LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 6  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
9895/QĐ-UBND 09/08/2017 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2017
1591/QĐ-UBND 28/02/2017 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017
9769/QĐ-UBND 08/08/2017 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016
13073/QĐ-UBND 13/10/2017 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 09 tháng đầu năm 2017
17142/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
7189/QĐ-UBND 13/07/2018 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2018
 
 
Tìm kiếm