LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
8
8
4
8
2
4
Thông tin tên đường 25 Tháng Năm 2024 11:17:14 SA
Đường Dương Thị Tèn - Xã Hòa Phú  (03/08/2023)
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Tèn được đặt tên cho đường ông 5 Hùng, từ đường Sông Lu đến đường 214, Chiều dài 480m, lộ giới 12m Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Tèn, sinh năm 1918, mất năm 1967 Quê quán: ấp 5, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi Mẹ có 03 người thân là liệt sĩ: + Chồng, Liệt sĩ Nguyễn Văn Hôn, sinh năm ...
Đường Huỳnh Thị Hấu - Xã Hòa Phú  (03/08/2023)
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Hấu được đặt tên cho đường số 233, từ đường số231 đến đường số 234, chiều dài 510 m, lộ giới 12 m. Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Mẹ Việt Nam Anh Hùng Huỳnh Thị Hấu, sinh năm 1901, mất năm 1952 Quê quán: xã Hòa Phú, huyện Củ Chi Mẹ có 03 người con là liệt sĩ: 1. Liệt sĩ Võ Văn Bón, sinh năm 1933. Hy sinh ...
Đường Cao Thị Đáo - Xã Hòa Phú  (03/08/2023)
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Đáo được đặt tên cho đường Sáu Chiệu, từ đường Tỉnh lộ 8 đến đường 211, chiều dài 370m, lộ giới 12m Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Đáo, sinh năm 1902, mất năm 2010 Quê quán: xã Trung An, huyện Củ Chi Mẹ có 05 người con là liệt sĩ: + Liệt sĩ Bùi Thị Đỡ, là nữ dân quân cùng chồng tải ...
Đường Huỳnh Thị Đát - Xã Hòa Phú  (03/08/2023)
Bà Mẹ Việt Nam Anh hung Huỳnh Thị Đát được đặt tên cho đường Đình ấp 4, từ đường 206 đến đường Huỳnh Minh Mương, chiều dài 1.054m, lộ giới 12 Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Đát, sinh năm 1922, mất năm 1984 Quê quán: ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi Mẹ có 01 người con duy nhất là liệt sĩ: Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang, ...
Đường Huỳnh Thị Dần - Xã Bình Mỹ  (03/08/2023)
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Dần được đặt tên cho đường số 147, từ đường Bình Mỹ đến Rạch Tra, Chiều dài 1.221m, lộ giới 12m Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Dần, sinh năm 1906, mất năm 1984 Quê quán: xã Bình Mỹ, huyện Củ chi Mẹ có 04 người con là liệt sĩ: + Liệt sĩ Phạm Văn Lao, sinh năm 1938, tham gia ...
Đường Trần Thị Trò - Xã Bình Mỹ  (03/08/2023)
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trò được đặt tên cho đường số 154, từ đường số 153 đến đường Hà Duy Phiên, Chiều dài 520m, lộ giới 12m Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trò, sinh năm 1897, mất năm 1974 Quê quán: Ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi Mẹ có 01 người con trai duy nhất là liệt sĩ: Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, ...
Đường Nguyễn Thị Da - Xã Bình Mỹ  (03/08/2023)
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Da được đặt tên cho đường số 179, từ đường Hà Duy Phiên đến sông Sài Gòn, chiều dài 710m, lộ giới 12m Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Da, sinh năm 1901, mất năm 1933 Quê quán: xã Hòa Phú, huyện Củ Chi Mẹ có 03 người con là liệt sĩ: + Liệt sĩ Hồ Văn Bấu, sinh năm 1925, tham gia ...
Đường Dồng Thị Thiệm - Xã Bình Mỹ  (03/08/2023)
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dồng Thị Thiệm được đặt tên cho đường số 189, từ đường Tỉnh lộ 8 đến sông Sài Gòn, chiều dài 562m, lộ giới 12m Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng Thị Thiệm, sinh năm 1890, mất năm 1980 Quê quán: Ấp 3, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi Mẹ có 03 người con là liệt sĩ: + Liệt sĩ Tạ Văn Thuần, sinh năm 1911, ...
Đường Trần Thị Lộc - Xã An Phú  (03/08/2023)
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lộc được đặt tên cho đường 789, từ đường Tỉnh lộ 15 đến đường Cây Gõ, chiều dài 350m, Lộ giới 12m Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Lộc, sinh năm 1898, mất năm 1981 Quê quán: ấp Xóm Thuốc, xã An Phú, huyện Củ Chi Mẹ có 03 người con trai là liệt sĩ, gồm: + Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyện, ...
Đường Đỗ Thị Chuồi - Xã An Phú  (03/08/2023)
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Chuồi được đặt tên cho đường 771, từ đường Tỉnh lộ 15 đến đường Cây Gõ, chiều dài 510m, Lộ giới 12m Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Mẹ Việt Nam Anh Hùng Đỗ Thị Chuồi , sinh năm 1912, mất năm 1955 Quê quán: ấp Xóm Chùa, xã An Phú, huyện Củ Chi Mẹ có 04 con trai là liệt sĩ : + Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô, sinh năm ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm