LIÊN KẾT WEB
 
CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tên loại:  
Người ký:  
Loại thông tin:  
Tổng số: 20  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
173/BC-UBND 14/05/2015 Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 4; 4 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2015.
146/BC-UBND 10/04/2015 Báo cáo Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội 3 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội quý II năm 2015.
87/BC-UBND 14/02/2015 Báo cáo Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội tháng 02 năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội tháng 3 năm 2015.
28/BC-UBND 15/01/2015 Báo cáo Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội tháng 01 năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội tháng 2 năm 2015.
365/BC-UBND 24/12/2014 Báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội huyện năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
307/BC-UBND 14/11/2014 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11; 11 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2014.
299/BC-UBND 07/11/2014 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10; 10 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2014.
280/BC-UBND 20/10/2014 Báo cáo Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội 3 tháng cuối năm 2014.
232/BC-UBND 05/09/2014 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; 8 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2014.
202/BC-UBND 01/08/2014 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; 7 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2014.
182/BC-UBND 14/07/2014 Báo cáo Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm năm 2014.
125/BC-UBND 03/06/2014 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; 5 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2014.
95/BC-UBND 06/05/2014 Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 4; 4 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2014.
50/BC-UBND 12/03/2014 Báo cáo Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội 03 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội quý II năm 2014.
31/BC-UBND 14/02/2014 Báo cáo Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội tháng 3 năm 2014.
14/BC-UBND 16/01/2014 Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2014.
393/BC-UBND 19/12/2013 Báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội huyện năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
346/BC-UBND 15/11/2013 Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 11; 11 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2013.
338/BC-UBND 11/11/2013 Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 10; 10 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2013.
257/BC-UBND 03/09/2013 Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, 8 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2013.
 
Tìm kiếm