LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
8
9
5
8
9
9
Tin tức 09 Tháng Mười Hai 2022 10:10:00 SA

Tập trung xử lý triệt để có hiệu quả những thông tin phản ánh đúng, tạo lòng tin trong Nhân dân

 

Qua triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU kết quả bước đầu cho thấy tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được nâng lên; chuyển biến chủ yếu rõ nét nhất là giai đoạn năm 2020 đến nay, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ được chấn chỉnh kịp thời, cơ bản thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU được quan tâm; cơ bản giải quyết được một số yêu cầu chính đáng của Nhân dân.
Tổ công tác 1374 của Huyện ủy cơ bản thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh theo Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tham mưu đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền, quán triệt; kết quả tiếp nhận xử lý các nguồn thông tin; công tác kiểm tra, giám sát đặt biệt là công tác kiểm tra, giám sát các nội dung phản ánh từ 04 nguồn thông tin theo Quy định 1374-QĐ/TU. Trong 5 năm qua, toàn huyện tiếp nhận 154 thông tin, đã giải quyết 153 thông tin, còn 01 thông tin đang giải quyết.
 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được qua 05 năm tổ chức thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Để tiếp tục thực hiện tốt Quy định trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền sâu, rộng nội dung Quy định trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Chủ động nghiên cứu, bám sát những nội dung chỉ đạo của Quy định và quy trình xử lý thông tin phản ánh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng thẩm quyền, thời gian quy định. Tập trung xử lý triệt để có hiệu quả những thông tin phản ánh đúng, tạo lòng tin trong Nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả đối với những vấn đề còn bức xúc trong Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tập trung kiểm tra, giám sát quy trình, phương pháp tiếp nhận xử lý, giải quyết các thông tin phản ánh từ 04 nguồn thông tin, trong đó chú ý quan tâm kiểm tra, giám sát việc phát huy dân chủ trong công tác tiếp nhận, phân loại nguồn thông tin ngay từ ban đầu. Đối với các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, giải quyết các thông tin phản ánh liên quan đến những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội, phản ánh đúng đắn, sát thực, kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đối với Ủy ban nhân dân huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả thông tin phản ánh được tiếp nhận từ 04 nguồn, nhất là đối với những vấn đề do Hội đồng nhân dân kiến nghị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan lãnh đạo cấp trên chuyển đến.

Số lượt người xem: 626    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm