LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
6
6
2
6
3
4

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 Chủ trương xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy chấp thuận chủ trương giao Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện tại các văn bản:           

- Thông báo số 410/TB-TU ngày 9/10/2002 của Văn phòng Thành ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 2/7/2003 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Thông báo số 542/TB-VP ngày 16/12/2003 của Văn phòng Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân thành phố: kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố.

           

- Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐ ngày 16/7/2004 tại kỳ họp lần thứ II khóa 7 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 146/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

 

- Quyết định số 3982/QĐ-UB ngày 16/8/2004 V/v thành lập Ban quản lý Đầu tư-Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh.         

 

- Thông báo số 122/TB-VP ngày 17/02/2005 của Văn phòng Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Đua về đầu tư quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc thành phố.

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm