LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
2
6
2
3
7
0
Tin tức 28 Tháng Giêng 2020 11:10:00 CH

MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Năm 2019, kinh tế - xã hội huyện Củ Chi tiếp tục phát triển ổn định, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đời sống người dân được nâng lên. Trong niềm vui Xuân mới 2020, cán bộ, công chức, viên chức huyện nhà phấn khởi qua một năm đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt được một số kết quả nhất định trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), nâng cao sự hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).
Thực hiện chủ đề năm 2019 “Đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, UBND huyện Củ Chi quan tâm công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đánh giá những mặt làm được, hạn chế còn tồn tại trong thực hiện CCHC; khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức khi thực hiện TTHC. Huyện cũng đặc biệt quan tâm công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa hành chính trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2019 và tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân; sắp xếp lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện; thành lập các Tổ tư vấn dịch vụ công trực tuyến tại huyện và các xã, thị trấn; ban hành quy trình giải quyết hồ sơ và phân công phối hợp liên thông giữa các cơ quan đối với TTHC trên lĩnh vực đất đai. Trong quán triệt công tác CCHC, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nghiêm quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện. Hàng tuần Chủ tịch UBND huyện tổ chức giao ban với Tổ CCHC huyện để nghe báo cáo tiến độ thực hiện, các nội dung cần tập trung tuần kế tiếp. Từ đó kịp thời khắc phục hạn chế, chỉ đạo thực hiện những nội dung cần triển khai hướng tới. Trong năm, đoàn cán bộ Huyện ủy, UB.MTTQ Việt Nam huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện CCHC ở Đảng ủy, UBND một số xã.
TẬP TRUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH
Hiện đại hóa hành chính, huyện thực hiện nâng cấp, sửa chữa lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; đồng thời kiện toàn nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn theo hướng nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến cơ quan nhà nước thực hiện TTHC. Thực hiện CCHC, một trong số nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là nâng số lượng người dân, tổ chức thực hiện TTHC trực tuyến. Từ đó công tác tuyên truyền được quan tâm đặt lên hàng đầu. Trong năm, huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ Tổ tư vấn dịch vụ công trực tuyến của huyện và các xã, thị trấn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; triển khai hệ thống quản lý công tác CCHC và hướng dẫn về chữ ký số cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác CCHC; phát hành trên 50 ngàn tờ gấp tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân ở khu dân cư. Các phòng ban chuyên môn của huyện, đơn vị thông tin, tuyên truyền và xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến người dân, tổ chức nhằm tăng hồ sơ tham gia trực tuyến. Đài Truyền thanh huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền thực hiện CCHC và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua Tiết mục “Hướng đến xây dựng chính quyền điện tử” với nhiều tin, bài viết, tiểu phẩm hướng dẫn thực hiện trực tuyến TTHC. Hàng tháng, Bản tin nội bộ huyện Củ Chi có chuyên trang về CCHC, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tháng 6/2019, Đài Truyền thanh huyện thực hiện chương trình gặp gỡ và đối thoại với chủ đề “Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2019” .
MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU, HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020.
Thực hiện chủ đề năm 2019 “Đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” với các giải pháp tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại huyện và các xã, thị trấn, đến tháng 12/2019 tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 của huyện đạt 37,06% (3.750/10.119 hồ sơ); xã, thị trấn đạt 58,6% (22.148/37.813 hồ sơ) so với tổng số hồ sơ tiếp nhận của lĩnh vực được cung cấp trực tuyến mức độ 3. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện tiếp nhận 24.704 hồ sơ. Trong đó, giải quyết 23.972 hồ sơ, đúng hạn 100%, không có hồ sơ trễ hạn; còn 732 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn tiếp nhận và giải quyết 417.983 hồ sơ. Trong đó số lượng hồ sơ đúng hạn 417.974 (tỷ lệ 99,997%). Có 09 hồ sơ trễ hạn (tỷ lệ 0,0021%) và đã gửi thư xin lỗi theo quy định. Nhìn chung năm 2019, huyện tăng cường giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nhân sự làm việc tại Bộ phận một cửa của huyện và xã, thị trấn được kiện toàn. Từ huyện đến xã, thị trấn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, nâng tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến so với cùng kỳ. Nếu như cuối năm 2018, hồ sơ tham gia trực tuyến chỉ có 1,34% thì đến thời điểm này đã tăng lên 37,06% (cấp huyện). Tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận thực tế rằng số hồ sơ thực hiện trực tuyến gia tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn còn thấp. Người dân đăng ký thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính còn ít. Với một số kết quả bước đầu đạt được và những hạn chế tồn tại, năm 2020, huyện Củ Chi tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai công tác CCHC tại mỗi cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ trong quy trình liên thông giải quyết TTHC; thực hiện các giải pháp để nâng tỷ lệ người dân tham gia nộp hồ sơ và nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính; tiếp tục mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của UBND Thành phố; tăng cường tuyên truyền người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tham gia trực tuyến TTHC qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: www.dichvucong.gov.vn; triển khai khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức tại UBND huyện và các xã, thị trấn, nâng cao sự hài lòng người dân khi thực hiện TTHC hướng đến xây dựng chính quyền điện tử huyện Củ Chi trong thời gian tới.
 NGỌC NỮ

Số lượt người xem: 716    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm