Danh sách những người ứng cử HĐND thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016

Đơn v bầu cử s 30: huyện Củ Chi


STT

H và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính (nữ)

Dân tc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi hiện nay

Chức vụ, đơn v

công tác

Đảng viên

Đại biểu tái cử

Trình đ

Ghi chú

Hc vấn

Chính tr

Chuyên môn

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Phm n Hải

4/11/1956

 

 

 

 

 

Kinh

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

quận 4, TP.HCM

 

 

 

30 Phạm Văn Chèo, th trấn CChi, huyện C Chi

Đảng y viên Khi Dân Chính Đảng TP, Ủy viên Đảng đòan, Bí thư Đảng y, Phó Chtịch UBMTTQ thành ph

 

 

 

 

08/9/1982

 

 

 

 

Khóa VII

 

 

 

 

Đại hc

 

 

 

 

Cao cấp

 

 

CN

phm, CN Lut, CN Kinh tế

 

 

 

2

 

 

Trần Hữu Hin

13/5/1980

 

 

 

Kinh

 

 

Không

 

phường 8, quận 8, TP.HCM

 

 

38 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8

Giám đốc điều

hành Công ty

TNHH SX TMDV Bảy Hng Hạnh-C Chi

 

 

Không

 

 

 

Đại hc

 

 

Không

 

CN Quản tr kinh doanh

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Phm Thị Thanh Hin

18/5/1979

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Kinh

 

 

 

 

Không

 

 

p Bào Chứa, xã Nhuận

Đức, huyện C

Chi

 

 

80/21 ấp 3, xã Phạm Văn Ci, huyện C Chi

 

 

Huyện y viên, Phó Ban Tchức huyện y C Chi

 

 

 

30/4/2002

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

 

 

Cao cấp

Thạc sĩ

QLNN, CN hi hc, CN Kinh tế chính tr

 

 

4

 

Trần n Tâm

8/8/1958

 

 

Kinh

 

Không

Tân An

Hi, huyện C

Chi, TP.HCM

119 Nguyễn Th

Nh, phường 16, quận 11

Đại tá, Phó Tư

lệnh BTư lnh

TPHCM

 

tháng 2/1980

 

 

Đại hc

 

Cao cấp

CN khoa

hc Quân s

 

5

 Võ n Tân

15/10/1962

 

Kinh

Không

Phước Thnh, huyện C Chi, TP.HCM

153/7 Văn Điều, xã Phước Thnh, huyện CChi

Phó Bí thư thường trực huyện y C Chi

 

10/5/1982

 

Thạc sĩ

Cao cấp

Thạc sĩ Kinh tế chính trị CN Luật

 

 

Tổng số người ng cử trong danh sách này : 05 người.

Số đi biu được bu là: 03 đi biu.

Tìm kiếm