LIÊN KẾT WEB
 

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ HOẠT ĐỘNG

KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 

Hiện tại trên địa bàn huyện chưa có quy hoạch, kế hoạch cho các vùng hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên.

 

 
Tìm kiếm