LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
8
8
5
3
3
1
Trung tâm văn hóa 14 Tháng Mười Một 2010 8:30:00 SA

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách quận – huyện quản lý.

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Tài chính- Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Tài chính- Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình của đơn vị (chủ đầu tư).

+ Thông báo thẩm định thiết kế cơ sở của Phòng Quản lý đô thị

+ Biên bản khảo sát.

+ Báo cáo kinh tế kỹ thuật + Bản vẽ (tùy vào công trình).

+ Các quyết định và văn bản khác có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 08 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày đến 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện.

            * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện

            * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính-Kế hoạch quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): : Phòng Quản lý đô thị, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện và các đơn vị thụ hưởng.

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình.

* Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình.

* Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

* Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

* Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/03/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản.

* Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

* Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà Nước.

* Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

* Thông tư số 18/2008/TT-BXD ngày 06/10/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng.

* Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.


Số lượt người xem: 7523    
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm