dòng họ để xây dựng kế hoạch hoạt động khuyến học cho dòng họ. Các dòng họ đã tổ chức xây dựng Quỹ Khuyến học để chăm lo, khen thưởng và hỗ trợ học bổng cho con em trong dòng họ học tập. Mỗi dòng họ có một sắc thái khác nhau, song đều có những điểm chung là xây dựng được những quy ước nhằm xây dựng, phát huy truyền thống của dòng họ, có chương trình hoạt động khuyến học trong năm, xây dựng Quỹ Khuyến học. Các gia đình trong dòng họ đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và phát triển kinh tế, tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bên cạnh đó, nhiều dòng họ còn tích cực đóng góp cho địa phương như họ Nguyễn (ấp Lào Táo Thượng, xã Trung Lập Thượng) trao tặng kinh phí xây dựng Trường Mầm non Trung Lập Thượng và chăm lo học sinh nghèo của địa phương.

Phát huy truyền thống hiếu học của gia đình và dòng họ, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập. Qua xây dựng Cộng đồng học tập, nhận thức và kiến thức của người dân được nâng cao. Ý thức, trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng được nâng lên, tình làng, nghĩa xóm được quan tâm hơn. Từ đó góp phần không nhỏ vào việc xây dựng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa và đặc biệt góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới. Nhiều ấp, khu phố đã có những cách làm hay góp phần xây dựng Cộng đồng học tập ấp, khu phố hoạt động chất lượng như: ấp Lào Táo Thượng (xã Trung Lập Thượng), ấp Cây Trâm (xã Phú Hòa Đông), ấp 1A (xã Hòa Phú) hay ấp Phước Hòa (xã Phước Hiệp),…. Các cơ quan, đơn vị đều ra sức xây dựng Đơn vị học tập. Hiện nay, nhiều đơn vị có chế độ hỗ trợ kinh phí, khen thưởng và tạo điều kiện cho việc học tập nâng cao trình độ của thành viên trong đơn vị. Các Chi hội đã thực hiện xây dựng Quỹ Khuyến học qua việc vận động các nhà tài trợ và qua chương trình tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học.

Qua 5 năm thực hiện, đến đầu năm 2020, toàn huyện đã có 58.662 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 69 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, 153 cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và 130 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Tiếp tục phát huy phong trào Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập trong những năm tiếp theo, huyện tiếp tục nhân rộng và triển khai các mô hình học tập, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đồng thời gắn kết bình xét danh hiệu thi đua “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” với các danh hiệu thi đua trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, khơi dậy truyền thống hiếu học trong mọi tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng thành công huyện Củ Chi trở thành huyện học tập.  

Thu Hà

 


Số lượt người xem: 475    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm