LIÊN KẾT WEB
 

 

 NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CỦ CHI

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hoài Phú:

a) Phụ trách chung, chỉ đạo các lĩnh vực, công tác:

- Công tác nội chính, tổ chức và cán bộ, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, cải cách hành chính.

- Quản lý điều hành ngân sách huyện.

- Quản lý quy hoạch và kế hoạch đầu tư hạ tầng phát triển đô thị và kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

- Công tác kêu gọi, thu hút đầu tư.

- Công tác an toàn giao thông.

- Là người phát ngôn của UBND huyện.

- Công tác giải quyết các tranh chấp có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Làm trưởng Ban chỉ đạo, Ban điều hành những việc có liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

- Văn phòng UBND huyện.

- Ban chỉ huy Công an huyện.

- Ban chỉ huy Quân sự huyện.

- Phòng Nội vụ huyện.

- Phòng Tư pháp huyện.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện.

- Thanh tra huyện;

- Chi Cục thuế.

- Kho bạc Nhà nước huyện.

- Phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, Toà án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Thi hành án dân sự huyện.

- Làm Chủ tịch Hội đồng, trưởng Ban chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan.

- Phụ trách xã: Bình Mỹ, Hòa Phú, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Trung An, Phú Hòa Đông.

c) Tiếp dân vào sáng thứ năm của tuần thứ nhất mỗi tháng.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Thị Thanh Hiền:

a) Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối văn hóa xã hội, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Giáo dục - đào tạo.

- Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch.

- Giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá.

- Công tác chính sách.

- Các phong trào, các hoạt động quần chúng có tính xã hội.

- Công tác thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hóa.

- Công tác dân tộc.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Công tác thông tin, truyền thông.

- Công tác của các hội, các Ban liên lạc.

- Giải quyết các tranh chấp có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Làm trưởng Ban chỉ đạo những việc có liên quan.

Trực tiếp ký các văn bản trong phạm vi lĩnh vực đã được phân công; ngoài ra được ký tên trên một số lĩnh vực khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

b) Giúp Chủ tịch UBND huyện trong công tác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội.

c) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

- Phòng Giáo dục - Đào tạo.

- Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện.

- Phòng Văn hóa và thông tin.

- Phòng Y tế.

- Trung tâm Y tế dự phòng.

- Bệnh viện Củ Chi.

- Trung tâm Văn hóa.

- Trung tâm Thể dục thể thao.

- Đài Truyền thanh.

- Trường Trung cấp nghề Củ Chi.

- Hội Chữ thập đỏ.

- Bảo hiểm xã hội.

- Trung tâm giáo dục thường xuyên Củ Chi.

- Trung tâm Tổng hợp hướng nghiệp - Dạy nghề.

- Ngân hàng chính sách xã hội.

- Phối hợp hoạt động với UBMTTQ, các đoàn thể huyện và ngành Bưu điện.

- Phụ trách các xã: Nhuận Đức, An Nhơn Tây, Phạm Văn Cội, An Phú, Phú Mỹ Hưng.

- Tiếp dân vào sáng thứ ba của tuần thứ hai mỗi tháng.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Dũng:

a) Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

- Quản lý phát triển đô thị.

- Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường.

- Quản lý khai thác khoáng sản.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Giải quyết các tố cáo, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo thực hiện các quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật.

- Làm trưởng Ban chỉ đạo đối với các lĩnh vực có liên quan.

Trực tiếp ký các văn bản trong phạm vi lĩnh vực đã được phân công; ngoài ra được ký tên trên một số lĩnh vực khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

b) Giúp Chủ tịch UBND huyện về công tác quy hoạch phát triển đô thị và hạ tầng kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

c) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

- Phòng Quản lý đô thị.

- Phòng Tài nguyên-Môi trường.

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình.

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện.

- Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích.

- Phối hợp công tác với lãnh đạo UBMTTQ huyện và lãnh đạo các đoàn thể huyện.

- Phụ trách các xã: Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An, Tân Thông Hội, Tân An Hội, Thị Trấn Củ Chi.

d) Tiếp dân vào sáng thứ sáu của tuần thứ ba mỗi tháng.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Đình Đức:

a) Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực về kinh tế, gồm:

- Sản xuất, kinh doanh công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, kinh tế tập thể, thủy lợi, thủy sản.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Công tác tiền tệ, tín dụng.

- Công tác khoa học, công nghệ.

- Công tác phòng cháy chữa cháy.

- Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

- Công tác giải quyết các tranh chấp có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Làm trưởng Ban chỉ đạo, Ban điều hành những việc có liên quan.

Trực tiếp ký các văn bản trong phạm vi lĩnh vực đã được phân công; ngoài ra được ký tên trên một số lĩnh vực khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

b) Giúp Chủ tịch UBND huyện trong công tác thu hút, kêu gọi đầu tư.

c) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

- Phòng Kinh tế huyện.

- Chi cục Thống kê huyện.

- Trung tâm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp huyện.

- Các loại hình HTX trên địa bàn huyện.

- Ban Quản lý chợ Củ Chi và các chợ.

- Đội kiểm tra Thị trường.

- Trạm Khuyến nông

- Trạm Thú y.

- Trạm Bảo vệ thực vật.

- Hạt Kiểm lâm.

- Phối hợp công tác với Điện lực, các Ngân hàng, Xí nghiệp quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, UBMTTQ và các đoàn thể có liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Phụ trách các xã: Thái Mỹ, Phước Thạnh, Phước Hiệp, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng.

d) Tiếp dân vào sáng thứ tư của tuần thứ tư mỗi tháng.

5. Ủy viên UBND huyện Nguyễn Văn Thuyền:

a) Giữ chức vụ Trưởng Công an huyện:

b) Giúp Chủ tịch UBND huyện trong lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công trước Chủ tịch UBND huyện, tập thể UBND huyện và cùng các thành viên UBND huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước cấp trên.

c) Cùng Chủ tịch UBND huyện phụ trách xã Bình Mỹ, Hòa Phú, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Trung An, Thị Trấn Củ Chi.

6. Ủy viên UBND huyện Trần Hữu Nghiệp:

a) Giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

b) Giúp Chủ tịch UBND huyện trong lĩnh vực quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công trước Chủ tịch UBND huyện, tập thể UBND huyện và cùng các thành viên UBND huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước cấp trên.

c) Cùng đ/c Nguyễn Việt Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách các xã: Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An, Tân Thông Hội, Tân An Hội, Phú Hòa Đông.

7. Ủy viên UBND huyện Nguyễn Văn Út

a) Giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng UBND huyện, giúp Chủ tịch UBND huyện trong lĩnh vực cải cách hành chính, thi đua khen thưởng. Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công trước UBND và cùng các thành viên UBND huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước Huyện ủy và cấp trên.

c) Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trực tiếp chỉ đạo bộ phận tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ hành chính của UBND huyện, điều hòa lịch làm việc của UBND huyện.

d) Cùng đ/c Phạm Thị Thanh Hiền-Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách các xã Nhuận Đức, An Nhơn Tây, Phạm Văn Cội, An Phú, Phú Mỹ Hưng.

 
Tìm kiếm