LIÊN KẾT WEB
 
Lạc Việt SPList 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 37  
Tên dự ánMã dự ánMục tiêu chínhLĩnh vực chuyên mônLoại dự ánThời gian thực hiệnKinh phí dự ánNguonVon
Xây dựng cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi 7,02085e+006 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh Giáo dục C 2009-2012 40.651.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Cải tạo mở rộng Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi 7,02087e+006 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh Giáo dục C 2009-2012 56.000.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Tiến, huyện Củ Chi 7,25753e+006 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh Giáo dục C 2010-2012 31.381.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tân Thạnh Đông 1, huyện Củ Chi 7,02159e+006 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh Giáo dục C 2007-2012 35.738.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tân Thành, huyện Củ Chi 7,1537e+006 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh Giáo dục C 2009-2012 51.207.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới Trường tiểu học Phước Thạnh, huyện Củ Chi 7,02167e+006 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh Giáo dục C 2009-2012 47.111.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng nâng cấp Trường tiểu học An Nhơn Đông, huyện Củ Chi 7,02087e+006 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh Giáo dục C 2009-2012 44.891.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới Trường THCS Tân Thông Hội 7,02143e+006 Phục vụ việc học tập cho các em học sinh Giáo dục C 2009-2013 90.000.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng đường nối Nguyễn Thị Rành vào khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi 7,15374e+006 Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân Giao thông C 2006-2010 12.839.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường vào khu sinh thái Hoa-cá-kiểng xã Trung An - Phú Hòa Đông 7,02099e+006 Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân Giao thông C 2009-2012 48.276.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Nâng cấp đường nối từ Tỉnh lộ 15 vào Bùng Binh Gò Riềng 7,02083e+006 Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân Giao thông C 2009-2012 47.327.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường Liên xã Phước Thạnh-Trung Lập Thượng 7,02082e+006 Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân Giao thông C 2010-2012 49.722.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (đoạn từ Tân Quy đếnTL9) 7,02094e+006 Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân Giao thông B 2011-2012 186.000.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Sửa chữa, nâng cấp đường liên xã Tân Thạnh Tây - Trung An 7,02089e+006 Phục vụ việc đi lại sinh hoạt của nhân dân Giao thông C 2009-2011 49.818.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng, cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Trung An, huyện Củ Chi 7,02165e+006 Phục vụ việc học tập của các em học sinh Giáo dục C 2009-2012 34.455.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường Mẫu Giáo Bông Sen 3B 7,02161e+006 Phục vụ việc học tập của các em học sinh Giáo dục C 2006-2012 27.893.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường mẫu giáo Sen Hồng 1 -Phạm Văn cội 7,15391e+006 Phục vụ việc học tập của các em học sinh Giáo dục C 2009-2012 18.181.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường THCS Thị Trấn 2 Củ Chi 7,15374e+006 Phục vụ việc học tập của các em học sinh Giáo dục C 2006-2012 29.830.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mở rộng Trường THPT Củ Chi 7,02084e+006 Phục vụ việc học tập của các em học sinh Giáo dục C 2009-2012 60.688.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
Xây dựng mới Trường THCS Trung An, huyện Củ Chi 7,02146e+006 Phục vụ việc học tập của các em học sinh Giáo dục C 2007-2012 28.764.000.000 đồng Ngân sách thành phố tập trung
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm