LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
4
5
6
1
2
Trung tâm văn hóa 12 Tháng Mười Một 2010 8:20:00 SA

Trung tâm văn hóa huyện Củ Chi

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi

Điện thoại: (08) 8920453

§  Quá trình hình thành và phát triển:

Được thành lập năm 1978 với tên gọi "Nhà văn hóa - thông tin - Thể dục thể thao " huyện Củ Chi- với chức năng nhiệm cụ tổ chức, hướng dẫn các họat động văn hóa thông tin - thể dục thể thao trên địa bàn huyện Củ Chi. Đến năm 1995 thực hiện quyết định của Chủ Tịch UBND huyện Củ Chi, với tên gọi :Trung tâm văn hóa Huyện Củ Chi.Qua 26 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay trung tâm đã kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự, với đội ngũ CBCC là 29 người (gồm 2 phòng - 2 bộ phận và 01 tổ trực thuộc, trong đó chất lượng cán bộ công nhân viên đã được nâng lên

«  Trình độ đại học  :06 người

«  Cao đẳng - Trung cấp :10 người

«  Sơ cấp :08 người

«  Trung học cơ sở trở lên :05 người

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của sự nghiệp VHTT trong giai đoạn mới.TTVH huyện Củ Chi tiếp tục không ngừng đổi mới ,kiện toàn cơ cấu tổ chức, đầu tư trang thiết bị nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực của đội ngũ CBCC

-       Quyết định thành lập :Trung tâm văn hóa huyện Củ Chi được thành lập theo quyết định số :342/QĐ-UB ngày 22/08/1995 của chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

§  Chức năng nhiệm vụ: TTVH huyện là tổ chức sự nghiệp có chức năng nhiệm vụ , tổ chức các họat động sự nghiệp VHTT ở huyện và hướng dẫn các họa động VHTT ở cơ sở xã , thị trấn thực hiện đúng chủ trương và pháp luật của Nhà nước

§  Thành tích đã đạt được:

-       Năm 1997 :bằng khen của Thủ Tứơng Chính Phủ

-       Năm 2000 - 2001 - 2002 - 2003 :bằng khen của bộ VHTT

-       Chi bộ 5 năm đạt trong sạch vững mạnh (1999 - 2003)

-       Công đoàn 5 năm đạt Công Đoàn vững mạnh (1999 - 2003)

§  Tổ chức:

-       Ban giám đốc : 03 người

-       Các bộ phận trực thuộc

«  Phòng tổ chức hành chánh : 07 người

«  Tổ tài vụ : 02 Người

«  Phòng nghiệp vụ : 10 người

«  Thư viện : 03 người

«  Nhà truyền thống : 04 người

§  Họat động

-       Nội dung họat động do đơn vị phụ trách

-       Thực hiện công tác thông tin tuyên truyềnphục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và thành phố.

-       Tổ chức các họat động văn hóa nghệ thuật tại chỗ, phối hợp các họat động chuyên nghiệp , biểu diễn phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần , cho quần chúng nhân dân trong huyện .

-       Hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hóa thông tin cho cơ sở vận động thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

-       Thực hiện công tác giáo dục truyền thống, thông qua việc giới thiệu trưng bày , triển lãm tại Nhà Truyền Thống huyện.Đồng thời làm tham mưu chuo huyện về công tác quản lý bảo tồn di tích.

-       Phục vụ nhu cầu về sách báo thông qua việc xây dựng mạng lưới Thư viện từ huyện xuống cơ sở.

-       Hỗ trợ xây dựng đính hướng các họat động văn hóa cơ sở như :đội văn nghệ , các câu lạc bộ , đội nhóm và phong trào văn hóa văn nghệ, phong trào xây dựng ấp , khu phố , xã văn hóa , điểm sáng văn hóa, bưu điện văn hóa trong huyện.

§  Kết quả họat động năm 2003:

STT

Nội dung

Số liệu họat động

Tỉ lệ KH/năm 2003

Tỉ lệ đạt so với 2003

01

công tác Cổ động trực quan

80 pano;120 băng ron;48 xe loa, xe hoa

110%

125%

02

Thông tin lưu động

06 chưng trình -80 xuất diễn;12000 lượt

115%

122%

03

VN quần chúng

65 đội - 86 xuất diễn - 4 cuộc liên hoan

106%

109%

04

Hoạt động thư viện

32.320 lượt bạn đọc;3000 lượt sách luân chuyển cơ sở;03 cuộc thi.

120%

135%

05

Nhà truyền thống

- lượt tham quan :37.500
- Hiện vật bổ sung mới :90
- Số cuộc thi :01

105%

109%

 

§  Kết quả họat động 06 tháng đầu năm 2004:

01

Cổ động trực quan

-62 pano;102 băng ron
-28 xe loa

60%

76%

02

Thông tin lưu động

-03 chương trình ;46 xuất diễn
- 10.000 lượt người xem

55%

65%

03

VN quần chúng

-68 đội; 42 xuất diễn;03 cuộc liên hoan hội diễn

65%

72%

04

Họat động thư viện

-11.312 lượt bạn đọc
- Lượt sách luân chuyển :1.150
- Số cuộc thi :01

65%

75%

05

Nhà truyền thống

- số lượt tham gia :8000
- Hiện vật bổ sung :18
- Số cuộc thi :01

55%

59%

 

§  Chương trình họat động 6 tháng cuối năm 2004 - năm 2005:

-       Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện và Thành phố giao 6 tháng cuối năm 2004 và chỉ tiêu kế họach năm 2005.

-       Tổ chức tốt các họat động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn , 6 tháng cuối năm như : Quốc khánh 2/9, ngày thành lập QĐNDVN 22/12/2004.

-       Chuẩn bị các chương trình họat động VHTT kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam , thống nhất tổ quốc (30/04/1975 - 30/04/2005)

-       Tăng cường tổ chức các họat động văn hóa văn nghệ tại chỗ, phối hợp với các chương trình biểu diễn chuyên nghiệp.Nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân.

-       Hỗ trợ xây dựng văn hóa thông tin cho cơ sở đầu tư tốt các đội văn nghệ, tham gia hội diễn VNQC của các cấp, khu phố văn hóa năm 2004 đạt chất lượng hiệu quả cao

-       Xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện từ huyện xuống cơ sở đồng thời tăng cường bổ sung nguồn sách báo .Đáp ứng nhu cầu xem sách của nhân dân trong huyện

-       Tiếp tục chỉnh lý trưng bày triển lãm , bổ sung tranh ảnh, hiện vật ,phối hợp với các bảo tàng thành phố tổ chức các cuộc triển lãm chuyên đề ,phục vụ khách tham quan ,nâng cao hiệu quả việc giáo dục truyền thống của huyện.

-       Đổi mới phương thức họat động ,nâng cao chất lượng nội dung đa dạng phong phú về hình thức .Nhằm thu hút nhiều người ,nhiều đơn vị , tổ chức tham gia vào họat động văn hóa ,thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa các họat động VNTT trên địa bàn huyện .

 


Số lượt người xem: 22946    
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm