LIÊN KẾT WEB
 

Hỏi - đáp

UBND huyện Củ Chi đề nghị các tổ chức, cá nhân khi đặt câu hỏi, kiến nghị cần thể hiện rõ ràng các vấn đề cần hỏi để thuận tiện trong việc trả lời các ý kiến, câu hỏi của các tổ chức, cá nhân. (Ví dụ: Ông A cần hỏi về vấn liên quan đến đất đai, xây dựng hay quy hoạch thì cần cung cấp các thông tin tối thiểu như: Họ và tên chủ sử dụng đất; Số tờ bản đồ; Số thửa đất; Số Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; Địa chỉ thửa đất...)

 
Tìm kiếm