LIÊN KẾT WEB
 
Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 20  
Tên dự ánQuy môChủ đầu tư dự kiếnChính sách ưu đãi đầu tưTình trạng dự án
Khu tái định cư Bàu Đưng 52 ha Công ty cổ phần xây dựng Gia Thy Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật. Đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000.
Khu tái định cư Tân Phú Trung 43,15 ha Công ty CP phát triển công nghiệp Thương mại Củ Chi. Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật. Đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, hiện nay đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch.
Khu công nghiệp Bàu Đưng 122,15 ha Chưa có chủ đầu tư Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật. Đang lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000.
Khu công nghiệp Bàu Đưng – khu 2 52,05 ha Chưa có chủ đầu tư Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật. Đang lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000
Cụm công nghiệp Tân Quy (khu A) 65 ha Chưa có chủ đầu tư Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật.
Cụm công nghiệp Tân Quy (khu B) 112,97 ha Chưa có chủ đầu tư Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật. Đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000
Nhà ở xã hội tại ấp 1, xã Tân Thạnh Tây 1,3 ha Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Sáng Tạo Được hưởng ưu đãi theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 về hướng dẫn thi hành Luật nhà ở và các chính sách ưu đãi khác theo quy định.
Khu Tái định cư Phạm Văn Cội 45,1 ha Chưa có chủ đầu tư Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật. Đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000
Nhà ở thu nhập thấp kết hợp nhà ở thương mại tại Khu phố 8, thị trấn Củ Chi. 0,66 ha Công ty cổ phần phát triển công nghiệp thương mại Củ Chi Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật. - Bán đấu giá khu đất công để xây dựng nhà ở thu nhập thấp kết hợp nhà ở thương mại.
Nhà ở thu nhập thấp kết hợp nhà ở thương mại tại ấp Thạnh An, xã Trung An. 1,6 ha Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Sáng Tạo Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật. - Bán đấu giá khu đất công để xây dựng nhà ở thu nhập thấp kết hợp nhà ở thương mại.
Nhà ở thu nhập thấp kết hợp nhà ở thương mại tại ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội. 0,45 ha Công ty cổ phần xây dựng Gia Thy Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật. - Bán đấu giá khu đất công để xây dựng nhà ở thu nhập thấp kết hợp nhà ở thương mại.
Nhà ở thu nhập thấp kết hợp nhà ở thương mại tại ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội. 0,399 ha Công ty cổ phần xây dựng Gia Thy Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật. - Bán đấu giá khu đất công để xây dựng nhà ở thu nhập thấp kết hợp nhà ở thương mại.
Nhà ở thương mại kết hợp nhà ở thu nhập thấp tại xã Phước Vĩnh An 17 ha Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Liên Thành Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật.
Khu Tái định cư Tân Phú Trung – Tân Thạnh Tây. 50,2 ha Chưa có chủ đầu tư Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật. Đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000
Khu dân cư và dịch vụ đô thị phục vụ khu công nghiệp Hóa Dược. 50,2 ha Công ty cổ phần đầu tư Ánh Sáng Chung Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật.
Viện trường Y tế 105,98 ha Kêu gọi đầu tư từ các cá nhân, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài đáp ứng điều kiện năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế nhằm đạt được mục tiêu chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với hình thức bỏ vốn đầu tư toàn phần (đền bù, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch, xây dựng…). - Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng. - Sở Y tế đã lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2.000, đang trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương xây dựng mô hình viện – trường thành phố.
Khu công nghiệp Hóa Dược 200 ha Công ty cổ phần đầu tư Ánh Sáng Chung Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật.
Cụm công nghiệp Bàu Trăn 75 ha công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Thuận Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật.
Cụm công nghiệp Phạm Văn Cội 75 ha Công ty TNHH Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật.
Đất giáo dục tại xã Phú Hòa Đông 40 ha Chính sách cho vay vốn, ưu đãi lãi suất, ưu đãi đầu tư… theo quy định pháp luật.
 
Tìm kiếm