LIÊN KẾT WEB
 
Dịch vụ công 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Mức độ:  
Cơ quan trực tiếp thực hiện:  
Tổng số: 93  
Dịch vụ côngLĩnh vựcMức độCơ quan trực tiếp thực hiện
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp Cấp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực) Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp Cấp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực) Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực) Phát triển công nghiệp thương mại địa phương 2 Phòng Kinh tế
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm An toàn vệ sinh thực phẩm 2 Phòng Y tế
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm An toàn vệ sinh thực phẩm 2 Phòng Y tế
Cấp giấy chứng nhận cơ sở điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản An toàn thực phẩm 2 Phòng Kinh tế
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở để điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn An toàn thực phẩm 2 Phòng Kinh tế
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay ñổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm 2 Phòng Kinh tế
Xét duyệt hỗ trợ lãi vay khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Phát triển nông thôn 2 Phòng Kinh tế
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm