LIÊN KẾT WEB
 

QUY HOẠCH THU GOM, TÁI CHẾ CHẤT THẢI

 

Hiện tại trên địa bàn huyện chưa có quy hoạch thu gom, tái chế chất thải chỉ có một số đơn vị hoạt động thu gom, tái chế tự phát với các ngành tái chế giấy, tái chế nhựa, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.

 

Hiện trạng trên địa bàn huyện có Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch theo Quyết định số 5875/QĐ-UBND của UBND thành phố ngày 18/5/2005 và văn bản số 5715/UBND-ĐTMT ngày 02/11/2009 của UBND thành phố về điều chỉnh ranh quy hoạch. Tổng diện tích hiện tại sau khu điều chỉnh là 687 ha.

 

 
Tìm kiếm