LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tên loại:  
Tổng số: 14  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
4/NQ-UBBC 02/03/2021 Nghị quyết Về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2021-2026
7/NQ-UBBC 26/04/2021 Nghị quyết Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Củ Chi
09/NQ-UBBC 01/06/2021 Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện Củ Chi khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
1125/GPXD 24/05/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) LÊ SỸ CÔNG - LÊ THỊ THANH
1347/GPXD 28/06/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) VÕ VĂN BẸ
1404/GPXD 19/10/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN THÀNH THẮNG
603/GPXD 07/04/2022 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN THỊ BẠCH NGA
753/GPXD 20/04/2022 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) TRẦN VĂN HỐ - TRẦN THỊ PHI
298/PLGPXD 01/06/2022 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 584/GPXD NGÀY 04/04/2022 CỦA ÔNG (BÀ) TRẦN THỊ BẮC
1102/GPXD 07/06/2022 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) PHAN THANH HẢI
1420/GPXD 25/07/2022 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN VĂN LINH - NGUYỄN VĂN THƯƠNG
533/PLGPXD 29/08/2022 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1402/GPXD NGÀY 20/7/2022 CỦA ÔNG (BÀ) CHÂU HỒNG NGỌC - HUYỀN TÔN NỮ THANH THỦY
1758/GPXDT 20/09/2022 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CẤP CHO ÔNG(BÀ) LÊ HỬU NGHĨA, VÕ THỊ NGỌC CHÂU
41/GPXD 16/01/2023 Công văn GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN DO UBND HUYỆN CỦ CHI CẤP CHO ÔNG (BÀ) LÊ THỊ THANH

 
 
Tìm kiếm