LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
6
7
7
7
0
0
Tin tức 30 Tháng Sáu 2019 5:50:00 CH

QUY ĐỊNH 1374 LÀ CÔNG CỤ HỮU HIỆU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

Thực hiện tốt Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước là một trong những công cụ hữu hiệu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 

Quy định 1374 đã quy định thông tin phản ánh được xác định là có cơ sở theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xem xét, giải quyết cần lấy từ bốn nguồn tin. Thứ nhất là từ ý kiến cử tri. Thứ hai từ hoạt động giám sát của cơ quan dân cử. Thứ ba là thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các đoàn thể chính trị, xã hội, hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn huyện. Thứ tư là phản ánh của báo chí.

Quy định 1374 cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cơ quan đảng, Thường trực cấp ủy, của Ban Thường vụ cấp ủy trong việc xem xét, xử lý kịp thời, bảo đảm khách quan, chính xác; xử lý trách nhiệm phải đồng bộ, kịp thời cả về mặt Đảng, chính quyền và đoàn thể (nếu có). Trong đó, phải nêu rõ hành vi vi phạm của tập thể, cá nhân có liên quan cùng biện pháp xử lý. Theo đó, thông tin phản ánh về tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của đảng bộ nào thì Ban Thường vụ cấp ủy nơi đó chịu trách nhiệm chỉ đạo xử lý. Người đứng đầu đơn vị có vụ việc, cá nhân liên quan được phản ánh có hành vi vi phạm có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp về xử lý của mình.

Để thực hiện nghiêm Qui định 1374, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thành lập Tổ công tác để thực hiện QÐ 1374, gọi là Tổ công tác 1374. Sau khi thành lập, Tổ công tác 1374 đã xây dựng quy chế làm việc, có vai trò chức năng và nhiệm vụ để xem xét các vụ việc bức xúc kéo dài, đồng thời có quyền yêu cầu báo cáo kết quả xử lý. Tổ công tác 1374 cũng đã tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh từ 4 nguồn tin. Các thông tin phản ánh chủ yếu là hành vi vi phạm thực hiện chức trách công vụ do chậm giải quyết những kiến nghị bức xúc của nhân dân; vi phạm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở các cơ quan, tổ chức…

Từ các thông tin phản ánh, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã rà soát, xác định cơ sở giải quyết các thông tin. Đầu năm 2019 đến nay, tiếp nhận 8 nguồn thông tin phản ánh thuộc thẩm quyền chỉ đạo giải quyết của đơn vị và của cấp ủy trực thuộc. Trong đó 5 thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, 3 thông tin tố cáo nặc danh. Đã giải quyết 7 thông tin còn 1 thông tin đang giải quyết.

Riêng nguồn thông tin phản ánh của báo chí, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo, giao cho UBND huyện chủ trì, chỉ đạo UBND xã Tân Phú Trung phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý dứt điểm công trình xây dựng không phép của Công ty TNHH TM-SX Tân Phương Phát, không để xảy ra dư luận không tốt đối với công trình xây dựng không phép nêu trên. Đối với 27 công trình xây dựng sai phép sau năm 2009, Tổ công tác của Huyện ủy tiếp tục làm việc trực tiếp đối với các cấp ủy đảng và đảng viên có liên quan và báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy những đối tượng phải kiểm điểm. UBND huyện cũng chỉ đạo kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp trên địa bàn huyện; hoàn tất việc rà soát tổng thể, tổng hợp, xác định cụ thể số lượng công trình vi phạm và tham mưu đề xuất các tập thể, cá nhân có liên quan để tiếp tục kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định. Hàng tháng, Tổ công tác 1374 tổng hợp các nguồn thông tin từ cơ sở, xem xét, xử lý thông tin, tham mưu cho Thường trực Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Quy định 1374 đối với các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức giám sát hoặc tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên theo thẩm quyền trong việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, xử lý các tập thể, cá nhân liên quan.

Đến nay cho thấy, việc tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh theo quy định 1374 được đi vào nề nếp. Đa số các cấp ủy Đảng quan tâm, phân công cụ thể Tổ 1374 và xử lý phân loại các nguồn thông tin thuộc quy định 1374; góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, liên quan đến đảng viên, cán bộ, công chức. Tổ công tác 1374 duy trì việc sinh hoạt định kỳ và xác định nhiệm vụ công tác cho từng tháng, quý, để đảm bảo tham mưu, xử lý thông tin phản ánh một cách hiệu quả, hoàn thành 5 nhóm công việc được đề ra. Tinh thần trách nhiệm cấp ủy, đảng viên được nâng lên, trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ được chú trọng. Xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong việc lãnh đạo, giải quyết nội dung thông tin phản, góp phần làm rõ, ngăn chặn những sai phạm của đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm ít nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc cung cấp thông tin và giải quyết nội dung thông tin phản ánh chưa chặt chẽ giữa một số ngành, một số đảng bộ, chi bộ với Tổ công tác của Huyện ủy.

Từ các kết quả ban đầu của Tổ công tác 1374 cũng như hạn chế trong quá trình giải quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, triển khai sâu rộng Qui định 1374 đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và các tổ chức thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý. Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo xử lý các nội dung thông qua bốn nguồn tin; xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

KIỀU NGÂN


Số lượt người xem: 880    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm