LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
2
5
1
5
5
Tin tức 07 Tháng Mười Hai 2022 10:05:00 SA

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân

 

Trong 05 năm qua, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Thành ủy về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong KVPT và đạt được những kết quả quan trọng.
Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng KVPT. Hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh có hiệu quả. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn với việc củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân... Các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, phát triển, có năng lực vận động, tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn tộc vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Lực lượng vũ trang được tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng nâng cao, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Những kết quả đạt được đã góp phần tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, nâng cao sức mạnh tổng hợp KVPT trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đề nghị trong thời gian tới “Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT. Thường xuyên kiện toàn các tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân, làm cho mọi người dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng KVPT, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Cơ quan Quân sự phát huy tốt vai trò, chủ động tham mưu cho cấp ủy tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Gắn kết chặt chẽ giữa diễn tập phòng thủ dân sự, phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Từng bước củng cố, nâng cao tiềm lực chính trị, tinh thần trong KVPT huyện.

Số lượt người xem: 980    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm