LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 14  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
3359/BC-UBND 20/04/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4 năm 2021
2324/BC-UBND 22/03/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 3 năm 2021
1487/BC-UBND 22/02/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2 năm 2021
8156/BC-UBND 22/09/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 9 năm 2021
8673/BC-UBND 20/10/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2021
5876/BC-UBND 21/06/2021 Công văn Kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 6 năm 2021
4499/BC-UBND 20/05/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2021
7659/BC-UBND 26/08/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 năm 2021
6860/BC-UBND 20/07/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7 năm 2021
640/BC-UBND 22/01/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 01 năm 2021
3359/BC-UBND 20/04/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4 năm 2021
8123/BC-UBND 20/09/2021 Báo cáo Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý 3 năm 2021 và thực hiện Thư xin lỗi (TXL) theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 trên địa bàn huyện
5792/BC-UBND 19/06/2021 Báo cáo Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) Quý I năm 2020 và thực hiện Thư xin lỗi (TXL) theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 trên địa bàn huyện
2220/BC-UBND 18/03/2021 Báo cáo Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý 1 năm 2021 và thực hiện Thư xin lỗi (TXL ) theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 trên địa bàn huyện

 
 
Tìm kiếm